ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Sálovkáři v barvách České Lípy se pomalu loučí s play-off .....více v sekci AktualityZPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

 
 

Zápis z jednání VV 28.5.2011

zobrazit foto

30.5.2011, 16:22 | vložil: Milan Semmler

Zápis z jednání VV ČFSF-futsal o.s. č.1/2011-2012

Datum: 28.5.2011
Místo: Děčín

Přítomní členové VV:
Milan Semmler – předseda
Vladimír Vitásek – místopředseda
Miloslava Suchánková – Praha
Jan Roneš – Plzeňský kraj
Jiří Jedlička – Ústecký kraj
Adéla Zehrerová – Středočeský kraj
Milan Szabo – Liberecký kraj
Oldřich Syrůček – Východočeský region
Antonín Bradáč – Zlínský kraj

Nepřítomní členové VV:
KS Jihočeského kraje
KS Moravskoslezského kraje

Přizvaní členové ČFSF:
Jaroslav Němeček
Ivo Krejcar
Jan Suchánek
Martin Štancl
Aleš Štorc

Program:

1. Zahájení
2. Schválení zapisovatele: Vladimír Vitásek a ověřovatele zápisu: Miloslava Suchánková
/Z 8-0-1, O 8-0-1/
3. Předseda ČFSF Milan Semmler poděkoval za důvěru projevenou výsledkem voleb provedených na VH. Ocenil odvedenou práci pro federaci bývalých funkcionářů VV v minulých obdobích a vyjádřil připravenost nového VV využít jejich potencionálu v případě zájmu i do budoucna.
Následně naznačil svou představu o fungování federace a prioritu nejbližších úkolů/zejména zajištění CL SF 2011/12, fungování některých krajů/.
4. VV projednal návrhy na předsedy jednotlivých komisí ČFSF. Následně VV schválil předsedy komisí:
-předseda ligové komise: Martin Štancl 9-0-0
-předsedkyně komise mládeže, žen a veteránů: Miloslava Suchánková 9-0-0
-předseda soutěžně-technické komise: Ivo Krejcar 9-0-0
-předseda komise rozhodčích: Jiří Belžík 9-0-0
-předseda disciplinární komise: Jaroslav Němeček 9-0-0
5. Matriční komise-M.Semmler projedná s J.Šobrem možnost jeho dalšího působení ve
funkci předsedy MK.
6. Tisková komise-M.Semmler navrhl do funkce předsedy TK Petra Kosečka. VV pověřil M.Semmlera projednáním této záležitosti s jmenovaným za dodržení pravidel, které pro tuto činnost VV stanoví /způsob, forma, vyváženost informací,priority apod./. Další podmínkou je členství v ČFSF-futsal.
7. Hospodář ČFSF – M.Semmler naznačil zájem, aby L.Vlnatý pokračoval ve funkci hospodáře ČFSF. VV pověřil M.Semmlera projednáním této záležitosti s L.Vlnatým.
8. VV ČFSF uložil členům VV předložit v případě vhodných kandidátů návrhy na předsedy MK, TK a hospodáře ČFSF.
9. VV ČFSF projednal a schválil návrh na znovuotevření diskuze na webu ČFSF, prozatímně ve zkušebním provozu 6-1-2. K tomu uložil M.Semmlerovi stanovit jasná pravidla pro diskuzi, která budou při jejím spuštění souběžně zveřejněna.
10. VV ČFSF byl seznámen s informací, že proběhlo zasedání nově zvolené RaOK, předsedou RaOK ČFSF-futsal se stal Ing.Jiří Havlásek.
11. Jednací řád VV – V.Vitásek zpracuje návrhy na úpravu Jednacího řádu VV a předloží ke schválení.
12. Aktualizace kontaktů VV ČFSF na webu ČFSF – zajistí V.Vitásek.
13. Zvolení předsedové jednotlivých komisí navrhnou ke schválení VV členy svých komisí, návrh zašlou do 15.6.2011 V.Vitáskovi.
14. Předseda LK zajistí do 15.9.2011 svolání Ligového grémia/á 1 zástupce za každý klub CL SF/.
15. Předseda LK vyjádřil názor, že by delegáti CL neměli být delegováni k turnajům CL ligovou komisí. VV ukládá V.Vitáskovi, M.Štanclovi a J.Belžíkovi zpracovat a předložit návrh na řešení problematiky delegátů CL SF.
16. VV projednal v souvislosti s webem ČFSF možnost přístupu předsedů komisí a předsedů krajů do určitých sekcí za účelem vkládání informací.
17. M.Szabo upřesnil počty družstev a členů Libereckého kraje: 10 družstev/101 členů.
18. M.Semmler seznámil přítomné s výsledky zasedání kongresu UEFS, s volbami do orgánů UEFS, s návrhy na změny PSF a s mezinárodními akcemi v následujících letech.
19. Příští zasedání VV ČFSF-futsal – termín bude upřesněn podle potřeby.
20. Usnesení ze zasedání VV ČFSF-futsal o.s. bylo schváleno 9-0-0


V Děčíně 28.5.2011

Zapsal: Vitásek Vladimír
Ověřil: Suchánková Miloslava
Celostátní liga 2020/21
1. SK SICO SC Jilemnice   0
2. VPS NOVABRIK Polička   0
3. Šakalí hněv Moravská Třebová   0
4. Futsal Zlín   0
5. FK Adria Kladno   0
6. BOMBARĎÁCI Větřní   0
7. CHEMCOMEX Praha    0
8. AC Sparta Praha   0
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Výsledky ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2021 ČFSF - Futsal | admin: