ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Jiří Mužík si připsal s Chrudimí první letošní prohru .....více v sekci AktualityAKTUALITY

 
 

Národní finále ČP uvidí 4. února České Budějovice

zobrazit foto

17.1.2017, 15:02 | vložil: Petr Koseček

PROPOZICE NF ČeP 2016/2017

ŘOS: VV ČFSF POŘADATEL : Bombarďáci Větřní TERMÍN: 4.2. 2017 , začátek 8:30 MÍSTO KONÁNÍ: Sportovní hala, TJ Lokomotiva České Budějovice, Třebízského 1 ÚČASTNÍCI: 8 družstev/7 zástupců krajů (Zlín, Liberec, Ústí nad Labem, Pardubice, Praha, České Budějovice, vítěz dodatečné kvalifikace z týmů na nepostupových místech a 1 pořadatel/, rozlosovaných do dvou skupin po čtyřech. Losování proběhne při posledním hracím kole CL.21.1.2017 v Českém Krumlově. Losování proběhne tak, že v prvním koši budou skupiny a čísla družstev /A1-A4,B1-B4/ a ve druhém koši jména účastníků (případně kraj, který zastupují). SYSTÉM SOUTĚŽE: ve skupinách každý s každým jednokolově, první dvě družstva ze skupiny postupují do semifinále „křížem“ proti postupujícím družstvům z druhé skupiny, vítězové semifinálových utkání postupují do finále. Poražení se utkají o 3.místo. PREZENCE: prezence družstev proběhne u delegáta turnaje vždy nejpozději 30 minut před prvním utkáním družstva. NÁKLADY NA SOUTĚŽ: náklady na soutěž se hradí ze startovného, vyrovnání nákladů hradí pořadatel., který je povinen uhradit: pronájem haly, odměny rozhodčím (2x 200 rozhodčí, 2x50 časomíra a zapisovatel), odměny delegátům (2x1600) cestovné rozhodčí a delegáti, 9 litrů vody pro každé družstvo ve skupině a rozhodčí, 9 litrů vody pro každé družstvo postupující do play-off, věcné ceny pro čtyři nejlepší družstva, nejlepšího hráče, brankáře a střelce turnaje. STARTOVNÉ: 3 000 Kč, doplatek k již zaplacené záloze startovného složí družstva v hotovosti při prezenci u delegáta turnaje. Družstva, za které nebyla uhrazena záloha uhradí na místě celé startovné. ZÁLOHA NA POKUTY: každé družstvo složí při prezenci na turnaji zálohu na pokuty v částce 2000 Kč. Z této zálohy budou družstvu automaticky strhávány poplatky při neplnění povinností určených Propozicemi soutěže a řády ČFSF dle Sazebníku pokut. Po ukončení turnaje bude družstvům záloha (nespotřebovaná část) vrácena. VYHODNOCENÍ: Vítěz obdrží putovní pohár, sportovní trofej a získává právo účasti v následujícím ročníku poháru UEFS. Poražený finalista a oba poražení semifinalisté obdrží sportovní trofeje.

POJIŠTĚNÍ: Hráči hrají na vlastní zodpovědnost a pořadatel ani řídicí orgán nezajišťují pojištění pro žádného z účastníků turnaje (hráči, funkcionáři, rozhodčí, delegáti, diváci).

POŘADATELSKÁ SLUŽBA: Pořadatel jmenuje hlavního pořadatele, který bude dohlížet polečně s pořadatelskou službou na důstojný chod turnaje. Všichni účastníci turnaje jsou povinni dbát pokynů pořadatele. TECHNICKÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA a ŘÁDY: hraje se podle platných pravidel, řádů a směrnic ČFSF. Kompletní znění je uvedeno na: www.futsal-salovyfotbal.com HRACÍ DOBA: ve skupinách 2 x15 minut hrubého času, při rozdílu skóre menším než 2 branky se poslední 3 minuty hraje čistý čas. Při nerozhodném výsledku se budou kopat 3 penalty na každé straně, případně pak po jedné až do rozhodnuti. Vítěz obdrží 1 bod navíc do tabulky. Semifinále a finále se hraje 2 x 15 minut hrubého času, při rozdílu skóre menším než 2 branky se poslední 3 minuty hraje čistý čas. V případě nerozhodného výsledku se prodlužuje 2x5 minut. Jestliže se nerozhodne ani po prodloužení, budou se kopat 5 penalt na každé straně, případně pak po jedné až do rozhodnuti. Utkání o 3.místo se nehraje, bude se kopat 5 penalt na každé straně, případně pak po jedné až do rozhodnutí. DELEGACE ROZHODČÍCH: pro řízení utkání budou rozhodčí delegováni KR ČFSF, kteří budou vykonávat funkci I. a II. rozhodčího, funkci zapisovatele a časoměřiče.

ČLENSKÉ PRŮKAZY: k utkáním se družstvo prezentuje členskými průkazy nebo dokladem totožnosti a soupiskou. Pokud hráč není uveden na soupisce, nemůže být připuštěn ke hře. Vedoucí družstva předloží delegátovi při prezenci členské průkazy nebo doklady totožnosti a soupisku družstva ke kontrole. Po skončení svého posledního utkání na turnaji si průkazy, doklady a soupisku u delegáta vyzvedne ZÁPIS Z UTKÁNÍ: vedoucí družstva se musí 20 minut před každým utkáním svého družstva dostavit k delegátovi turnaje, kde vypíše ZU. Hráči budou v ZU uvedeni postupně dle čísel dresů. Po skončení utkání se kapitáni obou týmů odeberou s rozhodčími do kabiny delegáta turnaje a svým podpisem potvrdí pravdivost ZU. ČEKACÍ DOBA: není HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ: výhra se oceňuje 3, remíza 1 a prohra 0 body. V základní skupině se v případě nerozhodného výsledku připočítává 1 bod vítěznému družstvu na penalty. VYLOUČENÍ: MK po 2. ŽK bez zápisu – stop na 1 utkání nepodmíněně, u přímo udělených ČK, MK, nebo MK po 2. ŽK se zápisem, DK jednotlivé přestupky vyřeší na nejbližším zasedání DK. JEDNÁNÍ KOMISÍ: za projednávání přestupků družstva proti PS, PSF a řádům ČFSF bude družstvu stržen z vratné zálohy poplatek ve výši 500 Kč SAZEBNÍK POKUT POZDNÍ PREZENCE DRUŽSTVA NA TURNAJI A K UTKÁNÍ DLE RS 500 Kč POZDNÍ VYPLNĚNÍ ZÁPISU 500 Kč NEDOSTAVENÍ SE K UTKÁNÍ 1000 Kč KONTUMACE UTKÁNÍ 1000 Kč POPLATEK ZA JEDNÁNÍ KOMISÍ (STK, DK) 500 Kč MK PO 2. ŽK 300 Kč PŔÍMO UDĚLENÁ MK NEBO UDĚLENÁ ČK 500 Kč NEPLNĚNÍ MIMOŘÁDNÝCH POŽADAVKŮ / POKYNŮ ŘOS 1000 Kč NEDOSTAVENÍ SE NA TURNAJ 5000 Kč NEUPOSLECHNUTÍ VÝZVY POŘADATELE 2000 Kč

SVÉVOLNÉ NIČENÍ HALY NEBO JEJÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 5 000Kč PLNÁ NÁHRADA ŠKODY.

ČÍSLO ÚČTU ČFSF: 2538855309/0800 ŘOS SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PROPOZICÍCH

Orientační časový rozpis utkání (bude upraven dle rozlosování)

04.02.2017 08:30 09:10 A1 A4

09:10 09:50 B1 B4

09:50 10:30 A2 A3

10:30 11:10 B2 B3

11:10 11:50 A1 A3

11:50 12:30 A2 A4

12:30 13:10 B1 B3

13:10 13:50 B2 B4

13:50 14:30 A2 A1

14:30 15:10 B1 B2

15:10 15:50 A3 A4

15:50 16:30 B3 B4

16:30 17:30 SF1 A1 – B2

17:30 18:30 SF2 B1 – A2

18:45 19:45 Finále

19:45 Vyhlášení výsledků
Celostátní liga 2020/21
1. SK SICO SC Jilemnice   0
2. VPS NOVABRIK Polička   0
3. Šakalí hněv Moravská Třebová   0
4. Futsal Zlín   0
5. FK Adria Kladno   0
6. BOMBARĎÁCI Větřní   0
7. CHEMCOMEX Praha    0
8. AC Sparta Praha   0
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Výsledky ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2021 ČFSF - Futsal | admin: