ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Deník Isport.blesk: Provozovatelé sportovišť se bouří... .....více v sekci AktualityZprávy STK

 
 

Rozhodnutí STK ČFSF č.1-2013/14

19.11.2013, 14:40 | vložil: Ivo Krejcar

Česká federace sálového fotbalu –futsal
Soutěžně technická komise

PROTOKOL O JEDNÁNÍ STK ČFSF č. 1-2013/14

STK ČFSF ve složení Ivo Krejcar, Antonín Bradáč a Ladislav Štěpánek projednala per rollam nedostavení se družstva Bombarďáci Větřní k utkání CL 2013/14 č.39 VPS Novabrik Polička – Bombarďáci Větřní, pozdní nastoupení družstva Bombarďáci Větřní k utkání CL 2013/14 č.40 FC Družba Vysoké Mýto – Bombarďáci Větřní a dostavení se k tomuto utkání bez soupisky družstva a členských průkazů.

Podklady pro jednání:
• Soutěžní řád ČFSF
• Propozice CL 2013/14
• Zpráva delegáta turnaje
• ZU č.39
• ZU č.40
• Vyjádření hráčů družstva Bombarďáci Větřní

Zjištěné skutečnosti:
• Družstvo Bombarďáci Větřní se nedostavilo k utkání č.39 a v čase oficiálního zahájení nebylo přítomno
• Družstvo Bombarďáci Větřní se dostavilo k utkání č.40 se zpožděním a utkání bylo zahájeno o 20 minut později než stanovuje rozpis utkání CL 2013/14
• Družstvo Bombarďáci Větřní se dostavilo na turnaj bez soupisky a členských průkazů
• Členové družstva, kteří na turnaj dorazili ke svému druhému utkání, uvedli, že je po cestě postihla technická porucha, defekt na pneumatice. K důvodu absence soupisky a ČP se družstvo nevyjádřilo.
• Družstvo FC Družba Vysoké Mýto souhlasilo s opožděním zahájení utkání č.40 souhlasilo a svůj souhlas potvrdilo v ZU

STK ČFSF rozhoduje, že:
• Utkání CL 2013/14 č.39 se dle SŘ ČFSF čl.57-1 a čl.58-1 kontumuje v poměru 5:0 ve prospěch družstva VPS Novabrik Polička.
• V utkání CL 2013/14 č.40 zůstává v platnosti výsledek dosažený na palubovce v poměru 2:1 ve prospěch družstva Bombarďáci Větřní.
• Družstvo Bombarďáci Větřní je povinno dle propozic CL 2013/14 zaplatit za jednání komise poplatek 1000 Kč. Tento poplatek bude družstvu stržen z vratné zálohy.

Odůvodnění:
• V případě nedostavení se družstva k utkání nedává SŘ ČFSF ani Propozice CL jinou možnost, než kontumaci utkání.
• Utkání č.40 bylo pro nepatrnou časovou rezervu možno odehrát i s dvacetiminutovou prodlevou a domácí družstvo s pozdějším zahájením utkání souhlasilo. STK preferuje, aby se zápasy rozhodovaly na palubovce, nikoli u „zeleného stolu“, proto dohodu soupeřů akceptuje a výsledek utkání schvaluje, přestože při striktním výkladu řádů by bylo možnost i toto utkání kontumovat, protože v soutěžích sálového fotbalu není čekací doba stanovena.
• Důvodem k soutěžně technickým opatřením není dle SŘ ani nedodání soupisky a ČP, nicméně družstvo může být následně postihnuto rozhodnutím LK finančně, za neplnění povinností, v souladu s Propozicemi CL a SŘ.

STK ČFSF dále případ předává:
• LK ČFSF – k rozhodnutí o případných dalších sankcích vůči družstvu Bombarďáci Větřní, vyplývajících z Propozic CL 2013/14.

STK ČFSF doporučuje:
• Družstvu Bombarďáci Větřní – neprodleně informovat LK ČFSF o důvodech nenastoupení družstva k utkání č.39, pozdního nastoupení k utkání č.40 a nepředložení soupisky družstva a ČP hráčů v utkání č.40, spolu s doložením všech okolností, které by mohly mít na rozhodnutí LK vliv.

STK ČFSF oceňuje:
• Fair play přístup družstva FC Družba Vysoké Mýto, které umožnilo družstvu Bombarďáci Větřní odehrát utkání, ke kterému se Bombarďáci dostavili se zpožděním.

Poučení:
• Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle SŘ ČFSF čl.68

Na vědomí:
• Družstvu Bombarďáci Větřní
• Družstvu VPS Novabrik Polička
• Družstvu FC Družba Vysoké Mýto
• LK ČFSF
• Sekretáři ČFSF

STK ČFSF rozhodla o tomto případu hlasováním per rollam v poměru 3:0


V Českých Budějovicích, 18.11.2013 Předseda STK ČFSF Ivo Krejcar
Celostátní liga 2020/21
1. SK SICO SC Jilemnice   0
2. VPS NOVABRIK Polička   0
3. Šakalí hněv Moravská Třebová   0
4. Futsal Zlín   0
5. FK Adria Kladno   0
6. BOMBARĎÁCI Větřní   0
7. CHEMCOMEX Praha    0
8. AC Sparta Praha   0
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Výsledky ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2020 ČFSF - Futsal | admin: