ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Termínová listina sálovkářských soutěží v Ústeckém kraji pro sezónu 2020/21 .....více v sekci AktualityZPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

 
 

Zápis z jednání VV 28.5.2011

zobrazit foto

30.5.2011, 16:22 | vložil: Milan Semmler

Zápis z jednání VV ČFSF-futsal o.s. č.1/2011-2012

Datum: 28.5.2011
Místo: Děčín

Přítomní členové VV:
Milan Semmler – předseda
Vladimír Vitásek – místopředseda
Miloslava Suchánková – Praha
Jan Roneš – Plzeňský kraj
Jiří Jedlička – Ústecký kraj
Adéla Zehrerová – Středočeský kraj
Milan Szabo – Liberecký kraj
Oldřich Syrůček – Východočeský region
Antonín Bradáč – Zlínský kraj

Nepřítomní členové VV:
KS Jihočeského kraje
KS Moravskoslezského kraje

Přizvaní členové ČFSF:
Jaroslav Němeček
Ivo Krejcar
Jan Suchánek
Martin Štancl
Aleš Štorc

Program:

1. Zahájení
2. Schválení zapisovatele: Vladimír Vitásek a ověřovatele zápisu: Miloslava Suchánková
/Z 8-0-1, O 8-0-1/
3. Předseda ČFSF Milan Semmler poděkoval za důvěru projevenou výsledkem voleb provedených na VH. Ocenil odvedenou práci pro federaci bývalých funkcionářů VV v minulých obdobích a vyjádřil připravenost nového VV využít jejich potencionálu v případě zájmu i do budoucna.
Následně naznačil svou představu o fungování federace a prioritu nejbližších úkolů/zejména zajištění CL SF 2011/12, fungování některých krajů/.
4. VV projednal návrhy na předsedy jednotlivých komisí ČFSF. Následně VV schválil předsedy komisí:
-předseda ligové komise: Martin Štancl 9-0-0
-předsedkyně komise mládeže, žen a veteránů: Miloslava Suchánková 9-0-0
-předseda soutěžně-technické komise: Ivo Krejcar 9-0-0
-předseda komise rozhodčích: Jiří Belžík 9-0-0
-předseda disciplinární komise: Jaroslav Němeček 9-0-0
5. Matriční komise-M.Semmler projedná s J.Šobrem možnost jeho dalšího působení ve
funkci předsedy MK.
6. Tisková komise-M.Semmler navrhl do funkce předsedy TK Petra Kosečka. VV pověřil M.Semmlera projednáním této záležitosti s jmenovaným za dodržení pravidel, které pro tuto činnost VV stanoví /způsob, forma, vyváženost informací,priority apod./. Další podmínkou je členství v ČFSF-futsal.
7. Hospodář ČFSF – M.Semmler naznačil zájem, aby L.Vlnatý pokračoval ve funkci hospodáře ČFSF. VV pověřil M.Semmlera projednáním této záležitosti s L.Vlnatým.
8. VV ČFSF uložil členům VV předložit v případě vhodných kandidátů návrhy na předsedy MK, TK a hospodáře ČFSF.
9. VV ČFSF projednal a schválil návrh na znovuotevření diskuze na webu ČFSF, prozatímně ve zkušebním provozu 6-1-2. K tomu uložil M.Semmlerovi stanovit jasná pravidla pro diskuzi, která budou při jejím spuštění souběžně zveřejněna.
10. VV ČFSF byl seznámen s informací, že proběhlo zasedání nově zvolené RaOK, předsedou RaOK ČFSF-futsal se stal Ing.Jiří Havlásek.
11. Jednací řád VV – V.Vitásek zpracuje návrhy na úpravu Jednacího řádu VV a předloží ke schválení.
12. Aktualizace kontaktů VV ČFSF na webu ČFSF – zajistí V.Vitásek.
13. Zvolení předsedové jednotlivých komisí navrhnou ke schválení VV členy svých komisí, návrh zašlou do 15.6.2011 V.Vitáskovi.
14. Předseda LK zajistí do 15.9.2011 svolání Ligového grémia/á 1 zástupce za každý klub CL SF/.
15. Předseda LK vyjádřil názor, že by delegáti CL neměli být delegováni k turnajům CL ligovou komisí. VV ukládá V.Vitáskovi, M.Štanclovi a J.Belžíkovi zpracovat a předložit návrh na řešení problematiky delegátů CL SF.
16. VV projednal v souvislosti s webem ČFSF možnost přístupu předsedů komisí a předsedů krajů do určitých sekcí za účelem vkládání informací.
17. M.Szabo upřesnil počty družstev a členů Libereckého kraje: 10 družstev/101 členů.
18. M.Semmler seznámil přítomné s výsledky zasedání kongresu UEFS, s volbami do orgánů UEFS, s návrhy na změny PSF a s mezinárodními akcemi v následujících letech.
19. Příští zasedání VV ČFSF-futsal – termín bude upřesněn podle potřeby.
20. Usnesení ze zasedání VV ČFSF-futsal o.s. bylo schváleno 9-0-0


V Děčíně 28.5.2011

Zapsal: Vitásek Vladimír
Ověřil: Suchánková Miloslava
Celostátní liga 2018/19
1. CHEMCOMEX Praha    38
2. VPS NOVABRIK Polička   29
3. Futsal Zlín   24
4. AC Sparta Praha   23
5. BOMBARĎÁCI Větřní   17
6. Šakalí hněv Moravská Třebová   16
7. FK Adria Kladno   8
8. SK SICO SC Jilemnice   4
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Finále:
Chemcomex - Sparta 5:4 (4:4) po prodl.
O 3. místo:
Zlin - Kladmo 10:8
Semifinále:
Chemcomex - Kladno 8:2 (z 2:0)
Zlin - Sparta 5:5 (z 0:1)
Čtvrfinále:
Jilemnice- Chemcomex 1:5 (z 0:2)
Kladno - Polička 4:1 (z 2:0)
Zlin -Sakali 7:5 (z 2:1)
Vetřní -Sparta- 0:3 (z 0:2)
Výsledky ...
Střelci ...
Český pohár 2019/20
Skupina A
Skupina B
Play Off
Semifinále:
Chemcomex-Budejovice 7:2 (5:0)
Zlín-Moravska Trebova 2:1 (0:0)
Finále:
Chemcomex-Zlin 6:1 (5:0)

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2020 ČFSF - Futsal | admin: