ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Zrušení schůze vedoucích na jihu Čech .....více v sekci AktualityZprávy STK

 
 

Rozhodnutí STK ČFSF č.5-2013/14

8.3.2014, 08:07 | vložil: Ivo Krejcar

Česká federace sálového fotbalu –futsal
Soutěžně technická komise

PROTOKOL O JEDNÁNÍ STK ČFSF č. 5-2013/14

STK ČFSF ve složení Ivo Krejcar, Antonín Bradáč a Ladislav Štěpánek projednala per rollam, poté co RaOK ČFSF zrušila rozhodnutí STK ČFSF č.4-2013/14, nedostavení se družstva AC Vegas Hradec Králové k utkání CL 2013/14 č.71 GIOIA B2Balance Brno – AC Vegas Hradec Králové a č.72 SK Jerevan Slavičín - AC Vegas Hradec Králové.

Podklady pro jednání:
• Rozhodnutí RaOK ČFSF č.2-2013/14
• Rozhodnutí STK ČFSF č.4-2013/14
• Soutěžní řád ČFSF
• Propozice CL 2013/14
• Zpráva sekretáře ČFSF o oznámení p. Hrubeše, že AC Vegas Hradec Králové k utkáním č.71 a 72 nedorazí
• Informace o odstoupení družstva AC Vegas Hradec Králové z CL 2013/14, ze dne 5.1.2014

Zjištěné skutečnosti:
• Družstvo AC Vegas Hradec Králové se nedostavilo dne 4.1.2014 k turnaji CL 2013/14 do SH Slavičín a tudíž nenastoupilo ke svým utkáním č.71 a 72 dle rozpisu CL.
• V případě AC Vegas Hradec Králové jde o druhé nedostavení se k turnaji, tudíž k neodehrání třetího a čtvrtého zápasu.
• Družstvo AC Vegas Hradec Králové oznámilo dne 5.1.2014 LK ČFSF, že odstupuje z rozehrané soutěže, CL 2013/14
• RaOK ČFSF, svým rozhodnutím č.2-2013/14, rozhodnutí STK ČFSF č.4-2013/14 zrušila

STK ČFSF rozhoduje, že:
• Utkání CL 2013/14 č.71 se kontumuje ve prospěch družstva GIOIA B2Balance Brno v poměru 5:0 a utkání CL 2013/14 č.72 se kontumuje ve prospěch družstva SK Jerevan Slavičín.v poměru 5:0.
• Všechny výsledky družstva AC Vegas Hradec Králové, které odstoupilo z rozehrané soutěže CL 2013/14, se ruší a družstvo je považováno za sestupujícího z CL 2013/14
• Družstvo AC Vegas Hradec Králové je povinno zaplatit, dle Propozic CL 2013/14, poplatek 1000 Kč za jednání STK ČFSF.

Odůvodnění:
• STK ČFSF rozhodla dle SŘ ČFSF čl.57-1, čl.58-1 a čl.60

STK ČFSF dále případ předává:
• LK ČFSF – k rozhodnutí o případných dalších sankcích vůči družstvu AC Vegas Hradec Králové, vyplývajících z Propozic CL 2013/14.

STK ČFSF doporučuje:
• LK ČFSF, aby vyčíslila všechny marně vynaložené náklady, které vznikly všem účastníkům CL 2013/14 v souvislosti s nedohráním soutěže družstvem AC Vegas Hradec Králové, a tyto požadovala od vyloučeného družstva uhradit.

STK ČFSF konstatuje:
• Že na původní rozhodnutí o vyloučení družstva AC Vegas .Hradec Králové měla dle SŘ ČFSF právo a rozhodnutí RaOK ČFSF č.2-2013/14 akceptuje pouze proto, že proti rozhodnutí RaOK není v rámci ČFSF již další možnost opravných prostředků. Tento svůj názor STK opírá o čl.3-1 SŘ ČFSF, který hovoří o tom, že ŘOS pro řízení soutěží zřizuje příslušné odborné komise, které mají právo projednávat a rozhodovat záležitosti spadající do jejich odbornosti. ŘOS tak vlastně soutěž řídí prostřednictvím svých odborných komisí, které jsou ŘOS ustanoveny a jsou orgánem ŘOS. Protože vyloučení ze soutěže za kontumace pro nedostavení se k utkání je nezpochybnitelně soutěžně technická záležitost, měla STK ČFSF právo toto projednat a o vyloučení rozhodnout. Rozhodnutí STK pak nemůže být v rozporu se čl.60 SŘ ČFSF, protože o sportovně technické záležitosti rozhodl ŘOS prostřednictvím svého orgánu, tj. odborné komise, kterou si za tímto účelem zřídil.
• Předchozí bod je oficiálním výkladem SŘ ČFSF, ke kterému je STK ČFSF, dle čl.1-3 SŘ ČFSF, jako jediná oprávněna. RaOK měla, v případě nejasností s výkladem příslušných článků SŘ ČFSF, o výklad SŘ oprávněný orgán požádat.
• V rozhodnutí č.5-2013/14 STK ČFSF od vyloučení družstva AC Vegas Hradec Králové z CL 2013/14 ustupuje, protože tím, že družstvo z CL 2013/14 před dvěmi měsíci odstoupilo, se stává vyloučení ze soutěže bezpředmětným.

Poučení:
• Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle SŘ ČFSF čl.68, při splnění všech náležitostí dle čl.69 SŘ ČFSF.

Na vědomí:
• Družstvu AC Vegas Hradec Králové
• LK ČFSF
• RaOK ČFSF
• Sekretáři ČFSF

STK ČFSF rozhodla o tomto případu hlasováním per rollam v poměru 3:0


V Českých Budějovicích, 8.3.2014
Předseda STK ČFSF Ivo Krejcar v.r.
Celostátní liga 2020/21
1. SK SICO SC Jilemnice   0
2. VPS NOVABRIK Polička   0
3. Šakalí hněv Moravská Třebová   0
4. Futsal Zlín   0
5. FK Adria Kladno   0
6. BOMBARĎÁCI Větřní   0
7. CHEMCOMEX Praha    0
8. AC Sparta Praha   0
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Výsledky ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2020 ČFSF - Futsal | admin: