ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Prohlédněte si videa z utkání na MS v roce 2007 v Argentině .....více v sekci AktualityZPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

 
 

Usnesení ze zasedání VV ČFSF 11.9. 2009

zobrazit foto

26.9.2009, 13:17 | vložil: Jan Zmátlík

Česká federace sálového fotbalu – futsal, o.s.

Usnesení ze zasedání VV ČFSF č. 2/2009-10
Jilemnice, 11.09.2009

1. VV ČFSF bere na vědomí:
• Zprávu předsedy ČFSF Ing. Říhy, o kontrole úkolů z VH ČFSF a zasedání VV ČFSF č.1/2009-10.
• Informaci Ing. Semmlera, o znovuzavedení používání modrých karet na mezinárodní scéně.
• Vystoupení zástupce firmy SPORT PROFI (JAKO) p. Kulky, o nabídce pro ČFSF.
• Informaci Ing. Semmlera, o kalendáři mezinárodních akcí pro rok 2009 a 2010.
• Informaci p. Štěpničky, o jednání s případnými sponzory ČFSF.
• Informaci předsedy ČFSF Ing. Říhy a místopředsedy ČFSF p. Krejcara, o průběhu jednání se zástupci SSF ČR.
• Zprávu p. Vlnatého, o tom, jaké jsou v ČR možnosti ohledně míčů na sálový fotbal.
• Zprávu RaOK, k žádosti p. Vlnatého na provedení revize materiálu reprezentací.
• Zprávy z jednotlivých krajů.

2. VV ČFSF schvaluje:
• Zapisovatele zasedání p. Krejcara a ověřovatele zápisu p. Jedličku.
• Jednací řád VV ČFSF.
• Zprávu hospodáře ČFSF p. Vlnatého a návrh rozpočtu ČFSF pro ročník 2009/10.
• Návrh nepřevádět zaplacenou částku za červencové soustředění reprezentace do 21 let z jistiny pro ME 21 na účet pro provoz ČFSF.
• Říjnové soustředění reprezentačního výběru do 21 let, za předpokladu, že maximální náklady na soustředění nepřesáhnou částku 25 000 Kč a pouze v případě, že v době soustředění bude naprosto jisté, že se uskuteční ME 21.
• Mandát pro předsedu ČFSF Ing. Říhu, k vystoupení na mimořádné VH SSF ČR, konané 17. října 2009.
• Účastníky mezinárodních pohárů 2009/10 a jejich náhradníky:
- PMEZ – VPS Novabrik Polička – vítěz CL 2008/09
- P-UEFS – Chemcomex Praha – vítěz ČEP 2008/09 a Benago Slavičín – právní nástupce poraženého finalisty play off CL 2008/09
- Náhradníci pro PMEZ – družstva v pořadí na 2. až 4. místě CL 2008/09
- Náhradníci pro P-UEFS – družstva v pořadí na 3. až 11. místě CL 2008/09
• Revokaci usnesení VV 4/07-08 bod II. odrážka 9, který řeší postup při registraci bývalých hráčů družstva Benago Jestřabí.
• Termínovou listinu pro ročník 2009/10.
• Návrh na náplň práce KMŽV.
• Novely Přestupního řádu a Registračního řádu, ve znění předloženém předsedou MK ČFSF p. Šobrem.
• Způsob umožnění práce členům družstev, která nemají vyrovnané závazky vůči ČFSF, ve funkcích, které nejsou spojeny s konkrétními družstvy.
• Systém pro NF ČEP. Účastníky budou po jednom postupujícím z každého KF ČEP, kde budou splněny podmínky soutěže dle SŘ. V případě lichého počtu postupujících, doplní účastníky na sudý počet družstvo pořadatele.

3. VV ČFSF neschvaluje:
• Návrh na prověření možnosti řešit ukončení spolupráce s firmou RED soudní cestou.
• Návrh na změnu znění článku 26-2 Registračního řádu.

4. VV ČFSF ukládá:
• Předsedovi ČFSF, zajistit na webu ČFSF uveřejnění zprávy v aktualitách, o zařazení nových družstev do soutěží Ústeckého kraje (do 20.9.).
• Předsedovi KR, spojit se se sekretářem UEFS ohledně změn v pravidlech a informovat členy VV (do 30.9.).
• p. Ronešovi, posoudit návrh smlouvy s firmou SPORT PROFI (JAKO) a informovat členy VV (do 20.9.).
• Předsedovi ČFSF, informovat členy VV o stavu příprav a přihlášek na ME 21 (do 8.10.).
• Místopředsedovi ČFSF, informovat kluby postupující do mezinárodních pohárů 2009/10 (do 18.9.).
• Hospodáři ČFSF, zaslat sekretáři znění rozpočtu ČFSF 2009/10 (do 18.9.).
• Předsedům všech odborných komisí, zaslat hospodáři návrh rozpočtu jednotlivých komisí (do 18.9.).
• p. Štěpničkovi, předložit členům VV zprávu o jednání s potencionálními sponzory ČFSF (do 15.10.).
• Předsedovi a místopředsedovi ČFSF, zpracovat a odeslat na MŠMT žádost o dotace (do 31.10.).
• Předsedovi ČFSF, vystoupit na mimořádné VH SSF ČR, dle schváleného mandátu.
• Předsedovi ČFSF a předsedovi LK, zajistit nákup a distribuci míčů značky Barri (do zahájení CL).
• Předsedovi ČFSF, hospodáři ČFSF a p. Štěpničkovi, provést kontrolu a evidenci materiálu všech reprezentačních výběrů (do 31.12.).
• Ing. Brabcovi, zrušit původní účty ČFSF (do 30.9.).
• Předsedovi STK, vypracovat znění pracovních propozic pro všechny celostátní soutěže ČFSF a tyto zaslat sekretáři (do 20.9.).
• MK ČFSF, neprodleně zasílat doplnění soupisek družstev CL do krajů, kam družstvo územně spadá (průběžně).

5. VV ČFSF dává podnět:
• RaOK, na prověření platnosti přestupů členů družstva Fenix Neratovice, z hlediska dodržení všech řádů ČFSF.

6. VV ČFSF vyhlašuje konkurz:
• Na pořadatele NF ČEP, v termínu dle TL.
• Na předsedu TK ČFSF.

V Jilemnici, dne 11.9.2009

Zapsal: Ivo Krejcar

Ověřil: Jiří Jedlička
Celostátní liga 2018/19
1. CHEMCOMEX Praha    38
2. VPS NOVABRIK Polička   29
3. Futsal Zlín   24
4. AC Sparta Praha   23
5. BOMBARĎÁCI Větřní   17
6. Šakalí hněv Moravská Třebová   16
7. FK Adria Kladno   8
8. SK SICO SC Jilemnice   4
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Finále:
Chemcomex - Sparta 5:4 (4:4) po prodl.
O 3. místo:
Zlin - Kladmo 10:8
Semifinále:
Chemcomex - Kladno 8:2 (z 2:0)
Zlin - Sparta 5:5 (z 0:1)
Čtvrfinále:
Jilemnice- Chemcomex 1:5 (z 0:2)
Kladno - Polička 4:1 (z 2:0)
Zlin -Sakali 7:5 (z 2:1)
Vetřní -Sparta- 0:3 (z 0:2)
Výsledky ...
Střelci ...
Český pohár 2019/20
Skupina A
Skupina B
Play Off
Semifinále:
Chemcomex-Budejovice 7:2 (5:0)
Zlín-Moravska Trebova 2:1 (0:0)
Finále:
Chemcomex-Zlin 6:1 (5:0)

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2020 ČFSF - Futsal | admin: