ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Sálovkáři v barvách České Lípy se pomalu loučí s play-off .....více v sekci AktualityZPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

 
 

Usnesení ze zasedání výkoného výboru ČFSF č. 1/2009-10

1.6.2009, 09:38 | vložil: Roman Barilla

Usnesení ze zasedání výkoného výboru ČFSF č. 1/2009-10
Hluboká nad Vltavou, 23.05.2009

1. VV ČFSF schvaluje:
• Zapisovatele zasedání Jiřího Šobra a ověřovatele zápisu Ivo Krejcara
• Předsedy těchto odborných komisí: DK – Jaroslav Němeček
LK – Luboš Vlnatý
KR – Vladimír Vitásek
MK – Jiří Šobr
• Termín dalšího zasedání VV ČFSF - 4.9.2009

2. VV ČFSF ustavuje:
• Novou odbornou komisi, Komisi mládeže, žen a veteránů (KMŽV)

3. VV ČFSF ponechává:
• Komisi pro ME do 21 let, schválenou na zasedání VV č.3-08/09, v původním složení
• Václava Štěpničku ve funkci managera reprezentací
• Realizační týmy všech reprezentačních výběrů v dosavadním složení

4. VV ČFSF ruší:
• Funkci sekretáře federace, činnost spojenou s touto funkcí bude vykonávat místopředseda ČFSF

5. VV ČFSF žádá:
• Členy RaOK, zvolené VH ČFSF, aby uskutečnili volbu předsedy RaOK a o této neprodleně informovali VV ČFSF

6. VV ČFSF ukládá:
• Luboši Vlnatému, projednat s pp. L. Štěpánkem a D. Fenclem jejich případnou kandidaturu na funkce předsedů STK a TK (termín do 15.6.2009)
• Václavu Štěpničkovi, oslovit dalšího kandidáta na předsedu TK (termín do 15.6.2009)
• Předsedovi ČFSF, projednat s p. M. Semmlerem jeho případnou kandidaturu na funkci předsedy KMŽV a předložit návrh na předsedu této komise (termín do 15.6.2009)
• Všem schváleným předsedům odborných komisí, předložit návrhy na složení jednotlivých odborných komisí (termín do 30.6.2009)
• Místopředsedovi ČFSF, vypracovat a předložit návrh náplně práce KMŽV a návrh jednacího řádu VV (termín do příštího zasedání VV)
• Předsedovi ČFSF, předložit VV návrh na obsazení funkce hospodáře ČFSF (termín do příštího zasedání VV)
• Místopředsedovi ČFSF, předložit návrh Termínové listiny pro soutěžní ročník 2009/10 (termín do 31.7.2009)
• Místopředsedovi ČFSF, vykonávat činnost, která byla v náplni práce sekretáře (termín průběžně)
• Předsedům LK a KR, vypracovat a předložit návrh systému a termínů školení rozhodčích a delegátů CL (termín do 30.6.2009)
• Předsedovi ČFSF, zjistit podmínky a případně vytvořit systém podúčtů na účtu ČFSF, s rozdělením na podúčet – 1. reprezentace, 2. – CL, 3. – federace (termín neprodleně)
• Místopředsedovi ČFSF, předložit VV odkazy na příslušná ustanovení řádů, která se týkají zablokování pohybu hráčů a členů družstev, která nemají uhrazené pohledávky plynoucí z jejich působení v soutěžích ČFSF (termín do 31.5.2009)
• Všem předsedům odborných komisí, zpracovat návrhy na změny a doplňky v řádech ČFSF, a tyto zaslat místopředsedovi ČFSF (termín do 31.7.2009)
• Václavu Štěpničkovi, předložit majiteli firmy ReD skutečné rozpočty a jejich rozpoložkování, o jednání s majitelem firmy ReD informovat VV (termín neprodleně)

7. VV ČFSF bere na vědomí:
• Prohlášení p. Václava Štěpničky, že se pokusí o dohodu s firmou ReD, že se tato písemně vzdá požadavku na plnou náhradu vložených prostředků dle čl.II odst.6 smlouvy o sponzorství
• Prohlášení p. Václava Štěpničky, že pokud se firma ReD nevzdá výše uvedeného požadavku, uhradí požadovanou částku z vlastních prostředkůV Hluboké nad Vltavou, dne 23. května 2009
Celostátní liga 2020/21
1. SK SICO SC Jilemnice   0
2. VPS NOVABRIK Polička   0
3. Šakalí hněv Moravská Třebová   0
4. Futsal Zlín   0
5. FK Adria Kladno   0
6. BOMBARĎÁCI Větřní   0
7. CHEMCOMEX Praha    0
8. AC Sparta Praha   0
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Výsledky ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2021 ČFSF - Futsal | admin: