ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Trenér Poličky Franta Švec hodnotí vystoupení Navabriku v Jilemnici .....více v sekci AktualityAKTUALITY

 
 

Propozice sobotního finále Českého poháru v Praze

zobrazit foto

7.3.2013, 15:30 | vložil: Petr Koseček

PROPOZICE NF ČEP 2012/13

ŘOS: VV ČFSF
POŘADATEL : CHEMCOMEX Praha „A“
PODPURA: Magistrát hl. města Praha
TERMÍN: 9.3. 2013
MÍSTO KONÁNÍ: SH Slavia Praha
ÚČASTNÍCI: 8 družstev/7 zástupců krajů a 1 pořadatel/, rozlosovaných do dvou skupin po čtyřech.
Rozlosování do skupin proběhne tak, že v jednom koši bude umístěno 6 názvů družstev účastníků /bez nasazených/ a v druhém koši název skupiny a pořadové číslo: A2,A3,A4,B2,B3,B4. Losující vytáhne z jednoho koše název družstva a z druhého koše skupiny s pořadovým číslem. Nasazenými družstvy jsou A1-postupující z krajského poháru MŠSF Praha a B1-družstvo pořadatele. Losování proběhne 2.3.2013 na semifinálovém a finálovém turnaji play- off CL SF a bude týž den zveřejněno na webu ČFSF.
SYSTÉM SOUTĚŽE: ve skupinách každý s každým jednokolově, první dvě družstva ze skupiny postupují do semifinále „křížem“ proti postupujícím družstvům z druhé skupiny, vítězové semifinálových utkání postupují do finále.
PREZENCE: prezence družstev proběhne u delegáta turnaje vždy nejpozději 30 minut před prvním utkáním družstva.
NÁKLADY NA SOUTĚŽ: náklady na soutěž se hradí ze startovného, vyrovnání nákladů hradí pořadatel.
STARTOVNÉ: 3 000 Kč, doplatek k již zaplacené záloze startovného složí družstva v hotovosti při prezenci u delegáta turnaje. Družstva, za které nebyla uhrazena záloha uhradí na místě celé startovné.
ZÁLOHA NA POKUTY: každé družstvo složí při prezenci na turnaji zálohu na pokuty v částce 2000 Kč. Z této zálohy budou družstvu automaticky strhávány poplatky při neplnění povinností určených Propozicemi soutěže a řády ČFSF dle Sazebníku pokut. Po ukončení turnaje bude družstvům záloha (nespotřebovaná část) vrácena.
VYHODNOCENÍ: Vítěz obdrží putovní pohár, sportovní trofej a získává právo účasti v následujícím ročníku poháru UEFS. Poražený finalista a oba poražení semifinalisté obdrží sportovní trofeje.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
PRAVIDLA a ŘÁDY: hraje se podle platných pravidel, řádů a směrnic ČFSF. Kompletní znění je uvedeno na: www.futsal-salovyfotbal.com
HRACÍ DOBA: Ve skupinách 2 x 15 minut hrubého času, v semifinále a finále 2 x 20 minut hrubého času. Pro všechna utkání platí, že v případě stavu o 2 branky a méně se bude hrát poslední 3 minuty 2. poločasu na čistý čas.
DELEGACE ROZHODČÍCH: pro řízení utkání budou rozhodčí delegováni KR ČFSF, kteří budou vykonávat funkci I. a II. rozhodčího, funkci zapisovatele a časoměřiče.
ČLENSKÉ PRŮKAZY: k utkáním se družstvo prezentuje členskými průkazy a soupiskou. Vedoucí družstva předloží delegátovi při prezenci průkazy a soupisku družstva ke kontrole. Po skončení svého posledního utkání na turnaji si průkazy a soupisku u delegáta vyzvedne
ZÁPIS Z UTKÁNÍ: vedoucí družstva se musí 20 minut před každým utkáním svého družstva dostavit k delegátovi turnaje, kde vypíše ZU. Hráči budou v ZU uvedeni postupně dle čísel dresů. Po skončení utkání se kapitáni obou týmů odeberou s rozhodčími do kabiny delegáta turnaje a svým podpisem potvrdí pravdivost ZU.
ČEKACÍ DOBA: není
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ: výhra se oceňuje 3, remíza 1 a prohra 0 body.
VYLOUČENÍ: MK po 2. ŽK bez zápisu – stop na 1 utkání nepodmíněně, u přímo udělených ČK, MK, nebo MK po 2. ŽK se zápisem, DK jednotlivé přestupky vyřeší na nejbližším zasedání DK.
JEDNÁNÍ KOMISÍ: za projednávání přestupků družstva proti PS, PSF a řádům ČFSF bude družstvu stržen z vratné zálohy poplatek ve výši 500 Kč

SAZEBNÍK POKUT
POZDNÍ PREZENCE DRUŽSTVA NA TURNAJI 500 Kč
POZDNÍ VYPLNĚNÍ ZÁPISU 500 Kč
ZRUŠENÉ UTKÁNÍ 500 Kč
KONTUMACE UTKÁNÍ 1000 Kč
POPLATEK ZA JEDNÁNÍ KOMISÍ (STK, DK) 500 Kč
MK PO 2. ŽK 300 Kč
PŔÍMO UDĚLENÁ MK NEBO UDĚLENÁ ČK 500 Kč
NEPLNĚNÍ MIMOŘÁDNÝCH POŽADAVKŮ / POKYNŮ ŘOS 1000 Kč
NEDOSTAVENÍ SE NA TURNAJ 5000 Kč

ČÍSLO ÚČTU ČFSF: 2538855309/0800
ŘOS SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PROPOZICÍCH


ROZPIS UTKÁNÍ

09.00 1: A1 – A4
09.35 2: A2 – A3
10.10 3: B1 – B4
10.45 4: B2 – B3
11.20 5: A3 – A1
11.55 6: A4 – A2
12.30 7: B3 – B1
13.05 8: B4 – B2
13.40 9: A3 – A4
14.15 10: A1 – A2
14.50 11: B3 – B4
15.25 12: B1 – B2
16.15 SF1: 1. sk. A – 2. sk. B
17.15 SF2: 2. sk. A – 1. sk. B
18.15 finále: vítěz SF1 – vítěz SF2
19.15 vyhlášení výsledků

Pozor! Časy utkání jsou pouze orientační. Družstva musí být ve skupinách připravena nastoupit k utkání ihned po skončení utkání předcházejícího. Mezi posledním utkáním ve skupině a prvním semifinále bude mít případně postupující družstvo přiměřenou přestávku (max. 15 minut), stejně tak mezi SF2 a finále.
Celostátní liga 2019/2020
1. CHEMCOMEX Praha    32
2. VPS NOVABRIK Polička   23
3. Futsal Zlín   23
4. AC Sparta Praha   19
5. BOMBARĎÁCI Větřní   16
6. Šakalí hněv Moravská Třebová   13
7. FK Adria Kladno   8
8. SK SICO SC Jilemnice   3
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2020 ČFSF - Futsal | admin: