ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


VIDEO: Utkání na MS v roce 2007 - Argentina vs Belgie .....více v sekci AktualityZPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

 
 

Zápis ze zasedání VV-ČFSF č. 4-07/08 - Praha 13.6. 2008

zobrazit foto

30.6.2008, 15:39 | vložil: Jan Zmátlík

Česká Federace Sálového Fotbalu – FUTSAL

Zápis ze zasedání VV-ČFSF č. 4-07/08 - Praha 13.6. 2008

Přítomní členové VV ČFSF:
Předseda ČFSF - Martin Brabec
Místopředseda ČFSF - Jiří Havlásek
KS Praha - Miloslava Suchánková
KS JČ - Luboš Vlnatý
KS Plzeň - Jan Roneš
KS VČ region - Karel Strnad

Přizvaní:
STK ČFSF - Ivo Krejcar
DK ČFSF - Jaroslav Němeček
KR ČFSF - Vladimír Vitásek
RaOK ČFSF - Jan Suchánek
Člen exekutivy UEFS - Milan Semmler
Repre ženy - Vlaďka Valíčková
Host - Václav Štěpnička

Omluven:
TK ČFSF - Petr Koseček
KS Stč - Jindřich Žemlička ml.
KS Ústí nad Labem - Zdeněk Říha
Repre muži - Aleš Štorc

Schválen zapisovatel zasedání: Luboš Vlnatý a ověřovatel zápisu: Jiří Havlásek

1. KONTROLA ÚKOLÚ ze zápisu VV ČFSF č. 3 – 07/08
Nesplněné úkoly :
• KS Zlín nepředložil do 15.2. 2008 PS soutěží kraje včetně termínů
• P. Koseček nepředložil VV ČFSF do 15.3. 2008 návrh na pokrytí nákladů na ME mužů
• Předseda MK nepředložil do 1.4. 2008 návrh na složení komise
• M. Brabec nezaslal V. Valíčkové jmenovací dekret vedoucí repre žen
• V. Valíčková nepředložila do 31.3. 2008 složení realizačního týmu družstva žen a návrh na pokrytí nákladů na MS

2. HOSPODAŘENÍ
• M. Brabec předložil hospodaření repre (viz příloha č.1.)
• J. Pavlasovi byla vyplacena určená odměna za získání sponzora
• nebyla schválena revokace rozhodnutí VV o vyrovnání nákladů na ME žen, platí rozhodnutí VV ČFSF ze zasedání č.3.
• M. Brabec osloví P. Šilhána o uhrazení 5000 Kč (příspěvek na ME)
• LK osloví družstva CL 2008/9 o příspěvek 3000 Kč na doplacení nákladů na ME 2008
• pokuty družstev CL 2008 budou použity na uhrazení nákladů na ME
• M. Semmlerovi byl prominut dluh ve výši 1300 Kč
• hospodaření ČFSF předloží hospodář členům VV do 30.6. 2008

3. VYHODNOCENÍ ROČNÍKU 2007/08
• MK – v ČFSF je registrováno 2463 členů, 170 družstev, (viz příloha č.2.), hráči SF BENAGO Jestřabí „B“, kteří nastoupili v utkáních CL 2007/08 budou doregistrováni na soupisku družstva „A“ se všemi určenými poplatky, P. Koseček není členem ČFSF – není na soupisce žádného družstva ani funkcionářů a nemá zaplacený čl. příspěvek pro soutěžní ročník 2007/08, předseda MK předloží do 30.6. 2008 návrh na složení komise.
• STK – předložen požadavek na upřesnění kompetencí komisí v CL
• DK – vznesen požadavek na vyjádření jednotlivých členů VV k řešení přestupků R. Floreše, o konečném trestu rozhodne DK do 30.6. 2008, (info o trestech udělených DK viz příloha č.3)
• KR – byla přednesena informace o početním stavu rozhodčích pro CL a byla předložena info o činnosti komise a požadavek na KS o dodání rozhodčích pro řízení CL. Přednesena kritika pokuty družstvu Jestřabí udělená LK
• CL – info o soutěži viz zápis schůzky družstev CL uvedený na webu ČFSF v úseku LK, bylo vysvětleno udělení pokuty družstvu Jestřabí – pokuta udělena dle platných PS CL 2007/08
• Kraje – zástupce KS Zlín není členem VV: nebyla organizována žádná soutěž (ZU KF ČEP byl vytvořen až po utkání, ZU KL která se odehrála po termínu byli vytvořeny bez odehrání utkání, čili obě soutěže kraje byli podvod). V.Vitásek informoval o situaci ve ZL kraji – jednání s p. Kopeckým i o vyhlídkách na získání nových družstev. Ostatní kraje informovaly o počtu svých členů a soutěžích. Tyto kraje fungují bez výraznějších změn početních stavů. Nárůst počtu družstev hlásí SČ a StČ
• Zpráva repre
Muži – P. Koseček nepředložil zprávu o činnosti ani hospodaření repre, rezignoval na funkci vedoucího družstva, bude vyhlášen konkurs na obsazení této funkce. A.Štorc předložil písemnou zprávu (uvedena na webu ČFSF v úseku repre), předloží návrh na asistenta do 30.6. 2008
Ženy – V.Valíčková předložila informace o nezaplaceném vybavení od firmy KELME a dalších pohledávkách firem po ME žen, přednesena vize kádru a přípravy družstva na MS 2008, předložen návrh na trenéra (Milan Semmler) a maséra (Lubomír Jajcay) , celkové složení realizačního týmu předloží do 30.6. 2008
Oba trenéři předloží požadavek na materiálové vybavení družstev. Bude vytvořena nabídka firmám na dodání a cenu požadovaného vybavení.
• Informace o webu ČFSF – předložen návrh na přenesení webu na jiný server (webhosting) z důvodu zvýšení kapacity a s tím zvýšení ročních poplatků, byl odvolán předseda TK P. Koseček, zvolen nový předseda TK R. Barilla, který do 30.6. 2008 předloží návrh na složení komise

4. UEFS
• M. Brabec přednesl zprávu z kongresu UEFS a zhodnotil úroveň a průběh ME
• M. Semmler předložil termínovou listinu akcí UEFS
• M. Brabec přednesl návrh VV UEFS na zřízení kanceláře UEFS v ČR (Praha)
• Předneseny informace z PMEZ (J. Havlásek) a z P UEFS (M. Brabec+ M. Semmler)

5. PŘÍPRAVA ROČNÍKU 2008/09
• předložen návrh termínové listiny (příloha č. 4.)
• předloženy návrhy na změny SŘ, DŘ a RŘ
• KR připraví návrh změn PSF který též zašle sekretáři ČFSF
• Návrhy budou písemně zpracovány a zaslány sekretáři ČFSF, který je předloží členům VV ke schválení, termín zaslání návrhů změn do 30.6. 2008
• družstvo SF BENAGO Jestřabí má neuhrazeno z účasti v CL 2007/08 26 867 Kč, byla stanovena přestupní částka za členy družstva „A“ v částce 5000 Kč, „majitelem“ družstva je VV, který je oprávněn podepisovat přestupy hráčů a členů uvedených na konečné soupisce družstva 2007/08
• bude vyhlášen konkurs na pořadatele NF ČEP 2009
• upřesněno zastoupení družstev ČFSF v PMEZ a PUEFS
• předložen návrh na změnu člena LK – Milan Szabo za Romana Šprtu
• KoCL se uskuteční v termínu jako SEMIFINÁLE PLAY OFF CL 2008/09

Různé
• předložena nabídka míčů JOMA a UHLSPORT, budou objednány míče KIMPEX
• byla předložena informace o uzavření smlouvy se sponzorem ČFSF – firmou RED, podmínky smlouvy vejdou v platnost dnem převodu peněz na účet ČFSF
• předložen návrh na manažera reprezentačních výběrů – Václav Štěpnička (muži, ženy, veteráni, junioři, atd.) ČFSF. Hlasování a určení povinností bude provedeno po splnění podmínky smlouvy se sponzorem (firmou RED) – zaslání první platby.

Na základě průběhu zasedání zpracoval Luboš Vlnatý
Celostátní liga 2018/19
1. CHEMCOMEX Praha    38
2. VPS NOVABRIK Polička   29
3. Futsal Zlín   24
4. AC Sparta Praha   23
5. BOMBARĎÁCI Větřní   17
6. Šakalí hněv Moravská Třebová   16
7. FK Adria Kladno   8
8. SK SICO SC Jilemnice   4
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Finále:
Chemcomex - Sparta 5:4 (4:4) po prodl.
O 3. místo:
Zlin - Kladmo 10:8
Semifinále:
Chemcomex - Kladno 8:2 (z 2:0)
Zlin - Sparta 5:5 (z 0:1)
Čtvrfinále:
Jilemnice- Chemcomex 1:5 (z 0:2)
Kladno - Polička 4:1 (z 2:0)
Zlin -Sakali 7:5 (z 2:1)
Vetřní -Sparta- 0:3 (z 0:2)
Výsledky ...
Střelci ...
Český pohár 2019/20
Skupina A
Skupina B
Play Off
Semifinále:
Chemcomex-Budejovice 7:2 (5:0)
Zlín-Moravska Trebova 2:1 (0:0)
Finále:
Chemcomex-Zlin 6:1 (5:0)

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2020 ČFSF - Futsal | admin: