ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Čeští rozhodčí na mezinárodní scéně - Oldřich Frajt .....více v sekci AktualityZprávy STK

 
 

Rozhodnutí STK ČFSF č.1-2014/15

25.11.2014, 13:48 | vložil: Ivo Krejcar

Česká federace sálového fotbalu –futsal
Soutěžně technická komise

PROTOKOL O JEDNÁNÍ STK ČFSF č. 1-2014/15

STK ČFSF ve složení Ivo Krejcar, Antonín Bradáč a Ladislav Štěpánek projednala per rollam
podnět předsedy MK ČFSF – neoprávněný střídavý start hráčů GIOIA B2 BALANCE
BRNO, v utkáních CL 2014/15 č.1 a 4, hraných v rámci turnaje CL 2014/15, 1.11.2014 v Brně – Bohunicích.

Podklady pro jednání:
• Soutěžní řád ČFSF
• Propozice CL 2014/15
• Zpráva delegáta turnaje
• ZU č.1
• ZU č.4
• Soupisky obou družstev klubu GIOIA B2 BALANCE BRNO, platné ke dni 1.11.2014
• Vyjádření zástupce družstva SMR PLUS ZLÍN
• Vyjádření zástupce družstva VPS NOVABRIK POLIČKA
• Vyjádření vedoucího družstva GIOIA B2 BALANCE BRNO

Zjištěné skutečnosti:
• Pro utkání CL 2014/15 č.1, GIOIA B2 BALANCE BRNO – SMR PLUS ZLÍN, je v ZU
uvedeno celkem 9 hráčů. Hráči David Kubica, David Macko, Milan Svoboda, Bohumír
Doubravský a Patrik Levčík jsou v ZU označeni jako hráči B-družstva, v souladu
s platnou soupiskou, dle čl.30-3 SŘ. V ZU je dále uveden hráč Milan Klimeš, který je podle soupisek taktéž hráčem B-družstva klubu GIOIA B2 BALANCE BRNO. U toho hráče označení příslušnosti k B-družstvu není uvedeno.
• Pro utkání CL 2014/15 č.4, GIOIA B2 BALANCE BRNO – VPS NOVABRIK
POLIČKA, je v ZU uvedeno celkem 10 hráčů. Hráči David Kubica, David Macko, Milan Svoboda, Bohumír Doubravský a Patrik Levčík jsou v ZU označeni jako hráči B-družstva,v souladu s platnou soupiskou, dle čl.30-3 SŘ. V ZU je dále uveden hráč Milan Klimeš,který je podle soupisek taktéž hráčem B-družstva klubu GIOIA B2 BALANCE BRNO. U toho hráče označení příslušnosti k B-družstvu není uvedeno.
• Hráč David Kubica byl v utkání č.4 střídajícím brankářem, přítomen na střídačce svého družstva.
• Vedoucí GIOIA B2 BALANCE BRNO předložil před utkáními ke kontrole soupisky
obou svých družstev, spolu s členskými průkazy hráčů, u hráčů Kubici a Levčíka byl předložen OP.

STK ČFSF rozhoduje, že:
• Utkání CL 2014/15 č.1 se dle SŘ ČFSF čl.57-5g a čl.58-1 kontumuje v poměru 5:0 ve prospěch družstva SMR PLUS ZLÍN.
• Utkání CL 2014/15 č.4 se dle SŘ ČFSF čl.57-5g a čl.58-1 kontumuje v poměru 5:0 ve prospěch družstva VPS NOVABRIK POLIČKA.
• Družstvo GIOIA B2 BALANCE BRNO je povinno dle propozic CL 2014/15 zaplatit za
jednání komise poplatek 1000 Kč. Tento poplatek bude družstvu stržen z vratné zálohy.

Odůvodnění:
• STK ČFSF došla k závěru, že v obou výše zmíněných utkáních došlo k porušení čl..30-2 SŘ, tedy k neoprávněnému střídavému startu.
• Jsme přesvědčeni o tom, že k případu došlo díky neúmyslné chybě vedoucího družstva GIOIA B2 BALANCE BRNO p. Jakuba Prokeše, a že nešlo o pokus o podvod a vědomé zařazení více hráčů ze soupisky B-družstva k utkáním.
• Vzali jsme v úvahu i vyjádření zástupců obou družstev, která byla ve výše zmíněných utkáních soupeřem družstva GIOIA B2 BALANCE BRNO, ale v čl.57 SŘ je taxativně uvedeno, v jakých případech je utkání kontumováno a jakýkoli jiný náš verdikt by byl tedy porušením SŘ ze strany STK.
• V případě argumentu p. Prokeše, že v utkání č.4 byl hráč David Kubica pouze náhradním brankářem přítomným na střídačce a do hry fyzicky nezasáhl, jsme došli k závěru, že přestože v SŘ ani žádném dalším dokumentu ČFSF není definováno, co je rozuměno pod pojmem NASTOUPENÍ K UTKÁNÍ, dle naše výkladu se nastoupením k utkání rozumí již uvedení hráče v ZU. K tomuto výkladu nás vede skutečnost, že v ZU se nikde nezaznamenávají střídání a bylo by v jednotlivých případech velice složité dohledávat a dokazovat, zda hráč opravdu do hry fyzicky zasáhl.

STK ČFSF konstatuje:
• Že k případu by nikdy nemohlo dojít, pokud by si splnili své povinnosti delegát turnaje pan Jiří Belžík a oba rozhodčí, pp. Ivo Uhlár a Roman Daněk. U delegáta jde o porušení čl.53-2 odr.5 a 6 SŘ, u rozhodčích o porušení čl.52-3,4 SŘ. V případě správně provedené kontroly by se na chybu přišlo ještě před zahájením utkání a k žádnému přestupku by nedošlo.
• Přesvědčení, že delegát i oba rozhodčí by měli nést následky své nekvalitní práce a že jediným potrestaným by nemělo zůstat družstvo GIOIA B2 BALANCE BRNO.
• Fakt, že v této záležitosti nemáme jasno, jakému orgánu ČFSF delegáta a rozhodčí předat k dalšímu řešení. Komise delegátů je totiž z důvodu dlouhodobé nemoci jejího předsedy nefunkční a komisi rozhodčích předsedá p. Belžík, tudíž by bylo dle našeho názoru nepatřičné, aby řešil případ na němž má významný podíl.

STK ČFSF případ dále předává:
• LK ČFSF, aby posoudila další případné sankce vůči družstvu GIOIA B2 BALANCE
BRNO, vyplývající z Propozic CL.
• LK ČFSF, aby rozhodla o dalším postupu vůči delegátovi p. Belžíkovi a rozhodčím pp. Uhlárovi a Daňkovi.
• DK ČFSF, aby posoudila, zda není důvod k jednání pro disciplinární prohřešek – umožnění neoprávněného startu.

STK ČFSF doporučuje:
• LK a DK ČFSF, aby ve svém rozhodování vzaly v úvahu jednak to, že k prohřešku
nedošlo se záměrem podvádět, dále to, že vedoucí družstva p. Prokeš se ke své
odpovědnosti hlásí a svou vinu nezpochybňuje, a také míru zavinění u jednotlivých aktérů případu.

Poučení:
• Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle SŘ ČFSF čl.68

Na vědomí:
• Družstvu GIOIA B2 BALANCE BRNO
• Družstvu VPS NOVABRIK POLIČKA
• Družstvu SMR PLUS ZLÍN
• Předsedovi LK ČFSF
• Předsedovi DK ČFSF
• Předsedovi MK ČFSF
• Sekretáři ČFSF
• Delegátu turnaje p. Jiřímu Belžíkovi
• Rozhodčím zápasů pp. Ivo Uhlárovi a Romanu Daňkovi

STK ČFSF rozhodla o tomto případu hlasováním per rollam v poměru 3:0

V Hluboké nad Vltavou, 23.11.2014
Předseda STK ČFSF Ivo Krejcar
Celostátní liga 2018/19
1. CHEMCOMEX Praha    38
2. VPS NOVABRIK Polička   29
3. Futsal Zlín   24
4. AC Sparta Praha   23
5. BOMBARĎÁCI Větřní   17
6. Šakalí hněv Moravská Třebová   16
7. FK Adria Kladno   8
8. SK SICO SC Jilemnice   4
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Finále:
Chemcomex - Sparta 5:4 (4:4) po prodl.
O 3. místo:
Zlin - Kladmo 10:8
Semifinále:
Chemcomex - Kladno 8:2 (z 2:0)
Zlin - Sparta 5:5 (z 0:1)
Čtvrfinále:
Jilemnice- Chemcomex 1:5 (z 0:2)
Kladno - Polička 4:1 (z 2:0)
Zlin -Sakali 7:5 (z 2:1)
Vetřní -Sparta- 0:3 (z 0:2)
Výsledky ...
Střelci ...
Český pohár 2019/20
Skupina A
Skupina B
Play Off
Semifinále:
Chemcomex-Budejovice 7:2 (5:0)
Zlín-Moravska Trebova 2:1 (0:0)
Finále:
Chemcomex-Zlin 6:1 (5:0)

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2020 ČFSF - Futsal | admin: