ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


VIDEO z belgické ligy mezi týmy As City Facade Schaerbeek a GS Beobank Hoboken .....více v sekci AktualityAKTUALITY

 
 

Ze zprávy Ligové komise a Soutěžně - technické komise

zobrazit foto

19.12.2013, 15:00 | vložil: Petr Koseček

Ligová komise rozhodla udělit družstvu AC Vegas Hradec Králové za nenastoupení k utkání CL č.55 pokutu ve výši 5 000,- Kč a za nenastoupení k utkání CL č. 57 rovněž ve výši 5 000,- Kč. Kromě toho je družstvo AC Vegas Hradec Králové povinno zaplatit poplatek za jednání komise ve výši 1 000,- Kč a dále pořadateli turnaje uhradit účelně vynaložené náklady, které měl s účastí na utkání nebo s jeho pořádáním. Protokol z jednání byl zaslán družstvu AC Vegas Hradec Králové a sekretariátu ČFSF.PROTOKOL O JEDNÁNÍ STK ČFSF č. 3-2013/14

STK ČFSF ve složení Ivo Krejcar, Antonín Bradáč a Ladislav Štěpánek projednala per rollam nedostavení se družstva AC Vegas Hradec Králové k utkání CL 2013/14 č.55 FC Družba Vysoké Mýto – AC Vegas Hradec Králové a č.57 AC Vegas Hradec Králové – VPS Novabrik Polička.

Podklady pro jednání:
• Soutěžní řád ČFSF
• Propozice CL 2013/14
• ZU č.55 a ZU č.57
• Vyjádření delegáta turnaje

Zjištěné skutečnosti:
• Družstvo AC Vegas Hradec Králové se nedostavilo dne 14.12.2013 k turnaji CL 2013/14 do SH Jilemnice a tudíž nenastoupilo ke svým utkáním č.55 a 57 dle rozpisu CL.

STK ČFSF rozhoduje, že:
Utkání CL 2013/14 č.55 se kontumuje ve prospěch družstva FC Družba Vysoké Mýto v poměru 5:0 a utkání CL 2013/14 č.57 se kontumuje ve prospěch družstva VPS Novabrik Polička.v poměru 5:0. Družstvo AC Vegas Hradec Králové je povinno zaplatit, dle Propozic CL 2013/14, poplatek 1000 Kč za jednání komise. Tento poplatek bude družstvu stržen ze zálohy na pokuty.

Odůvodnění:
• STK ČFSF rozhodla dle SŘ ČFSF čl.57-1 a čl.58-1

STK ČFSF dále případ předává:
• LK ČFSF – k rozhodnutí o případných dalších sankcích vůči družstvu AC Vegas Hradec Králové, vyplývajících z Propozic CL 2013/14.

STK ČFSF upozorňuje:
• Že dle SŘ ČFSF čl.60-1, může být družstvo AC Vegas Hradec Králové po dalším kontumačním výsledku v jeho neprospěch vyloučeno ze soutěže, se všemi finančními a disciplinárními důsledky, které z takového hrubého narušení CL 2013/14 vyplývají.

Poučení:
• Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle SŘ ČFSF čl.68

Na vědomí:
• Družstvu AC Vegas Hradec Králové
• Družstvu FC Družba Vysoké Mýto
• Družstvu VPS Novabrik Polička
• LK ČFSF
• Sekretáři ČFSF

STK ČFSF rozhodla o tomto případu hlasováním per rollam v poměru 3:0


V Českých Budějovicích, 17.12.2013 Předseda STK ČFSF Ivo Krejcar
Celostátní liga 2018/19
1. CHEMCOMEX Praha    38
2. VPS NOVABRIK Polička   30
3. AC Sparta Praha   26
4. FK Adria Kladno   24
5. Futsal Zlín   24
6. Šakalí hněv Moravská Třebová   19
7. SK SICO SC Jilemnice   18
8. BOMBARĎÁCI Větřní   14
9. Amor Vyškov   12
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Finále:
Chemcomex - Sparta 4:1 (1:1)
O 3- místo:
Polička - Adria 2:1 (0:0)
Semifinále:
Chemcomex - Kladno 3:1 (body 6:0)
Polička - Sparta 0:1 (body 3:6)
Čtvrfinále:
Chemcomex - Vetřní 1:0 (z 2:0)
Polička - Jilemnice 4:1 (z 2:0)
Sparta - Sakali 3:2 (z 2:1)
Kladno - Zlín 4:3(p) (z 2:1)
Výsledky ...
Střelci ...
Český pohár 2018/19
Skupina A
Skupina B
Play Off

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2019 ČFSF - Futsal | admin: