ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Jiří Mužík si připsal s Chrudimí první letošní prohru .....více v sekci AktualityZPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

 
 

Usnesení ze zasedání ČFSF-Futsal 10.6.2006

| vložil:

22.06.2006
USNESENÍ
ze zasedání VV ČFSF-Futsal ze dne 10.6.2006 v Praze

1. VV ČFSF-Futsal bere na vědomí :
• Informaci A.Štorce o průběhu soustředění reprezentace družstev ”A”a do 23 let
• Plán činnosti reprezentace
• Informaci M.Semmlera o nabídce fy. Chemcomex na zabezpečení poměrné části financí na chod reprezentace a vybavení reprezentace od fy. KELME
• Informace M. Semmlera ze zasedání U.E.F.S.
• Informaci, že Zlínský kraj bude pořádat ve vlastní režii PMEZ žen
• Zprávy o činnosti LK, STK, DK, KR
• Zprávu M.Suchánkové o stavu Centrální matriky
• Zprávu o hospodaření ČFSF ke dni 9.6. 2006


2. VV ČFSF-Futsal schvaluje:
• Petra Kosečka do funkce vedoucího reprezentace
• Složení LK – předseda L.Vlnatý, členové Z.Říha, M.Szabó
• Změny v SŘ podle návrhu STK a RaOK
• Změny v RŘ podle návrhu STK a předsedy JČSF
• Změny v PŘ podle návrhu STK a předsedy JČSF, po zapracování projednaných a schválených doplňků k návrhu
• Změny v DŘ (Návrhovém sazebníku trestů) podle návrhu DK, po zapracování projednaných a schválených doplňků k návrhu
• Vyvolat opětovné jednání s MŠMT o dotacích
• Proplacení poplatku AMF ve výši 300 USD


3. VV ČFSF-Futsal ukládá:
• KR dodělat průkazy rozhodčích (viz nesplněné úkoly)
• Předsedům KS uspořádat turnaj žáků (viz nesplněné úkoly)
• K. Strnadovi do 30.6. 2006 dodat vyúčtování KoCL 2006
• J. Suchánkovi do 30.6. 2006 předložit hospodaření ČFSF ke dni
• J. Suchánkovi vyplatit paušál za náklady komisí a schválené odměny
• M. Semmlerovi do 30.6. 2006 předložit podmínky pořádání poháru U.E.F.S
• P.Kosečkovi do 30.6.2006 vypracovat rozpočet a kalendář akcí reprezentace
• P. Kosečkovi předkládat akce repre družstva a nominaci hráčů VV ke schválení
• M. Semmlerovi do 30.6. 2006 předložit VV návrh smlouvy mezi ČFSF a fi Chemcomex
• L.Vlnatému do 30.6. 2006 předložit družstvům CL 2005/06 ke schválení návrh P. Kosečka na
ponechání zůstatku startovného pro zabezpečení činosti reprezentace
• L. Vlnatému do 30.6. 2006 předložit družstvům CL 2005/06 žádost družstva JEREVAN Slavičín
o doplacení nákladů na zabezpečení PLAY OFF v částce 7 910 Kč z rozpočtu CL
• L. Vlnatému do 30.6. 2006 předložit družstvům CL 2005/06 žádost R. Floreše na proplacení
letenky P. Kosečka na kongres AMF konaný v Argentinně v částce 28 000 Kč z rozpočtu CL
• L.Vlnatému do 30.6. 2006 předložit družstvům CL 2006/07 ke schválení návrh na spolufinancování reprezentace z rozpočtu CL
• L. Vlnatému předložit rozpočet CL 2006/07
• Š. Zubíčkové do 15.7. 2006 předložit VV k připomínkování návrh nového vzhledu stránek www ČFSF a nového systému zadávání výsledků soutěží
• Š.Zubíčkové v souvislosti s úpravou stránekzastavit diskusi - ihned
• V. Vitáskovi do 30.6. 2006 předložit návrh činnosti KR v soutěžním ročníku 2006/07
• V. Vitáskovi zajistit registraci rozhodčích CL v ČFSF
• Předsedům KS uhradit v určených termínech stanovené poplatky na NF ČEP 2007 a KoCL 2007
• Předsedům KS zaslat inforormace o soutěžích kraje ve stanoveném termínu
• M. Brabcovi do 30.6. 2006 předložit VV podmínky vstupu ČFSF do ČSTV


4. VV ČFSF-Futsal zamítá:
• Žádost Zlínského kraje o vrácení zaplacené zálohy a doplatku startovného za družstvo Jerevan Slavičín na NF ČEP
Celostátní liga 2020/21
1. SK SICO SC Jilemnice   0
2. VPS NOVABRIK Polička   0
3. Šakalí hněv Moravská Třebová   0
4. Futsal Zlín   0
5. FK Adria Kladno   0
6. BOMBARĎÁCI Větřní   0
7. CHEMCOMEX Praha    0
8. AC Sparta Praha   0
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Výsledky ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2021 ČFSF - Futsal | admin: