ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Nová opatření vlády - PŘEHLEDNĚ: Jak se od pondělí zpřísní opatření, běhání v rouškách .....více v sekci AktualityZPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

 
 

Zápis ze zasedání VV ČFSF č. 3/2009-10 - Praha 19.2.2010

zobrazit foto

9.3.2010, 17:13 | vložil: Jan Zmátlík

Přítomní členové VV:

Zdeněk Říha – předseda ČFSF
Ivo Krejcar – místopředseda ČFSF
Miloslava Suchánková - KS Praha
Luboš Vlnatý - KS Jihočeský kraj
Vladimír Vitásek – KS Zlínský kraj
Jiří Jedlička – KS Ústecký kraj

Nepřítomní členové VV:
KS Východočeský region – omluven
KS Liberecký kraj – omluven
KS Plzeňský kraj – omluven
KS Moravskoslezský kraj – omluven
KS Středočeský kraj - neomluven

Přítomní přizvaní hosté:
Jan Suchánek - RaOK ČFSF
Václav Štěpnička – manažer reprezentací
Jaroslav Němeček – předseda DK ČFSF
Jiří Šobr – předseda MK ČFSF
Ladislav Štěpánek – předseda STK ČFSF
Milan Semmler – předseda KMŽV a zástupce UEFS
Aleš Štorc – trenér reprezentace ČR

Nepřítomní přizvaní hosté:
Václav Štěpnička – manažer reprezentačních výběrů – omluven

1. Zahájení

2. Schválení zapisovatele zasedání – Ivo Krejcar a ověřovatele zápisu – Vladimír Vitásek

3. Schválení programu

4. Kontrola úkolů z VV č.2 – Ing. Říha
• p. Štěpnička – nesplněna informace o jednání s případnými sponzory – úkol trvá
• Minulé vedení ČFSF katastrofálně zanedbalo informování MŠMT o činnosti ČFSF. Z tohoto důvodu jsme při žádostech o dotace stále bez šancí a v pozici jako při vzniku federace.
• Kontrola materiálu reprezentací – nesplněno – úkol trvá

5. MČR a ME žen – Ing. Semmler
• Předložena zpráva o ME žen
• Předložena zpráva o MČR
• U některých družstev z kvalifikace MČR je třeba doplnit chybějící údaje na soupiskách
• Bylo schváleno zakoupení putovního poháru MČR žen v hodnotě 2300 Kč

6. Systém registrace členů a členek ČFSF v soutěžích žen, žáků a veteránů
• Vytvořena pracovní skupina ve složení Ing. Semmler, pí. Suchánková, pp. Šobr, Krejcar, Štěpánek, která se problémem bude zabývat a vypracuje návrh, který předloží VV

7. Mezinárodní soutěže, dění v UEFS – Ing. Semmler
• Lze místo startovného na jednotlivé akce (750 E) platit za celou ČR paušál (2500 E). Ing. Semmler osloví družstva, kterých se to týká.
• 27.2. se konná ve Španělsku kongres UEFS, který se bude zabývat mimo jiné přijetím kodexu a charty AMF. Ing. Říha zašle UEFS dopis se stanoviskem VV ČFSF k tomuto problému
• p. Vitásek kritizoval UEFS za způsob doplňování některých rozhodčích nad rámec schválených na mezinárodní akce/ME U-21 v Třeboni/
• Kritika, co vlastně účastník (člen UEFS) za startovné 750 E od UEFS dostává.

8. Zpráva o ME 21 – p. Vlnatý
• Zhodnocení akce a přednesení zprávy. Akce se podařila a ohlasy v ČR I mezinárodní jsou kladné.

9. Zpráva MK – p. Šobr
• Předána zpráva o stavu členů a družstev
• Nejsou žádné zprávy ze StČ kraje
• Dlužná částka za družstvo Benago Jestřabí byla plně uhrazena. Hráči, kteří se nacházejí na soupisce Benaga Jestřabí se stávají volnými hráči

10. Hospodaření – p. Vlnatý
• Předložena zpráva o hospodaření
• Finance, kterými může ČFSF disponovat, jsou minimální
• Místopředseda osloví jednotlivé kraje se žádostí, aby se vzdali vratek za členské příspěvky družstev CL, ve prospěch rozpočtu reprezentace

11. Dotace od MŠMT – Ing. Říha
• Minulé vedení zanedbalo komunikaci s MŠMT, proto naše pozice pro udělení dotací je “nulová”
• VV pověřil předsedu a místopředsedu vytvořením mechanismu, jak průběžně MŠMT o činnosti ČFSF informovat

12. Jednání se SSF ČR – Ing. Říha
• Po jednání se zástupci SSF a vystoupení předsedy ČFSF na mimořádné VH SSF je zřejmé, že v nejbližší době nejsou žádné styčné body, které by umožňovali jakoukoli dohodu o sloučení

13. Sponzoři – Ing. Říha
• Předseda informoval o stavu s JAKO a BARRI
• Informace o možnosti propagace sponzorů v rámci NF ČEP a Play off CL

14. Play off CL, NF ČEP, MČR veteránů, KoCL
• Předložena informace o Play off – p. Vlnatý
• Informace o zajištění TV přenosů z Play off a NF ČEP – Ing. Říha
• Schválení změny TL pro MČR veteránů a KoCL na 14.3.2010
• Schválení místa konání MČR veteránů a KoCL (Vodňany)
• p. Jedlička – žádost o schválení účasti družstva Louka Košťany na MČR veteránů, přestože se v Ústeckém kraji nekonala soutěž veteránů – zamítnuto
• p. Vitásek – žádost o schválení účasti družstva Benago Slavičín na NF ČEP, přestože se ve Zlínském kraji neuskutečnilo krajské kolo poháru – zamítnuto
• VČ kraj – žádost o účast vítěze VČ kola poháru, přestože zde byl pohár pouze o dvou účastnících – schváleno
• Rozlosování NF ČEP a KoCL (viz. příloha)
• Schválení podílu na platbách za TV přenosy z Play off a NF ČEP. Celkovou částku 30 tisíc uhradí rovným dílem pořadatel Play off, pořadatel NF ČEP a LK ČFSF.

15. Nominace rozhodčích na listinu UEFS, fyzické testy, nominace rozhodčích na mezinárodní turnaje – p. Vitásek
• Předseda KR má za úkol zajistit provedení fyzických testů rozhodčích
• VV schválil systém nasazování rozhodčích na mezinárodní turnaje. Návrh předkládá KR, schvaluje VV.
• Předseda KR požádá UEFS o dodání listiny všech mezinárodních rozhodčích UEFS


16. Kraje
• Většina krajů plní povinnosti dle TL včas a kompletně
• StČ kraj dodal pouze Propozice soutěže a dále absolutně nekomunikuje
• JČ kraj dodá některé chybějící podklady o činnosti

17. Ostatní komise
• DK – p. Němeček – zpráva o činnosti
• STK – p. Štěpánek – propozice NF ČEP a KoCL

18. Různé
• p. Štěpnička stále nedodal vyúčtování ME 21 a soustředění v Třeboni – nutno neprodleně dodat
• VV není oficiálně informován o pořádání poháru UEFS v ČR družstvem Benago Slavičín – informace zajistí p. Vitásek
• Reklamované míče Kimpex budou měněny za míče Barri

Přílohy:
1) Tabulka hlasování
2) Usnesení ze zasedání VV č.2-2009/10
3) Rozlosování NF ČEP a KoCL

V Praze, 19.02.2010

Zapsal: Ivo Krejcar

Ověřil: Vladimír Vitásek
Celostátní liga 2020/21
1. SK SICO SC Jilemnice   0
2. VPS NOVABRIK Polička   0
3. Šakalí hněv Moravská Třebová   0
4. Futsal Zlín   0
5. FK Adria Kladno   0
6. BOMBARĎÁCI Větřní   0
7. CHEMCOMEX Praha    0
8. AC Sparta Praha   0
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Výsledky ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2021 ČFSF - Futsal | admin: