ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Nová opatření vlády - PŘEHLEDNĚ: Jak se od pondělí zpřísní opatření, běhání v rouškách .....více v sekci AktualityZPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

 
 

Usnesení ze zasedání VV ČFSF č. 3/2009-10 Praha, 19.02.2010

zobrazit foto

9.3.2010, 17:16 | vložil: Jan Zmátlík


1. VV ČFSF bere na vědomí:
• Zprávu předsedy ČFSF Ing. Říhy, o kontrole úkolů ze zasedání VV ČFSF č.2/2009-10.
• Informaci Ing. Semmlera, o chystaném kongresu UEFS
• Zprávui Ing. Semmlera, o účasti na ME žen
• Zprávu Ing. Semmlera o MČR žen
• Zprávu p. Vlnatého o ME 21
• Zprávu trenéra reprezentace, p. Štorce
• Zprávu předsedy MK p. Šobra
• Informaci o tom, že dlužná částka družstva Benago Jestřabí byla plně uhrazena
• Zprávu p. Vlnatého o hospodaření
• Zprávu předsedy ČFSF Ing. Říhy o dotacích od MŠMT
• Zprávu předsedy ČFSF Ing. Říhy o jednání se SSF
• Zprávu předsedy KR p. Vitáska o mezinárodní listině rozhodčích UEFS

2. VV ČFSF schvaluje:
• Zapisovatele zasedání p. Krejcara a ověřovatele zápisu p. Vitáska
• Program zasedání.
• Zakoupení putovního poháru MČR žen v hodnotě 2300 Kč
• Ustanovení pracovní skupiny pro vytvoření systému registrace členů ženských, žákovských a veteránských soutěží, ve složení Ing. Semmler, pí. Suchánková, pp. Šobr, Krejcar, Štěpánek
• Vyřizování reklamací míčů Kimpex výměnou za míče Barri
• Změnu TL pro KoCL a MČR veteránů, na termín 14.3.2010
• Místo konání KoCL a MČR veteránů - Vodňany
• Žádost VČ kraje o výjimku ze SŘ na účast vítěze VČ poháru na NF ČEP
• Rozlosování NF ČEP a KoCL
• Způsob delegování rozhodčích z ČR na mezinárodní akce
• Způsob rozdělení úhrady nákladů na zajištění TV přenosů z NF ČEP a Play off CL

3. VV ČFSF neschvaluje:
• Žádost Ústeckého kraje o výjimku ze SŘ a účast družstva Louka Košťaty na MČR veteránů
• Žádost Zlínského kraje o výjimku ze SŘ a účast družstva Benago Slavičín na NF ČEP

4. VV ČFSF ukládá:
• Předsedovi ČFSF a manažerovi reprezentací, provést kontrolu materiálu reprezentací (do 15.3)
• Předsedovi MK, rozeslat MK krajů soupisku bývalého družstva Fenix Neratovice (do 15.3.)
• Místopředsedovi, rozeslat ověřené kopie stanov a smlouvy o zřízení účtu jednotlivým krajským sdružením (do 1.3.)
• Ing. Semmlerovi, informovat účastníky mezinárodních pohárů o možnosti podílet se, místo platby startovného 750 E, na jednorázové platbě za celu ČFSF a zajistit od těchto družstev platbu na č.ú. 231230495/0300 (do 15.3.)
• Předsedovi ČFSF, zaslat dopis UEFS, se stanoviskem VV ČFSF ke kongresu UEFS (do 22.2.)
• Předsedovi StČ kraje, doložit na sekretariát všechny chybějící doklady o činnosti kraje (do 15.4.)
• Pracovní skupině pro registraci členů družstev žen, žáků a veteránů, připravit a předložit VV návrh systému registrace v těchto kategoriích (do 30.6.)
• MK, vypracovat a předložit VV doplnění PŘ o ustanovení, které zajistí informovanost krajských MK při pohybu hráčů mezi družstvy z různých krajů (do 30.6.)
• Místopředsedovi, oslovit jednotlivé kraje, aby se vzdali vratek z členských příspěvků družstev CL, ve prospěch rozpočtu reprezentace
• Předsedovi ČFSF a místopředsedovi, připravit systém pravidelného informování MŠMT o chodu ČFSF, vzhledem k udělování dotací (do 7.3.)
• Předsedovi Zlínského kraje, zajistit od družstva Benago Slavičín informace o ohledně jejich pořádání poháru UEFS v ČR (do 15.3)
• Předsedovi KR, zajistit provedení fyzických testů pro české rozhodčí mezinárodní listiny (do 30.9.)
• Předsedovi KR, zajistit od UEFS zaslání listiny všech mezinárodních rozhodčích (do 15.3.)
• Manažerovi reprezentací, doložit náklady na ME 21 a soustředění v Třeboni

5. VV ČFSF pověřuje:
• LK ČFSF, řízením NF ČEP

V Praze, dne 19.2.2010

Zapsal: Ivo Krejcar

Ověřil: Vladimír Vitásek
Celostátní liga 2020/21
1. SK SICO SC Jilemnice   0
2. VPS NOVABRIK Polička   0
3. Šakalí hněv Moravská Třebová   0
4. Futsal Zlín   0
5. FK Adria Kladno   0
6. BOMBARĎÁCI Větřní   0
7. CHEMCOMEX Praha    0
8. AC Sparta Praha   0
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Výsledky ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2021 ČFSF - Futsal | admin: