ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Jiří Mužík si připsal s Chrudimí první letošní prohru .....více v sekci AktualityZPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

 
 

Prohlášení VV ČFSF-Futsal

| vložil: Martin Brabec

17.08.2005
Prohlášení VV ČFSF-Futsal

Již delší dobu se v řízení SSF objevovala nekvalitní práce (na kterou trvale poukazoval další člen VV p. Vlnatý a zástupci Prahy):
• minimální, nedostačující a mnohdy neobjektivní informovannost členské základny
• neprůhlednost a neinformovannost o hospodaření
• duplicita funkcí a tím stejná a neobjektivní rozhodnutí
• porušování Stanov a řádů
• nedůstojné a urážlivé jednání vůči zástupcům a představitelům krajů

Situace vyvrcholila vyloučením p.Vlnatého a kraje Prahy ze SSF (opětovné porušení Stanov a řádů).
Zástupci Prahy a dalších 4 krajů chtěli řešit vzniklou sitaci, ale vedení SSF (zároveň též zástupci 3 krajů) na schůzku dne 16.2.2005 nepříjeli ani se neomluvili.

Takže poslední možnost jak situaci společně řešit byla VH SSF, která se konala dne 21.5.2005 v Otrokovicích.
VH SSF se zúčastnili: - Jihočeský kraj = 5 delegátů + 1 volený
- Pardubický kraj = 2 delegáti
- Plzeňský kraj = 2 delegáti
- Pražský kraj = 5 delegátů
- Středočeský kraj = 1 delegát + 1 volený
- Ústecký kraj = 7 delegátů a + 1volený
- Zlínský kraj = 10 delegátů + 1 volený

Na VH byl přítomen president evropské federace sálového fotbalu (U.E.F.S.) p.Akhumjan.

Na VH SSF bylo odepřeno zaregistrování se 5 Pražským a 1 Jihočeskému delegátu, řádně zvolených na krajských VH, s poukazem na to, že byli VV SSF vyloučeni ze SSF. Nemá na to právo ani plnoprávný VV SSF natož tříčlený zbytek. Na VH SSF nebyli vpuštěni ani řádní členové SSF jako hosté (na minulých VH běžná praxe).
Zástupci Prahy trvali na svojí účasti, ale předseda VV SSF p. Kopecký odmítl VH SSF zahájit dokud zástupci Prahy a p.Vlnatý neodejdou. Protože ale nikdo neodešel, předseda VV SSF zavolal policii, která ale záležitost neřešila. Po hodině marného vyjednávání (za zahájení VH SSF za účasti všech delegátů se přimlouval i president U.E.F.S. p. Akhumjan) a po sdělení, že VH bude rozpuštěna, tak zástupci Prahy a p.Vlnatý místnost nakonec opustili s tím, že prvním bodem jednání VH SSF (mimo voleb komisí) bude hlasování o účasti Prahy na VH SSF.
Hlasování proběhlo s výsledkem 15:13 (2 se zdrželi) pro neúčast Prahy na VH SSF (za účasti hlasování 3 členů VV SSF, kteří již jednou o tomtéž rozhodovali).

Vzhledem k tomu, že nebyla umožněna účast všem řádně zvoleným delegátům na VH SSF přestože byli přítomni, považujeme Valnou hromadu SSF ze dne 21.5.2005 za neplatnou.

Na základě tohoto přístupu a hlasování, opustili VH SSF tito delegáti:

- Jihočeský kraj = 5 delegátů + 1 volený
- Pardubický kraj = 2 delegáti
- Plzeňský kraj = 2 delegáti
- Pražský kraj = 5 delegátů
- Ústecký kraj = 2 delegáti (zastupují okres Děčín o 31 týmech)
- Zlínský kraj = 2 delegáti
T.j celkem 19 právoplatných delegátů zvolených na valných hromadách zastupujících zatím 6 krajů.

Zzbývajících 17 delegátů zastupuje pouze 3 kraje :

- Zlínský kraj = 7 delegátů + 1 volený (nejsilnější kraj)
- Ústecký kraj = 5 delegátů + 1volený (těchto 6 delegátů zastupuje pouze ½ kraje, cca 32 týmů – okres Děčín mající 31 týmů se marně dožadoval u VV SSF poměrného zastoupení na VH kraje)
- Středočeský kraj = 1 delegát + 1 volený (v tomto kraji dokončilo soutěž 5 mužstev a většina z nich již nechce v příštím ročníku na Kladně pokračovat pro nekvalitní organizaci soutěže)

Přestože zastupujeme většinu členské základny a máme i většinu delegátů, nepodařilo se demokratickou cestou prosadit naše požadavky vzhledem neoprávněnému vyloučení p.Vlnatého a Prahy. Museli jsme proto přikročit k založení nového svazu, resp. České federace salového fotbalu-Futsal, kde budou fungovat takové samozřejmosti jako: dodržování Stanov a řádů, veřejná a transparentní kontrola hospodaření, zamezení duplicity funkcí, minimálně 2 instanční řízení, řádné a slušné odpovědi vedoucích činitelů do 30 dnů, přístup všech krajů na Internet,atd.

Výše uvedení delegáti, kteří opustili VH + další členové SSF (zastupující 6 krajů), založili Českou federaci sálového fotbalu – Futsal (dále ČFSF-Futsal), se sídlem v Praze 4, Štichova 588. Tato organizace (právnická osoba), bude zajišťovat činnost všech krajů a soutěží v duchu našich požadavků a nových Stanov, dalších předpisů, řádů a směrnic. Tato organizace nás bude zastupovat i vůči dalším organizacím, státním orgánům a mezinárodním institucím.

President U.E.F.S. p. Akumjan byl šokován a nepříjemně překvapen nedemokratickým postupem VV SSF a zbývajících delegátů VH SSF. Zúčastnil se naší ustavující VH ČFSF-Futsal a oznámil nám, že vzniklou situací v ČR se bude zabývat červnové zasedání exekutivy. Dále nám sdělil, že pokud o to požádáme, budeme přijati evropskou federací za právoplatného člena.

Na zasedání VV ČFSF-Futsal a schůzce se zástupci CL dne 4.6.2005 ve V.Bíteši bylo m.j. schváleno jednání mezi předsedy VV ČFSF a předsedou bývalého VV SSF o uspořádání VH SSF za účasti všech řádně zvolených delegátů s termínem nejpozději do 30.6.2005. Jednání se uskutečnilo dne 8.6.2005 a tato nabídka nebyla přijata.

Závěrečné stanovisko VV ČFSF-Futsal:
• ČFSF-Futsal byla zaregistrována u MV ČR
• Nabídka na uskutečnění VH SSF dle VH krajů a platného klíče nebyla p.Kopeckým přijata.
• Naše vstřícné jednání bylo striktně odmítáno s odvoláním na uznání neplatných rozhodnutí VV SSF.
• Domáhat se u soudu neplatnosti VH SSF ze dne 21.5.2005 pro znemožnění účasti 6 řádně zvolených delegátů.
• Rozeslat propozice a rozpis mužstvům CL.
• Informovat U.E.F.S. a zaslat přihlášku k registraci.
• Informovat MŠMT o rozdělení SSF.Martin Brabec
Předseda VV ČFSF-Futsal
Celostátní liga 2020/21
1. SK SICO SC Jilemnice   0
2. VPS NOVABRIK Polička   0
3. Šakalí hněv Moravská Třebová   0
4. Futsal Zlín   0
5. FK Adria Kladno   0
6. BOMBARĎÁCI Větřní   0
7. CHEMCOMEX Praha    0
8. AC Sparta Praha   0
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Výsledky ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2021 ČFSF - Futsal | admin: