ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Po 1. kole Autocentrum Jílové Extraligy Ústeckého kraje do čela SF Bělá Děčín .....více v sekci AktualityAKTUALITY

 
 

V Hradeckém kraji vyslovili svůj názor na dění v ČFSF

zobrazit foto

2.1.2014, 14:36 | vložil: Petr Koseček

Převzato v plném znění a bez úprav ze sekce - kraje - webu ČFSF, na snímku Ivo Hrubeš, místopředseda Královehradeckého krajského štábu ČFSF

Dobrý den,
Vážení příznivci sálového fotbalu v našem kraji a aktivní členové . Protože se v naší emailové poště objevují dotazy na některé slovní výpady ze strany některých členů federace , s otázkou ,jak toto bude řešeno ? Rozhodl se VV kraje na toto odpovědět níže :

1. Vedení kraje nebude reagovat na některé články ,které spojují sportovní výsledky Ac Vegas Hradec Králové s prací kraje , protože někteří autoři na jihu jsi pletou hrušky a jablka dohromady . Toto se týká i tiskového mluvčího federace ,který se malinko nechal unést . Souhlasíme s tím , že by jsi měl dobře rozmyslet ,co píše na webu a zdržet se veřejných útoků .Protože některé jeho články poškozují jméno tohoto sportu .

2,Další věcí jsou neustálé slovní výpady ze strany místopředsedy federace ! To je něco jiného , protože z jeho strany dochází ke stálému zkreslování informací ( Dvůr a jeho trapné písemné vyjadřování se na webu ).Které není schopen doložit .Mimo to , každý z Vás členů vedení kraje jsi udělal ve Dvoře úsudek sám .Škoda , že nedošlo k jmenované schůzce , jinak by pochopil ,že na tribuně sedělo kompletní vedení kraje.

Tímto bych Vás chtěl poprosit , aby jste se zdrželi veškerého komentování jeho slovních výkonů . Nemáme to potřeba a radši se budeme věnovat svojí práci v kraji .

VV Hradeckého kraje
Vedení ČFSF také nebude situaci v Hradeckém kraji a kolem týmu AC VEGAS nijak komentovat, pro dokreslení zde je zpráva Ligové komise a Soutěžně - technické komise.


Ligová komise rozhodla udělit družstvu AC Vegas Hradec Králové za nenastoupení k utkání CL č.55 pokutu ve výši 5 000,- Kč a za nenastoupení k utkání CL č. 57 rovněž ve výši 5 000,- Kč. Kromě toho je družstvo AC Vegas Hradec Králové povinno zaplatit poplatek za jednání komise ve výši 1 000,- Kč a dále pořadateli turnaje uhradit účelně vynaložené náklady, které měl s účastí na utkání nebo s jeho pořádáním. Protokol z jednání byl zaslán družstvu AC Vegas Hradec Králové a sekretariátu ČFSF.PROTOKOL O JEDNÁNÍ STK ČFSF č. 3-2013/14

STK ČFSF ve složení Ivo Krejcar, Antonín Bradáč a Ladislav Štěpánek projednala per rollam nedostavení se družstva AC Vegas Hradec Králové k utkání CL 2013/14 č.55 FC Družba Vysoké Mýto – AC Vegas Hradec Králové a č.57 AC Vegas Hradec Králové – VPS Novabrik Polička.

Podklady pro jednání:
• Soutěžní řád ČFSF
• Propozice CL 2013/14
• ZU č.55 a ZU č.57
• Vyjádření delegáta turnaje

Zjištěné skutečnosti:
• Družstvo AC Vegas Hradec Králové se nedostavilo dne 14.12.2013 k turnaji CL 2013/14 do SH Jilemnice a tudíž nenastoupilo ke svým utkáním č.55 a 57 dle rozpisu CL.

STK ČFSF rozhoduje, že:
Utkání CL 2013/14 č.55 se kontumuje ve prospěch družstva FC Družba Vysoké Mýto v poměru 5:0 a utkání CL 2013/14 č.57 se kontumuje ve prospěch družstva VPS Novabrik Polička.v poměru 5:0. Družstvo AC Vegas Hradec Králové je povinno zaplatit, dle Propozic CL 2013/14, poplatek 1000 Kč za jednání komise. Tento poplatek bude družstvu stržen ze zálohy na pokuty.

Odůvodnění:
• STK ČFSF rozhodla dle SŘ ČFSF čl.57-1 a čl.58-1

STK ČFSF dále případ předává:
• LK ČFSF – k rozhodnutí o případných dalších sankcích vůči družstvu AC Vegas Hradec Králové, vyplývajících z Propozic CL 2013/14.

STK ČFSF upozorňuje:
• Že dle SŘ ČFSF čl.60-1, může být družstvo AC Vegas Hradec Králové po dalším kontumačním výsledku v jeho neprospěch vyloučeno ze soutěže, se všemi finančními a disciplinárními důsledky, které z takového hrubého narušení CL 2013/14 vyplývají.

Poučení:
• Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle SŘ ČFSF čl.68

Na vědomí:
• Družstvu AC Vegas Hradec Králové
• Družstvu FC Družba Vysoké Mýto
• Družstvu VPS Novabrik Polička
• LK ČFSF
• Sekretáři ČFSF

STK ČFSF rozhodla o tomto případu hlasováním per rollam v poměru 3:0


V Českých Budějovicích, 17.12.2013 Předseda STK ČFSF Ivo Krejcar
Celostátní liga 2019/2020
1. SK SICO SC Jilemnice   0
2. VPS NOVABRIK Polička   0
3. Šakalí hněv Moravská Třebová   0
4. Futsal Zlín   0
5. FK Adria Kladno   0
6. BOMBARĎÁCI Větřní   0
7. CHEMCOMEX Praha    0
8. AC Sparta Praha   0
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2019 ČFSF - Futsal | admin: