ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Prohlédněte si videa z utkání na MS v roce 2007 v Argentině .....více v sekci AktualityZPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

 
 

Zápis ze zasedání VV ČFSF č. 3/2009-10 - Praha 19.2.2010

zobrazit foto

9.3.2010, 17:13 | vložil: Jan Zmátlík

Přítomní členové VV:

Zdeněk Říha – předseda ČFSF
Ivo Krejcar – místopředseda ČFSF
Miloslava Suchánková - KS Praha
Luboš Vlnatý - KS Jihočeský kraj
Vladimír Vitásek – KS Zlínský kraj
Jiří Jedlička – KS Ústecký kraj

Nepřítomní členové VV:
KS Východočeský region – omluven
KS Liberecký kraj – omluven
KS Plzeňský kraj – omluven
KS Moravskoslezský kraj – omluven
KS Středočeský kraj - neomluven

Přítomní přizvaní hosté:
Jan Suchánek - RaOK ČFSF
Václav Štěpnička – manažer reprezentací
Jaroslav Němeček – předseda DK ČFSF
Jiří Šobr – předseda MK ČFSF
Ladislav Štěpánek – předseda STK ČFSF
Milan Semmler – předseda KMŽV a zástupce UEFS
Aleš Štorc – trenér reprezentace ČR

Nepřítomní přizvaní hosté:
Václav Štěpnička – manažer reprezentačních výběrů – omluven

1. Zahájení

2. Schválení zapisovatele zasedání – Ivo Krejcar a ověřovatele zápisu – Vladimír Vitásek

3. Schválení programu

4. Kontrola úkolů z VV č.2 – Ing. Říha
• p. Štěpnička – nesplněna informace o jednání s případnými sponzory – úkol trvá
• Minulé vedení ČFSF katastrofálně zanedbalo informování MŠMT o činnosti ČFSF. Z tohoto důvodu jsme při žádostech o dotace stále bez šancí a v pozici jako při vzniku federace.
• Kontrola materiálu reprezentací – nesplněno – úkol trvá

5. MČR a ME žen – Ing. Semmler
• Předložena zpráva o ME žen
• Předložena zpráva o MČR
• U některých družstev z kvalifikace MČR je třeba doplnit chybějící údaje na soupiskách
• Bylo schváleno zakoupení putovního poháru MČR žen v hodnotě 2300 Kč

6. Systém registrace členů a členek ČFSF v soutěžích žen, žáků a veteránů
• Vytvořena pracovní skupina ve složení Ing. Semmler, pí. Suchánková, pp. Šobr, Krejcar, Štěpánek, která se problémem bude zabývat a vypracuje návrh, který předloží VV

7. Mezinárodní soutěže, dění v UEFS – Ing. Semmler
• Lze místo startovného na jednotlivé akce (750 E) platit za celou ČR paušál (2500 E). Ing. Semmler osloví družstva, kterých se to týká.
• 27.2. se konná ve Španělsku kongres UEFS, který se bude zabývat mimo jiné přijetím kodexu a charty AMF. Ing. Říha zašle UEFS dopis se stanoviskem VV ČFSF k tomuto problému
• p. Vitásek kritizoval UEFS za způsob doplňování některých rozhodčích nad rámec schválených na mezinárodní akce/ME U-21 v Třeboni/
• Kritika, co vlastně účastník (člen UEFS) za startovné 750 E od UEFS dostává.

8. Zpráva o ME 21 – p. Vlnatý
• Zhodnocení akce a přednesení zprávy. Akce se podařila a ohlasy v ČR I mezinárodní jsou kladné.

9. Zpráva MK – p. Šobr
• Předána zpráva o stavu členů a družstev
• Nejsou žádné zprávy ze StČ kraje
• Dlužná částka za družstvo Benago Jestřabí byla plně uhrazena. Hráči, kteří se nacházejí na soupisce Benaga Jestřabí se stávají volnými hráči

10. Hospodaření – p. Vlnatý
• Předložena zpráva o hospodaření
• Finance, kterými může ČFSF disponovat, jsou minimální
• Místopředseda osloví jednotlivé kraje se žádostí, aby se vzdali vratek za členské příspěvky družstev CL, ve prospěch rozpočtu reprezentace

11. Dotace od MŠMT – Ing. Říha
• Minulé vedení zanedbalo komunikaci s MŠMT, proto naše pozice pro udělení dotací je “nulová”
• VV pověřil předsedu a místopředsedu vytvořením mechanismu, jak průběžně MŠMT o činnosti ČFSF informovat

12. Jednání se SSF ČR – Ing. Říha
• Po jednání se zástupci SSF a vystoupení předsedy ČFSF na mimořádné VH SSF je zřejmé, že v nejbližší době nejsou žádné styčné body, které by umožňovali jakoukoli dohodu o sloučení

13. Sponzoři – Ing. Říha
• Předseda informoval o stavu s JAKO a BARRI
• Informace o možnosti propagace sponzorů v rámci NF ČEP a Play off CL

14. Play off CL, NF ČEP, MČR veteránů, KoCL
• Předložena informace o Play off – p. Vlnatý
• Informace o zajištění TV přenosů z Play off a NF ČEP – Ing. Říha
• Schválení změny TL pro MČR veteránů a KoCL na 14.3.2010
• Schválení místa konání MČR veteránů a KoCL (Vodňany)
• p. Jedlička – žádost o schválení účasti družstva Louka Košťany na MČR veteránů, přestože se v Ústeckém kraji nekonala soutěž veteránů – zamítnuto
• p. Vitásek – žádost o schválení účasti družstva Benago Slavičín na NF ČEP, přestože se ve Zlínském kraji neuskutečnilo krajské kolo poháru – zamítnuto
• VČ kraj – žádost o účast vítěze VČ kola poháru, přestože zde byl pohár pouze o dvou účastnících – schváleno
• Rozlosování NF ČEP a KoCL (viz. příloha)
• Schválení podílu na platbách za TV přenosy z Play off a NF ČEP. Celkovou částku 30 tisíc uhradí rovným dílem pořadatel Play off, pořadatel NF ČEP a LK ČFSF.

15. Nominace rozhodčích na listinu UEFS, fyzické testy, nominace rozhodčích na mezinárodní turnaje – p. Vitásek
• Předseda KR má za úkol zajistit provedení fyzických testů rozhodčích
• VV schválil systém nasazování rozhodčích na mezinárodní turnaje. Návrh předkládá KR, schvaluje VV.
• Předseda KR požádá UEFS o dodání listiny všech mezinárodních rozhodčích UEFS


16. Kraje
• Většina krajů plní povinnosti dle TL včas a kompletně
• StČ kraj dodal pouze Propozice soutěže a dále absolutně nekomunikuje
• JČ kraj dodá některé chybějící podklady o činnosti

17. Ostatní komise
• DK – p. Němeček – zpráva o činnosti
• STK – p. Štěpánek – propozice NF ČEP a KoCL

18. Různé
• p. Štěpnička stále nedodal vyúčtování ME 21 a soustředění v Třeboni – nutno neprodleně dodat
• VV není oficiálně informován o pořádání poháru UEFS v ČR družstvem Benago Slavičín – informace zajistí p. Vitásek
• Reklamované míče Kimpex budou měněny za míče Barri

Přílohy:
1) Tabulka hlasování
2) Usnesení ze zasedání VV č.2-2009/10
3) Rozlosování NF ČEP a KoCL

V Praze, 19.02.2010

Zapsal: Ivo Krejcar

Ověřil: Vladimír Vitásek
Celostátní liga 2018/19
1. CHEMCOMEX Praha    38
2. VPS NOVABRIK Polička   29
3. Futsal Zlín   24
4. AC Sparta Praha   23
5. BOMBARĎÁCI Větřní   17
6. Šakalí hněv Moravská Třebová   16
7. FK Adria Kladno   8
8. SK SICO SC Jilemnice   4
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Finále:
Chemcomex - Sparta 5:4 (4:4) po prodl.
O 3. místo:
Zlin - Kladmo 10:8
Semifinále:
Chemcomex - Kladno 8:2 (z 2:0)
Zlin - Sparta 5:5 (z 0:1)
Čtvrfinále:
Jilemnice- Chemcomex 1:5 (z 0:2)
Kladno - Polička 4:1 (z 2:0)
Zlin -Sakali 7:5 (z 2:1)
Vetřní -Sparta- 0:3 (z 0:2)
Výsledky ...
Střelci ...
Český pohár 2019/20
Skupina A
Skupina B
Play Off
Semifinále:
Chemcomex-Budejovice 7:2 (5:0)
Zlín-Moravska Trebova 2:1 (0:0)
Finále:
Chemcomex-Zlin 6:1 (5:0)

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2020 ČFSF - Futsal | admin: