ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Výsledky utkání 9.hracího dne KL SF Zlín – utkání o konečné umístění: .....více v sekci AktualityAKTUALITY

 
 

Zápis z Valné hromady ČFSF ÚK - restaurace Na Kocandě dne 28.3.2013

zobrazit foto

30.3.2013, 16:46 | vložil: Petr Koseček

VH ČFSF ÚK zahájil předseda KŠ ČFSF ÚK pan Jiří Jedlička, přivítal předsedu ČFSF ing. Milana Semmlera, zástupce družstev ÚK a hosty VH ČFSF ÚK a poté předal slovo řídícímu VH ČFSF ÚK panu J. Bulínovi.

1.Návrh programu VH ČFSF ÚK

Program: 1. Návrh programu VH ČFSF ÚK, 2. Návrh a volba Mandátové a Návrhové komise, 3. Návrh a volba Volební komise, 4. Zpráva a schválení činnosti KŠSF ÚK, 5. Zpráva a schválení hospodaření KŠSF ÚK, 6. Zpráva a schválení zprávy Mandátové komise, 7. Představení kandidátů pro volby do KŠSF ÚK, 8. Zpráva předsedy ČFSF ing. Milana Semmlera, 9. Diskuse, 10. Zpráva Volební komise, 11. Návrh a schválení delegátů KŠSF ÚK na VH ČFSF, 12. Návrh a schválení Usnesení z VH ÚK, 13. Schválení programu VH ÚK.
Hlasování: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0 - program VH ČFSF ÚK byl schválen.

2. Volba členů Mandátové a Návrhové komise:
Delegáti navrhli do Mandátové a návrhové komise tato jména: Petr Střelka, Jindřich Prinz, Zdeněk Mráz.
Hlasování: Petr Střelka: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, Jindřich Prinz: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, Zdeněk Mráz: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, - Komise byla schválena.

3. Volba Volební komise:
Delegáti navrhli do Volební komise tato jména: Čenda Semera, Václav Sejk, Roman Zimola.
Hlasování: Čenda Semera: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, Václav Sejk: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, Roman Zimola: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, - Komise byla schválena.

4. Zpráva o činnosti KŠ ČFSF ÚK za volební období 2011/2013.
Zprávu přednesl předseda KŠ ČFSF ÚK Jiří Jedlička.
Hlasování: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, - Zpráva byla schválena.

5. Zpráva o hospodaření KŠ ČFSF ÚK za volební období 2012/2013
Zprávu přednesl předseda KŠ ČFSF ÚK Jiří Jedlička.
Hlasování: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, - Zpráva byla schválena.

6. Zpráva Mandátové a návrhové komise:
Pro volby do nového KŠ ČFSF ÚK se přihlásilo 6 kandidátů: Roman Barilla, Milan Čech, Jiří Jedlička, Pavel Kluvanec ing., Zdeněk Mráz, Václav Valštýn.
Z pozvaných 32 delegátů je přítomno 28 delegátů. VH ČFSF ÚK je usnášeníschopná.
Hlasování: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, - Zpráva byla schválena.

7. Zpráva Volební komise o výsledku voleb do KŠ ČFSF ÚK pro volební období 2013/2015
Jiří Jedlička: pro: 27, proti: 1, zdržel: 0, Václav Valštýn: pro: 26, proti: 2, zdržel: 0, Milan Čech: pro: 25, proti: 3, zdržel: 0, Pavel Kluvanec: pro: 24, proti: 4, zdržel: 0, Roman Barilla: pro: 23, proti: 5, zdržel: 0, Zdeněk Mráz: pro: 9, proti: 19, zdržel: 0.
Nový KŠ ČFSF ÚK pro volební období 2013/2015 je ve složení: Jiří Jedlička, Milan Čech, Václav Valštýn, Pavel Kluvanec, Roman Barilla.

8. Návrh delegátů + náhradníků na VH ČFSF: J. Jedlička, P. Kluvanec, M. Čech, V. Valštýn, náhradníci: J. Bulín, Z. Mráz.
Hlasování: J. Jedlička: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, P. Kluvanec: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, V. Valštýn: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, M. Čech: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, náhradníci: J. Bulín: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, Z. Mráz: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, - Návrh delegátů na VH ČFSF byl schválen.

Na závěr VH ČFSF ÚK poděkoval předseda KŠ ČFSF ÚK pan Jiří Jedlička všem přítomným za účast a VH ČFSF ÚK ukončil.

USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY ČFSF ÚK KONANÉ DNE 28.3.2013 V DĚČÍNĚ

Valná hromada schvaluje:
1. Mandátovou a návrhovou komisi ve složení: Střelka, Prinz, Mráz, 2. Volební komisi ve složení: Semera, Sejk, Zimola, 3. Zprávu mandátní a návrhové komise: VH ČFSF ÚK je usnášeníschopná /přítomno 28 delegátů z 32 pozvaných/, 4. Zprávu o činnosti KŠ ČFSF ÚK, 5. Zprávu o hospodaření KŠ ČFSF ÚK, 6. Zprávu volební komise o zvolení KŠ ČFSF ÚK pro nové volební období /Jiří Jedlička, Václav Valštýn, Pavel Kluvanec, Milan Čech, Roman Barilla/, 7. Zprávu o zvolení delegátů na VH ČFSF. Zvoleni byli Jiří Jedlička, Václav Valštýn, Pavel Kluvanec, Milan Čech. Jako náhradníci byli zvoleni Mráz a Bulín, 8. Návrh usnesení z VH ČFSF ÚK.

Valná hromada ukládá:
1. Stávajícímu KŠ ČFSF ÚK řádně dokončit volební období 2011/2013, 2. Nově zvolenému KŠ ČFSF ÚK zvolit nového předsedu a rozdělit funkční zařazení členů KŠ ČFSF ÚK a zahájit činnost od 1.5.2013.
Návrh usnesení byl schválen.
Celostátní liga 2018/19
1. CHEMCOMEX Praha    38
2. VPS NOVABRIK Polička   29
3. Futsal Zlín   24
4. AC Sparta Praha   23
5. BOMBARĎÁCI Větřní   17
6. Šakalí hněv Moravská Třebová   16
7. FK Adria Kladno   8
8. SK SICO SC Jilemnice   4
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Čtvrfinále:
Chemcomex-Jilemnice 10:2 (z 1:0)
Polička-Kladno 1:2 (z 0:1)
Zlín-Sakali 8:2 (z 1:0)
Sparta-Vetřní 3:0 (z 0:1)
Výsledky ...
Střelci ...
Český pohár 2019/20
Skupina A
Skupina B
Play Off
Semifinále:
Chemcomex-Budejovice 7:2 (5:0)
Zlín-Moravska Trebova 2:1 (0:0)
Finále:
Chemcomex-Zlin 6:1 (5:0)

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2020 ČFSF - Futsal | admin: