ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


V sobotu půjdeme již na čtvrtfinále play-off krajské ligy Zlínského kraje .....více v sekci AktualityZprávy STK

 
 

Rozhodnutí STK ČFSF č.5-2013/14

8.3.2014, 08:07 | vložil: Ivo Krejcar

Česká federace sálového fotbalu –futsal
Soutěžně technická komise

PROTOKOL O JEDNÁNÍ STK ČFSF č. 5-2013/14

STK ČFSF ve složení Ivo Krejcar, Antonín Bradáč a Ladislav Štěpánek projednala per rollam, poté co RaOK ČFSF zrušila rozhodnutí STK ČFSF č.4-2013/14, nedostavení se družstva AC Vegas Hradec Králové k utkání CL 2013/14 č.71 GIOIA B2Balance Brno – AC Vegas Hradec Králové a č.72 SK Jerevan Slavičín - AC Vegas Hradec Králové.

Podklady pro jednání:
• Rozhodnutí RaOK ČFSF č.2-2013/14
• Rozhodnutí STK ČFSF č.4-2013/14
• Soutěžní řád ČFSF
• Propozice CL 2013/14
• Zpráva sekretáře ČFSF o oznámení p. Hrubeše, že AC Vegas Hradec Králové k utkáním č.71 a 72 nedorazí
• Informace o odstoupení družstva AC Vegas Hradec Králové z CL 2013/14, ze dne 5.1.2014

Zjištěné skutečnosti:
• Družstvo AC Vegas Hradec Králové se nedostavilo dne 4.1.2014 k turnaji CL 2013/14 do SH Slavičín a tudíž nenastoupilo ke svým utkáním č.71 a 72 dle rozpisu CL.
• V případě AC Vegas Hradec Králové jde o druhé nedostavení se k turnaji, tudíž k neodehrání třetího a čtvrtého zápasu.
• Družstvo AC Vegas Hradec Králové oznámilo dne 5.1.2014 LK ČFSF, že odstupuje z rozehrané soutěže, CL 2013/14
• RaOK ČFSF, svým rozhodnutím č.2-2013/14, rozhodnutí STK ČFSF č.4-2013/14 zrušila

STK ČFSF rozhoduje, že:
• Utkání CL 2013/14 č.71 se kontumuje ve prospěch družstva GIOIA B2Balance Brno v poměru 5:0 a utkání CL 2013/14 č.72 se kontumuje ve prospěch družstva SK Jerevan Slavičín.v poměru 5:0.
• Všechny výsledky družstva AC Vegas Hradec Králové, které odstoupilo z rozehrané soutěže CL 2013/14, se ruší a družstvo je považováno za sestupujícího z CL 2013/14
• Družstvo AC Vegas Hradec Králové je povinno zaplatit, dle Propozic CL 2013/14, poplatek 1000 Kč za jednání STK ČFSF.

Odůvodnění:
• STK ČFSF rozhodla dle SŘ ČFSF čl.57-1, čl.58-1 a čl.60

STK ČFSF dále případ předává:
• LK ČFSF – k rozhodnutí o případných dalších sankcích vůči družstvu AC Vegas Hradec Králové, vyplývajících z Propozic CL 2013/14.

STK ČFSF doporučuje:
• LK ČFSF, aby vyčíslila všechny marně vynaložené náklady, které vznikly všem účastníkům CL 2013/14 v souvislosti s nedohráním soutěže družstvem AC Vegas Hradec Králové, a tyto požadovala od vyloučeného družstva uhradit.

STK ČFSF konstatuje:
• Že na původní rozhodnutí o vyloučení družstva AC Vegas .Hradec Králové měla dle SŘ ČFSF právo a rozhodnutí RaOK ČFSF č.2-2013/14 akceptuje pouze proto, že proti rozhodnutí RaOK není v rámci ČFSF již další možnost opravných prostředků. Tento svůj názor STK opírá o čl.3-1 SŘ ČFSF, který hovoří o tom, že ŘOS pro řízení soutěží zřizuje příslušné odborné komise, které mají právo projednávat a rozhodovat záležitosti spadající do jejich odbornosti. ŘOS tak vlastně soutěž řídí prostřednictvím svých odborných komisí, které jsou ŘOS ustanoveny a jsou orgánem ŘOS. Protože vyloučení ze soutěže za kontumace pro nedostavení se k utkání je nezpochybnitelně soutěžně technická záležitost, měla STK ČFSF právo toto projednat a o vyloučení rozhodnout. Rozhodnutí STK pak nemůže být v rozporu se čl.60 SŘ ČFSF, protože o sportovně technické záležitosti rozhodl ŘOS prostřednictvím svého orgánu, tj. odborné komise, kterou si za tímto účelem zřídil.
• Předchozí bod je oficiálním výkladem SŘ ČFSF, ke kterému je STK ČFSF, dle čl.1-3 SŘ ČFSF, jako jediná oprávněna. RaOK měla, v případě nejasností s výkladem příslušných článků SŘ ČFSF, o výklad SŘ oprávněný orgán požádat.
• V rozhodnutí č.5-2013/14 STK ČFSF od vyloučení družstva AC Vegas Hradec Králové z CL 2013/14 ustupuje, protože tím, že družstvo z CL 2013/14 před dvěmi měsíci odstoupilo, se stává vyloučení ze soutěže bezpředmětným.

Poučení:
• Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle SŘ ČFSF čl.68, při splnění všech náležitostí dle čl.69 SŘ ČFSF.

Na vědomí:
• Družstvu AC Vegas Hradec Králové
• LK ČFSF
• RaOK ČFSF
• Sekretáři ČFSF

STK ČFSF rozhodla o tomto případu hlasováním per rollam v poměru 3:0


V Českých Budějovicích, 8.3.2014
Předseda STK ČFSF Ivo Krejcar v.r.
Celostátní liga 2019/2020
1. CHEMCOMEX Praha    32
2. VPS NOVABRIK Polička   23
3. Futsal Zlín   23
4. AC Sparta Praha   19
5. BOMBARĎÁCI Větřní   16
6. Šakalí hněv Moravská Třebová   13
7. FK Adria Kladno   8
8. SK SICO SC Jilemnice   3
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2020 ČFSF - Futsal | admin: