ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Jiří Mužík si připsal s Chrudimí první letošní prohru .....více v sekci AktualityAKTUALITY

 
 

Lednové zasedání Národní rady pro sport

zobrazit foto

22.1.2021, 11:35 | vložil: Petr Koseček

V pondělí 18. ledna proběhlo třetí zasedání Národní rady pro sport. Mezi hlavní témata patřily kritéria věcného hodnocení u dotací určených sportovním svazům, opatření k zajištění účasti sportovců na mezinárodních sportovních soutěžích ve vztahu k celosvětové pandemii COVID-19 nebo zpráva o dosavadním postupu při poskytování podpor.

„Na základě podnětů sportovního prostředí k výzkumu popularity jednotlivých sportů v České republice jsem k tomuto tématu svolal v co nejkratším termínu zasedání Národní rady pro sport. Považoval jsem za potřebné otázky, které byly předmětem mediální diskuse, Národní radě pro sport vysvětlit a projednat je sní. Nechci, aby rozhodování o dotacích provázely pochybnosti. Dlouhodobou strategií Národní sportovní agentury je komunikace a otevřenost. Národní rada pro sport konstatovala, že je dobře, že výzkum byl proveden. Ke způsobu provedení výzkumu nicméně zazněly na jednání Národní rady pro sport některé podněty směřující k jeho prohloubení. Národní rada pro sport současně zdůraznila, že je pro ní zcela zásadní rychlost poskytnutí dotačních prostředků.“ vysvětluje hlavní důvod pondělního zasedání Národní rady pro sport její předseda Milan Hnilička.

Zasedání se zúčastnilo 20 členů rady, kterým autor výzkumu představil na začátku jednání metodiku a výsledky. Tento výzkum byl první, který bude nutné opakovat tak, aby NSA měla pro své rozhodování aktuální data a byl proveden jako plošný na panelu 5 000 respondentů. Jedná se o výzkum robustní, který je základem další analytické práce.

Společně s předsedou Národní rady pro sport odpovídal na dotazy členů rady i 1. místopředseda Národní sportovní agentury Ivo Lukš: „Nejvíce dotazů směřovalo na význam výzkumu při rozdělování finančních kritérií. Ubezpečili jsme zástupce sportovního prostředí, že nejdůležitější kritéria při rozdělování dotací sportovním svazům jsou kritéria kontinuity a tvrdá data, jako je velikost členské základny nebo počet trenérů či rozhodčích.“

„Veškeré podněty ze strany členů Národní rady pro sport intenzivně posuzujeme a já udělám maximum pro to, abychom je v co nejkratší době vyhodnotili a vyhověli jim, pokud to bude možné. I naší prioritou je, též vzhledem k složité situaci ve sportu v důsledku krize, co nejrychlejší vyplacení dotací sportovním svazům, aby nedošlo k ohrožení jejich fungování,“ upřesňuje předseda Milan Hnilička.

Jednomyslná shoda panovala mezi členy rady i na situaci ohledně očkování. Všichni přítomní členové Národní rady pro sport souhlasí s tím, aby Národní sportovní agentura požádala kompetentní orgány České republiky o vyčlenění očkovací vakcíny pro minimálně 6000 osob kvůli zajištění účasti sportovní reprezentace České republiky na mezinárodních sportovních akcích v roce 2021.

„Za zásadní považujeme, že po připomínkách směrovaných k výzkumu a jeho metodice ze strany sportovního prostředí, včetně FAČR, reagovala NSA obratem a bylo svoláno jednání Národní rady pro sport. To probíhalo v pragmatickém a efektivním duchu, přesně tak, jak by to v podobně vyhrocených situacích mělo být a věříme tak, že celé téma bude v kooperaci s jednotlivými svazy vyřešeno co možná nejrychleji.” uvedl člen rady a předseda Fotbalové asociace České republiky Martin Malík.

„Velice oceňuji snahu a aktivity Národní sportovní agentury a pana Hniličky v oblasti návratu sportu do režimu, kdy reprezentanti budou mít šanci závodit a připravovat se tak na mezinárodní vrcholy, a také snahu o rozšíření možnosti sportování i mimo reprezentaci.“ komentoval zasedání Národní rady pro sport předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.

Alexander Károlyi, místopředseda Národní rady pro sport k jednání uvedl: „Zasedání Národní rady pro sport bylo především pracovně konstruktivní. Rada vzala na vědomí kritéria pro věcné hodnocení pro určení výše dotace poskytnuté NSA a doporučila předsedovi NSA postupovat podle těchto kritérií a závěrů. Důležité je, že přijatá kritéria konkrétně specifikují analýzu získanou tolik diskutovaným výzkumem. Je třeba zdůraznit, že provedený výzkum je pouze jedním z mnoha podkladů pro stanovení východisek pro další strategické a koncepční kroky NSA a nikoliv „rozhodnutím“ o poskytování dotací sportovním subjektům. Z tohoto pohledu považuji jednoznačné doporučení NRS za komplexní a finální.“

„Jsem rád, že v pondělí proběhlo zasedání rady NSA, kde jsme mohli s předsedou Milanem Hniličkou a jeho kolegy probrat aktuální témata. Jedním z nich byl průzkum hodnotící oblíbenost sportů, který vyvolal po svém zveřejnění různé reakce. Vzhledem k tomu, že výsledky průzkumu se částečně v řádech jednotek procent promítnou do výše rozpočtů na rok 2021 je logický zájem zástupců sportu pochopit jeho metodiku a využitelnost. Z pohledu financování sportu zaznělo i doporučení, zajistit pro sportovní svazy větší kontinuitu. Např. by mohla kopírovat délku olympijských cyklů, protože takto většina sportů řeší sportovní plány a přípravu. Další témata se týkala COVIDU. Potěšující je, že v programu COVID SPORT II., který byl vypsán pro profesionální kluby již byla většina žádostí vyřízena a nyní mohou dosáhnout na schválenou podporu.“ připojil svůj pohled na jednání rady předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.

Zasedání Národní rady pro sport se zúčastnili členové Milan Hnilička, Alexander Károlyi, Jaromír Jágr, Pavel Nedvěd, Tomáš Král, Marek Pakosta, František Lukl, Jiří Kejval, Pavel Kolář, Stanislav Juránek, Martin Malík, Miroslav Jansta, Blanka Žánová, Kateřina Neumannová, Radek Štěpánek, Filip Šuman, Barbora Špotáková, Jan Železný, Jaroslav Chvalný a Libor Varhaník. Poradní orgán předsedy Národní sportovní agentury (NSA) Milana Hniličky má celkem 27 členů včetně zástupců sportovců, šéfů sportovních organizací a dalších odborníků na problematiku financování sportu v České republice. Smyslem Národní rady pro sport je dodávat NSA podněty k řešení aktuální a konkrétní problémů sportovního prostředí.

Zdroj: https://agenturasport.cz/
Celostátní liga 2020/21
1. SK SICO SC Jilemnice   0
2. VPS NOVABRIK Polička   0
3. Šakalí hněv Moravská Třebová   0
4. Futsal Zlín   0
5. FK Adria Kladno   0
6. BOMBARĎÁCI Větřní   0
7. CHEMCOMEX Praha    0
8. AC Sparta Praha   0
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Výsledky ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2021 ČFSF - Futsal | admin: