ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Miroslav Rott se střelecky prosadil proti mistrovské Chrudimi .....více v sekci AktualityAKTUALITY

 
 

Gardenline Litoměřice odstoupilo z 1. ligy FIFA futsalu a jejich rozhodnutí má demonstrativní charakter

zobrazit foto

19.10.2018, 15:45 | vložil: Petr Koseček

Klub futsalu FIFA Gardenline Litoměřice tímto oznamuje, že:


ODSTUPUJE z VARTA futsal ligy k datu 18.10.2018.


Naše rozhodnutí má demonstrativní charakter, jak poukázat na nefunkční, amatérské a prohnilé vedení Svazu futsalu v čele s předsedou Otakarem Mestekem. Klub Gardenline působí v první lize třetím rokem a je ekonomicky zabezpečený na další minimálně tři roky. Zdůrazňujeme tak, že za naším krokem se neskrývají sebemenší ekonomické potíže klubu, který by byl i nadále schopen poskytovat na české futsalové poměry nadstandardní zázemí.


Klub se ovšem odmítá podvolit svazové „generalitě“, která si rozhoduje dle vlastní libosti, nedodržuje závazná pravidla, předpisy, řády a kauzy, týkající se především klubů pod vedením rodiny Simitčiů, tedy klubů Benago a Sparta, se snaží tutlat a zahlazovat, nejen v rozporu s morálně etickým kontextem, ale také v rozporu s řády a předpisy. Český futsal pod stávajícím vedením na FAČR, především předsedou Mestekem se sekretářem Průšou, je vážně nemocný a jediný možný recept na uzdravení je zbavit se těchto „starých struktur“, které řídí svaz již téměř dvacet let.


Na jaře 2019 bude jedinečná a poslední příležitost, jak zachránit tento krásný sport a vyvést ho z hluboké recese. Poté již nebude co zachraňovat. Během celého našeho působení v lize jsem upozorňoval na nepravosti, které se na Svazu dějí. Pokaždé jsem dostal alibistickou odpověď, nebo ještě lépe facku ve formě finančního penále. Věřím, že naše rozhodnutí napomůže otevřít oči a dojde k zásadním změnám ve vedení Svazu. Rád bych podotkl, že nemám žádný sebemenší zájem být součástí nového vedení, pouze chci zachránit tento sport.


Poslední pomyslnou kapkou pro naše rozhodnutí bylo udělení trestu hráči Fabriciovi na 3 soutěžní utkání. Hráč Fabricio se dopustil přestupku (nakopnutí soupeře) v zápase v Uherském Hradišti, za který obdržel od rozhodčího žlutou kartu. Zápas se odehrál dne 14.9.2018. Dle dostupných informací, DK (disciplinární komise) již v neděli 16.9.2018 začala řešit tento přestupek. Hráč Fabricio poté nastoupil k soutěžnímu utkání s Chrudimí dne 18.9.2018, dále následovala čtrnáctidenní pauza (reprezentace). Dne 5.10.2018 hráč Fabricio odehrál zápas na půdě Mělníka. Hráč Fabricio teprve dne 9.10.2018 obdržel trest na tři soutěžní utkání.


Vnímáme jako vážné pochybení Disciplinární komise:

- Rozhodnutí vydala 25 dní po předmětném zápase, hráč mezi tím odehrál dva zápasy.

- DK je zcela nezávislý orgán, ale požádala Komisi futsalu o vyjádření, zda trestat či netrestat.

- Ovlivnění začátku trestu

- Vážné ovlivnění soutěže: proti kterým soupeřům hráč Fabricio nastoupil

- DK není nezávislá – jejím členem je Jaroslav Pytloun, bývalý sekretář klubu Benago, AC Sparta a ředitel mládeže v SK Slavia


Nespekuluji, zda měl být Fabricio potrestán pouze žlutou kartou nebo zastavením další závodní činnosti. DK měla okamžitě pozastavit hráči činnost nebo následně již netrestat.


Pro ukončení působení Gardenline v lize jsme se rozhodli minulý týden. Oznámení ovšem činím až po týdnu, z důvodu, abychom stihli převést hráče do nových klubů. Hráči našeho celku za nic nemohou a nerad bych se dočkal svazového rozhodnutí o pozastavení přestupů a tím pádem znemožnění pro tyto hráče nastoupit za jiný klub do konce letošní sezóny. Hráčům bylo umožněno zvolit si tým dle vlastního uvážení a jejich přestup byl realizován zcela zdarma. Zde bych rád podotkl, že tabulková hodnota našich hráčů přesahuje částku milión korun, nemluvě o jejich tržní ceně.


Dále prohlašuji, že všichni hráči našeho klubu řádně ukončili své Standardní profesionální smlouvy s klubem a obdrželi veškerá vyrovnání, které z těchto smluv vyplývala. Včetně dodržení veškerých nadstandardních nesmluvních dohod, které klub slíbil. V tomto kontextu nám připadá téměř komické, když trenér AC Sparta Praha pan Beni Simitči, člověk, který své závazky neplní a je v současné době řešen Etickou komisí SF FAČR pro neuhrazení smluvních závazků vůči hráči Saulovi, moralizuje náš klub a jeho prezidenta. Zároveň znovu zdůrazňujeme, že právě nečestné jednání tohoto člověka, jenž opakovaně výrazně a zásadně poškodil ostatní ligové kluby, mnoho hráčů, regulérnost soutěže a image českého futsalu, aniž by dal najevo jakoukoliv sebemenší sebereflexi, a pod ochrannou rukou vedení a sekretariátu vždy vyvázl v podstatě bez trestu, jsou jedním z hlavních důvodů našeho demonstrativního odstoupení ze soutěže.


Bez ohledu na „Etický kodex“ chci v nejbližším období popsat pravdivý obraz stavu českého futsalu. Etický kodex si „svazáci“ vymysleli jako účinný nástroj pro zastrašování těch, kteří poukazují na nepravosti, které se na SF dějí. Mě ovšem již nyní zastrašit nemohou. I proto hodlám znovu veřejně otevřít všechny kauzy z posledních období, aby se veřejnost mohla podrobně seznámit se vším, co se dělo, a jak byly kauzy typu neplacení povinných úhrad na rozhodčí a delegáty ze strany klubu Benago, neoprávněné starty hráčů ze strany Sparty, působení zahraničních hráčů mimo EU, kteří neměli v ČR platné vízum a dále k tomu pobírali finanční odměny.


Na tento problém jsem upozornil emailem vedení SF FAČR. Po dlouhém čekání jsem se dočkal odpovědi, že SF FAČR nepřísluší řešit problém, zda hráči mají povolený pobyt v ČR nebo zde jsou na „černo“. Pro mě zcela nepochopitelné, vždyť nastupovali v první lize (výkladní skříní SF FAČR).


K tomuto bych rád prohlásil, že jsem já, ani nikdo z našeho vedení, neposílal podnět na cizineckou policii, tak jak jsem neustále Benim Simitčim obviňován.


Dále bych uvedl naprosto neetický a nemorální postoj vůči klubu Svarog FC Teplice, kterému převedl práva na první ligu a čestně prohlásil, že neexistuje žádná neuhrazená pohledávka klubu Benago. Po několika měsících přišlo rozhodnutí FIFA ohledně uhrazení dluhu hráči Saulovi ve výši 8 tis. Euro. Beni Simitci na grémiu klubů prohlásil, že vše uhradí, ale dle své pověsti, nezůstal svému jménu nic dlužen a vše „hodil“ na Teplice. Vše řešeno, lépe řečeno neřešeno v součinnosti s vedením SF FAČR, konkrétně především pány Mestekem a Průšou. Až nyní pod hrozbou ostudy v podobě Etického řízení vše urovnal, dva dny před zasedáním KF.


Aktuálně jsem svůj boj s vedením SF FAČR prohrál, ale mohu Vám slíbit, že veškeré kauzy za poslední dobu postupně zveřejním a pak už bude záležet jen na Vás, zda podpoříte stávajícího předsedu a jeho nepostižitelné sekretáře, či nikoliv.S přátelským pozdravem

Ing. Miloš Náprstek

Gardenline Litoměřice

Zdroj: http://www.gardenline-futsal.cz/article/ve-futsalovych-soutezich-konci-gardenline-litomerice/205/1/0
Celostátní liga 2020/21
1. SK SICO SC Jilemnice   0
2. VPS NOVABRIK Polička   0
3. Šakalí hněv Moravská Třebová   0
4. Futsal Zlín   0
5. FK Adria Kladno   0
6. BOMBARĎÁCI Větřní   0
7. CHEMCOMEX Praha    0
8. AC Sparta Praha   0
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Výsledky ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2021 ČFSF - Futsal | admin: