ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Jiří Mužík si připsal s Chrudimí první letošní prohru .....více v sekci AktualityZPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

 
 

Usnesení ze zasedání ČFSF-Futsal 9.1.2006

| vložil:

12.01.2006
USNESENÍ
ze zasedání VV ČFSF-Futsal ze dne 9.1.2006 v Praze

1. VV ČFSF-Futsal bere na vědomí :
• Informaci A. Štorce o výběru CL na dvojutkání s Dinamem Moskva, které se koná ve dnech 9.-10.1. na Kladně.
• Nabídku na vybavení reprezentace od fy KELME a MERCO
• Informace z kongresu U.E.F.S.
– dočasné přijetí Austrálie
- ME bude v listopadu pro 12-16 týmů ve Španělsku
- MS žen bylo z roku 2005 přesunuto na letošní rok do Argentiny
- Startovné na ME a evropské turnaje je 2000 + 750 Euro
- Pohár U.E.F.S. + pohár vítězů poháru budou v 16-22.5. ve Španělsku po 8 týmech, můžeme nominovat 3 týmy
- Dočasně je pozastaveno členství SSF a dočasně je přijata ČFSF
- Do AMF jsme podali přihlášku (SSF též)
- U.E.F.S. požaduje v průběhu ledna svolat schůzku předsedů SSF a ČFSF
- U.E.F.S. požaduje do konce února svolat kongres mužstev v zastoupení 1 mužstvo = 1 delegát . Na tento kongres byl určen termín 26.2.2006 od 10-12 hodin ve Sportovní hale Děkanka, Děkanská vinice I. 5/987, Praha 4. Organizací akce je pověřen M. Semmler. Delegáti se budou prokazovat soupiskou, čl. průkazem a tabulkou soutěže. Federace nebo svaz s větším počtem delegátů bude pravděpodobně přijata za člena U.E.F.S. (člen U.E.F.S. je automaticky členem AMF).

• Informaci o CL - na Play off se dosud nepřihlásil pořadatel. Předběžně je zajištěna hala v Luhačovicích.
• Informaci DK o návrhu na úpravu výši trestů v sazebníku
• Informaci KR o stavu a účasti rozhodčích na turnajích CL
• Informaci o podání žádostí o dotaci na 4 programy na MŠMT
• Informaci, že na dotaci repre je 3 letá čekací lhůta
• Informaci , že v roce 2005 byly SSF přiděleny dotace ve výši 445.500,-Kč na celou členskou základnu. L. Kopecký řekl, že je to zásluha SSF, který grant vymyslel (přitom jednou ze základních podmínek je, že žadatel musí mít celorepublikovou působnost a soutěže resp. mužstva nejměně v 10 krajích a z každého kraje ve svých soutěžích min.2 družstva.)
• Informaci o tom, že u Městském soudu v Praze byla podána doplňující svědecká výpověd o členství, která byla postoupena soudu v Kroměříži.
• Informaci o možnosti získání sponzora na turnaje mládeže.

2. VV ČFSF-Futsal schvaluje:
• Romana Picha do funkce asistenta trenéra.
• Schválování výsledků CL provádí LK.
• Postup z kval. CL – pokud mužstvo odmítne postup, má právo postupu další mužstvo v pořadí, v případě nezájmu budou oslovena sestupující mužstva z CL a následně kraje dle pořadí v kvalifikaci.
• 8 týmů na Finále ČEP (2 -JČ, 1-Plzeň‚ 1-Praha, 1-UL, 1-VČ, 1-Zlín, 1-pořadatel; v případě, že se nenajde mužstvo mající zájem o pořadatelství, bude 8. týmem druhý tým Zlína resp.Moravy.)
• 7 týmů na kvalifikaci o CL ( 1-JČ, 1-Plzeň‚ 1-Praha, 1-UL, 1-VČ, 1-Zlín, 1 –CL)
• hrazení nákladů U.E.F.S z rozpočtu CL a federace v poměru 50:50 (kongres a čl. příspěvky)
• 15.000,-Kč z rozpočtu CL na dvojutkání výběru CL s Dinamem Moskva
3. VV ČFSF-Futsal ukládá:
• M. Brabcovi vypracovat tabulku od fy. KELME a MERCO do 22.1.2006
• STK vypracovat tabulku o turnaji CL do 15.1.2006
• Delegátům CL zasílat po každém turnaji vyplněnou tabulku Š. Zubíčkové
• M. Brabcovi obvolat další týmy přicházejících v úvahu o pořadatelství Play off do 15.1.2006
• Předsedům krajů prověřit do 31.1.možnost uspořádání kval. o CL (term. kval. je 18.3.2006).
• KR dodat rozhodčím průkazy do 31.1.2006
• Předsedům Prah, JČ a UL doplatek za stravování ve Slavičíně do 31.1.2006
• VČ doplnit adresář krajského štábu
• Předsedům Plzeňského, VČ a Zlínského kraje zaslat. soupisky (matriku) všech týmů do 15.1.2006
• Š.Zubíčkové přiřadit VČ kraji diskuzi na www stránkách
• Š.Zubíčkové opravení titulní stránky na Internetu
• M. Brabcovi informovat členskou základnu o dotacích, které obdržel SSF (prakticky to bylo každým rokem 300-400 tisíc Kč), z kterých na kraje nebylo předáno nic.
• K. Strnadovi vypracovat pověřovací dopisy pro delegáty CL do 15.1.2006
• K. Strnadovi oznámit mužstvům CL dodatek STK o sestupu do 15.1.2006
• A. Štorcovi předložit plán akcí repre vč. finančního zabezpečení do 31.1.2006
• Předsedům krajů prověřit možnost pořádání kval. o CL do 31.1.2006
• Předsedům krajů nahlásit vítěze krajského kola do 21.2.2006
• Předsedům krajů uspořádat mládežnický turnaj do 31.10.2006
• P. Kosečkovi a M. Semmlerovi prověřit možnost medializace na ČTK a Sportu do 31.1.2006
• M. Bravcovi zavolat J. Kovaříkovi ohledně matriky Kraje do 31.1.2006
• Všem předsedům a členům VV vše zasílat přes kancelář federace a potvrzovat příjetí zpráv
Celostátní liga 2020/21
1. SK SICO SC Jilemnice   0
2. VPS NOVABRIK Polička   0
3. Šakalí hněv Moravská Třebová   0
4. Futsal Zlín   0
5. FK Adria Kladno   0
6. BOMBARĎÁCI Větřní   0
7. CHEMCOMEX Praha    0
8. AC Sparta Praha   0
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Výsledky ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2021 ČFSF - Futsal | admin: