ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Termínová listina sálovkářských soutěží v Ústeckém kraji pro sezónu 2020/21 .....více v sekci AktualityZPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

 
 

Usnesení ze zasedání výkoného výboru ČFSF č. 1/2009-10

1.6.2009, 09:38 | vložil: Roman Barilla

Usnesení ze zasedání výkoného výboru ČFSF č. 1/2009-10
Hluboká nad Vltavou, 23.05.2009

1. VV ČFSF schvaluje:
• Zapisovatele zasedání Jiřího Šobra a ověřovatele zápisu Ivo Krejcara
• Předsedy těchto odborných komisí: DK – Jaroslav Němeček
LK – Luboš Vlnatý
KR – Vladimír Vitásek
MK – Jiří Šobr
• Termín dalšího zasedání VV ČFSF - 4.9.2009

2. VV ČFSF ustavuje:
• Novou odbornou komisi, Komisi mládeže, žen a veteránů (KMŽV)

3. VV ČFSF ponechává:
• Komisi pro ME do 21 let, schválenou na zasedání VV č.3-08/09, v původním složení
• Václava Štěpničku ve funkci managera reprezentací
• Realizační týmy všech reprezentačních výběrů v dosavadním složení

4. VV ČFSF ruší:
• Funkci sekretáře federace, činnost spojenou s touto funkcí bude vykonávat místopředseda ČFSF

5. VV ČFSF žádá:
• Členy RaOK, zvolené VH ČFSF, aby uskutečnili volbu předsedy RaOK a o této neprodleně informovali VV ČFSF

6. VV ČFSF ukládá:
• Luboši Vlnatému, projednat s pp. L. Štěpánkem a D. Fenclem jejich případnou kandidaturu na funkce předsedů STK a TK (termín do 15.6.2009)
• Václavu Štěpničkovi, oslovit dalšího kandidáta na předsedu TK (termín do 15.6.2009)
• Předsedovi ČFSF, projednat s p. M. Semmlerem jeho případnou kandidaturu na funkci předsedy KMŽV a předložit návrh na předsedu této komise (termín do 15.6.2009)
• Všem schváleným předsedům odborných komisí, předložit návrhy na složení jednotlivých odborných komisí (termín do 30.6.2009)
• Místopředsedovi ČFSF, vypracovat a předložit návrh náplně práce KMŽV a návrh jednacího řádu VV (termín do příštího zasedání VV)
• Předsedovi ČFSF, předložit VV návrh na obsazení funkce hospodáře ČFSF (termín do příštího zasedání VV)
• Místopředsedovi ČFSF, předložit návrh Termínové listiny pro soutěžní ročník 2009/10 (termín do 31.7.2009)
• Místopředsedovi ČFSF, vykonávat činnost, která byla v náplni práce sekretáře (termín průběžně)
• Předsedům LK a KR, vypracovat a předložit návrh systému a termínů školení rozhodčích a delegátů CL (termín do 30.6.2009)
• Předsedovi ČFSF, zjistit podmínky a případně vytvořit systém podúčtů na účtu ČFSF, s rozdělením na podúčet – 1. reprezentace, 2. – CL, 3. – federace (termín neprodleně)
• Místopředsedovi ČFSF, předložit VV odkazy na příslušná ustanovení řádů, která se týkají zablokování pohybu hráčů a členů družstev, která nemají uhrazené pohledávky plynoucí z jejich působení v soutěžích ČFSF (termín do 31.5.2009)
• Všem předsedům odborných komisí, zpracovat návrhy na změny a doplňky v řádech ČFSF, a tyto zaslat místopředsedovi ČFSF (termín do 31.7.2009)
• Václavu Štěpničkovi, předložit majiteli firmy ReD skutečné rozpočty a jejich rozpoložkování, o jednání s majitelem firmy ReD informovat VV (termín neprodleně)

7. VV ČFSF bere na vědomí:
• Prohlášení p. Václava Štěpničky, že se pokusí o dohodu s firmou ReD, že se tato písemně vzdá požadavku na plnou náhradu vložených prostředků dle čl.II odst.6 smlouvy o sponzorství
• Prohlášení p. Václava Štěpničky, že pokud se firma ReD nevzdá výše uvedeného požadavku, uhradí požadovanou částku z vlastních prostředkůV Hluboké nad Vltavou, dne 23. května 2009
Celostátní liga 2018/19
1. CHEMCOMEX Praha    38
2. VPS NOVABRIK Polička   29
3. Futsal Zlín   24
4. AC Sparta Praha   23
5. BOMBARĎÁCI Větřní   17
6. Šakalí hněv Moravská Třebová   16
7. FK Adria Kladno   8
8. SK SICO SC Jilemnice   4
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Finále:
Chemcomex - Sparta 5:4 (4:4) po prodl.
O 3. místo:
Zlin - Kladmo 10:8
Semifinále:
Chemcomex - Kladno 8:2 (z 2:0)
Zlin - Sparta 5:5 (z 0:1)
Čtvrfinále:
Jilemnice- Chemcomex 1:5 (z 0:2)
Kladno - Polička 4:1 (z 2:0)
Zlin -Sakali 7:5 (z 2:1)
Vetřní -Sparta- 0:3 (z 0:2)
Výsledky ...
Střelci ...
Český pohár 2019/20
Skupina A
Skupina B
Play Off
Semifinále:
Chemcomex-Budejovice 7:2 (5:0)
Zlín-Moravska Trebova 2:1 (0:0)
Finále:
Chemcomex-Zlin 6:1 (5:0)

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2020 ČFSF - Futsal | admin: