ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Nová opatření vlády - PŘEHLEDNĚ: Jak se od pondělí zpřísní opatření, běhání v rouškách .....více v sekci AktualityZPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

 
 

Usnesení ze zasedání VV ČFSF 11.9. 2009

zobrazit foto

26.9.2009, 13:17 | vložil: Jan Zmátlík

Česká federace sálového fotbalu – futsal, o.s.

Usnesení ze zasedání VV ČFSF č. 2/2009-10
Jilemnice, 11.09.2009

1. VV ČFSF bere na vědomí:
• Zprávu předsedy ČFSF Ing. Říhy, o kontrole úkolů z VH ČFSF a zasedání VV ČFSF č.1/2009-10.
• Informaci Ing. Semmlera, o znovuzavedení používání modrých karet na mezinárodní scéně.
• Vystoupení zástupce firmy SPORT PROFI (JAKO) p. Kulky, o nabídce pro ČFSF.
• Informaci Ing. Semmlera, o kalendáři mezinárodních akcí pro rok 2009 a 2010.
• Informaci p. Štěpničky, o jednání s případnými sponzory ČFSF.
• Informaci předsedy ČFSF Ing. Říhy a místopředsedy ČFSF p. Krejcara, o průběhu jednání se zástupci SSF ČR.
• Zprávu p. Vlnatého, o tom, jaké jsou v ČR možnosti ohledně míčů na sálový fotbal.
• Zprávu RaOK, k žádosti p. Vlnatého na provedení revize materiálu reprezentací.
• Zprávy z jednotlivých krajů.

2. VV ČFSF schvaluje:
• Zapisovatele zasedání p. Krejcara a ověřovatele zápisu p. Jedličku.
• Jednací řád VV ČFSF.
• Zprávu hospodáře ČFSF p. Vlnatého a návrh rozpočtu ČFSF pro ročník 2009/10.
• Návrh nepřevádět zaplacenou částku za červencové soustředění reprezentace do 21 let z jistiny pro ME 21 na účet pro provoz ČFSF.
• Říjnové soustředění reprezentačního výběru do 21 let, za předpokladu, že maximální náklady na soustředění nepřesáhnou částku 25 000 Kč a pouze v případě, že v době soustředění bude naprosto jisté, že se uskuteční ME 21.
• Mandát pro předsedu ČFSF Ing. Říhu, k vystoupení na mimořádné VH SSF ČR, konané 17. října 2009.
• Účastníky mezinárodních pohárů 2009/10 a jejich náhradníky:
- PMEZ – VPS Novabrik Polička – vítěz CL 2008/09
- P-UEFS – Chemcomex Praha – vítěz ČEP 2008/09 a Benago Slavičín – právní nástupce poraženého finalisty play off CL 2008/09
- Náhradníci pro PMEZ – družstva v pořadí na 2. až 4. místě CL 2008/09
- Náhradníci pro P-UEFS – družstva v pořadí na 3. až 11. místě CL 2008/09
• Revokaci usnesení VV 4/07-08 bod II. odrážka 9, který řeší postup při registraci bývalých hráčů družstva Benago Jestřabí.
• Termínovou listinu pro ročník 2009/10.
• Návrh na náplň práce KMŽV.
• Novely Přestupního řádu a Registračního řádu, ve znění předloženém předsedou MK ČFSF p. Šobrem.
• Způsob umožnění práce členům družstev, která nemají vyrovnané závazky vůči ČFSF, ve funkcích, které nejsou spojeny s konkrétními družstvy.
• Systém pro NF ČEP. Účastníky budou po jednom postupujícím z každého KF ČEP, kde budou splněny podmínky soutěže dle SŘ. V případě lichého počtu postupujících, doplní účastníky na sudý počet družstvo pořadatele.

3. VV ČFSF neschvaluje:
• Návrh na prověření možnosti řešit ukončení spolupráce s firmou RED soudní cestou.
• Návrh na změnu znění článku 26-2 Registračního řádu.

4. VV ČFSF ukládá:
• Předsedovi ČFSF, zajistit na webu ČFSF uveřejnění zprávy v aktualitách, o zařazení nových družstev do soutěží Ústeckého kraje (do 20.9.).
• Předsedovi KR, spojit se se sekretářem UEFS ohledně změn v pravidlech a informovat členy VV (do 30.9.).
• p. Ronešovi, posoudit návrh smlouvy s firmou SPORT PROFI (JAKO) a informovat členy VV (do 20.9.).
• Předsedovi ČFSF, informovat členy VV o stavu příprav a přihlášek na ME 21 (do 8.10.).
• Místopředsedovi ČFSF, informovat kluby postupující do mezinárodních pohárů 2009/10 (do 18.9.).
• Hospodáři ČFSF, zaslat sekretáři znění rozpočtu ČFSF 2009/10 (do 18.9.).
• Předsedům všech odborných komisí, zaslat hospodáři návrh rozpočtu jednotlivých komisí (do 18.9.).
• p. Štěpničkovi, předložit členům VV zprávu o jednání s potencionálními sponzory ČFSF (do 15.10.).
• Předsedovi a místopředsedovi ČFSF, zpracovat a odeslat na MŠMT žádost o dotace (do 31.10.).
• Předsedovi ČFSF, vystoupit na mimořádné VH SSF ČR, dle schváleného mandátu.
• Předsedovi ČFSF a předsedovi LK, zajistit nákup a distribuci míčů značky Barri (do zahájení CL).
• Předsedovi ČFSF, hospodáři ČFSF a p. Štěpničkovi, provést kontrolu a evidenci materiálu všech reprezentačních výběrů (do 31.12.).
• Ing. Brabcovi, zrušit původní účty ČFSF (do 30.9.).
• Předsedovi STK, vypracovat znění pracovních propozic pro všechny celostátní soutěže ČFSF a tyto zaslat sekretáři (do 20.9.).
• MK ČFSF, neprodleně zasílat doplnění soupisek družstev CL do krajů, kam družstvo územně spadá (průběžně).

5. VV ČFSF dává podnět:
• RaOK, na prověření platnosti přestupů členů družstva Fenix Neratovice, z hlediska dodržení všech řádů ČFSF.

6. VV ČFSF vyhlašuje konkurz:
• Na pořadatele NF ČEP, v termínu dle TL.
• Na předsedu TK ČFSF.

V Jilemnici, dne 11.9.2009

Zapsal: Ivo Krejcar

Ověřil: Jiří Jedlička
Celostátní liga 2020/21
1. SK SICO SC Jilemnice   0
2. VPS NOVABRIK Polička   0
3. Šakalí hněv Moravská Třebová   0
4. Futsal Zlín   0
5. FK Adria Kladno   0
6. BOMBARĎÁCI Větřní   0
7. CHEMCOMEX Praha    0
8. AC Sparta Praha   0
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Výsledky ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2021 ČFSF - Futsal | admin: