ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Prohlédněte si videa z utkání na MS v roce 2007 v Argentině .....více v sekci AktualityZPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

 
 

Usnesení ze zasedání VV ČFSF č. 3/2009-10 Praha, 19.02.2010

zobrazit foto

9.3.2010, 17:16 | vložil: Jan Zmátlík


1. VV ČFSF bere na vědomí:
• Zprávu předsedy ČFSF Ing. Říhy, o kontrole úkolů ze zasedání VV ČFSF č.2/2009-10.
• Informaci Ing. Semmlera, o chystaném kongresu UEFS
• Zprávui Ing. Semmlera, o účasti na ME žen
• Zprávu Ing. Semmlera o MČR žen
• Zprávu p. Vlnatého o ME 21
• Zprávu trenéra reprezentace, p. Štorce
• Zprávu předsedy MK p. Šobra
• Informaci o tom, že dlužná částka družstva Benago Jestřabí byla plně uhrazena
• Zprávu p. Vlnatého o hospodaření
• Zprávu předsedy ČFSF Ing. Říhy o dotacích od MŠMT
• Zprávu předsedy ČFSF Ing. Říhy o jednání se SSF
• Zprávu předsedy KR p. Vitáska o mezinárodní listině rozhodčích UEFS

2. VV ČFSF schvaluje:
• Zapisovatele zasedání p. Krejcara a ověřovatele zápisu p. Vitáska
• Program zasedání.
• Zakoupení putovního poháru MČR žen v hodnotě 2300 Kč
• Ustanovení pracovní skupiny pro vytvoření systému registrace členů ženských, žákovských a veteránských soutěží, ve složení Ing. Semmler, pí. Suchánková, pp. Šobr, Krejcar, Štěpánek
• Vyřizování reklamací míčů Kimpex výměnou za míče Barri
• Změnu TL pro KoCL a MČR veteránů, na termín 14.3.2010
• Místo konání KoCL a MČR veteránů - Vodňany
• Žádost VČ kraje o výjimku ze SŘ na účast vítěze VČ poháru na NF ČEP
• Rozlosování NF ČEP a KoCL
• Způsob delegování rozhodčích z ČR na mezinárodní akce
• Způsob rozdělení úhrady nákladů na zajištění TV přenosů z NF ČEP a Play off CL

3. VV ČFSF neschvaluje:
• Žádost Ústeckého kraje o výjimku ze SŘ a účast družstva Louka Košťaty na MČR veteránů
• Žádost Zlínského kraje o výjimku ze SŘ a účast družstva Benago Slavičín na NF ČEP

4. VV ČFSF ukládá:
• Předsedovi ČFSF a manažerovi reprezentací, provést kontrolu materiálu reprezentací (do 15.3)
• Předsedovi MK, rozeslat MK krajů soupisku bývalého družstva Fenix Neratovice (do 15.3.)
• Místopředsedovi, rozeslat ověřené kopie stanov a smlouvy o zřízení účtu jednotlivým krajským sdružením (do 1.3.)
• Ing. Semmlerovi, informovat účastníky mezinárodních pohárů o možnosti podílet se, místo platby startovného 750 E, na jednorázové platbě za celu ČFSF a zajistit od těchto družstev platbu na č.ú. 231230495/0300 (do 15.3.)
• Předsedovi ČFSF, zaslat dopis UEFS, se stanoviskem VV ČFSF ke kongresu UEFS (do 22.2.)
• Předsedovi StČ kraje, doložit na sekretariát všechny chybějící doklady o činnosti kraje (do 15.4.)
• Pracovní skupině pro registraci členů družstev žen, žáků a veteránů, připravit a předložit VV návrh systému registrace v těchto kategoriích (do 30.6.)
• MK, vypracovat a předložit VV doplnění PŘ o ustanovení, které zajistí informovanost krajských MK při pohybu hráčů mezi družstvy z různých krajů (do 30.6.)
• Místopředsedovi, oslovit jednotlivé kraje, aby se vzdali vratek z členských příspěvků družstev CL, ve prospěch rozpočtu reprezentace
• Předsedovi ČFSF a místopředsedovi, připravit systém pravidelného informování MŠMT o chodu ČFSF, vzhledem k udělování dotací (do 7.3.)
• Předsedovi Zlínského kraje, zajistit od družstva Benago Slavičín informace o ohledně jejich pořádání poháru UEFS v ČR (do 15.3)
• Předsedovi KR, zajistit provedení fyzických testů pro české rozhodčí mezinárodní listiny (do 30.9.)
• Předsedovi KR, zajistit od UEFS zaslání listiny všech mezinárodních rozhodčích (do 15.3.)
• Manažerovi reprezentací, doložit náklady na ME 21 a soustředění v Třeboni

5. VV ČFSF pověřuje:
• LK ČFSF, řízením NF ČEP

V Praze, dne 19.2.2010

Zapsal: Ivo Krejcar

Ověřil: Vladimír Vitásek
Celostátní liga 2018/19
1. CHEMCOMEX Praha    38
2. VPS NOVABRIK Polička   29
3. Futsal Zlín   24
4. AC Sparta Praha   23
5. BOMBARĎÁCI Větřní   17
6. Šakalí hněv Moravská Třebová   16
7. FK Adria Kladno   8
8. SK SICO SC Jilemnice   4
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Finále:
Chemcomex - Sparta 5:4 (4:4) po prodl.
O 3. místo:
Zlin - Kladmo 10:8
Semifinále:
Chemcomex - Kladno 8:2 (z 2:0)
Zlin - Sparta 5:5 (z 0:1)
Čtvrfinále:
Jilemnice- Chemcomex 1:5 (z 0:2)
Kladno - Polička 4:1 (z 2:0)
Zlin -Sakali 7:5 (z 2:1)
Vetřní -Sparta- 0:3 (z 0:2)
Výsledky ...
Střelci ...
Český pohár 2019/20
Skupina A
Skupina B
Play Off
Semifinále:
Chemcomex-Budejovice 7:2 (5:0)
Zlín-Moravska Trebova 2:1 (0:0)
Finále:
Chemcomex-Zlin 6:1 (5:0)

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2020 ČFSF - Futsal | admin: