ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Deník Isport.blesk: Provozovatelé sportovišť se bouří... .....více v sekci AktualityZprávy STK

 
 

Rozhodnutí STK ČFSF č.1-2014/15

25.11.2014, 13:48 | vložil: Ivo Krejcar

Česká federace sálového fotbalu –futsal
Soutěžně technická komise

PROTOKOL O JEDNÁNÍ STK ČFSF č. 1-2014/15

STK ČFSF ve složení Ivo Krejcar, Antonín Bradáč a Ladislav Štěpánek projednala per rollam
podnět předsedy MK ČFSF – neoprávněný střídavý start hráčů GIOIA B2 BALANCE
BRNO, v utkáních CL 2014/15 č.1 a 4, hraných v rámci turnaje CL 2014/15, 1.11.2014 v Brně – Bohunicích.

Podklady pro jednání:
• Soutěžní řád ČFSF
• Propozice CL 2014/15
• Zpráva delegáta turnaje
• ZU č.1
• ZU č.4
• Soupisky obou družstev klubu GIOIA B2 BALANCE BRNO, platné ke dni 1.11.2014
• Vyjádření zástupce družstva SMR PLUS ZLÍN
• Vyjádření zástupce družstva VPS NOVABRIK POLIČKA
• Vyjádření vedoucího družstva GIOIA B2 BALANCE BRNO

Zjištěné skutečnosti:
• Pro utkání CL 2014/15 č.1, GIOIA B2 BALANCE BRNO – SMR PLUS ZLÍN, je v ZU
uvedeno celkem 9 hráčů. Hráči David Kubica, David Macko, Milan Svoboda, Bohumír
Doubravský a Patrik Levčík jsou v ZU označeni jako hráči B-družstva, v souladu
s platnou soupiskou, dle čl.30-3 SŘ. V ZU je dále uveden hráč Milan Klimeš, který je podle soupisek taktéž hráčem B-družstva klubu GIOIA B2 BALANCE BRNO. U toho hráče označení příslušnosti k B-družstvu není uvedeno.
• Pro utkání CL 2014/15 č.4, GIOIA B2 BALANCE BRNO – VPS NOVABRIK
POLIČKA, je v ZU uvedeno celkem 10 hráčů. Hráči David Kubica, David Macko, Milan Svoboda, Bohumír Doubravský a Patrik Levčík jsou v ZU označeni jako hráči B-družstva,v souladu s platnou soupiskou, dle čl.30-3 SŘ. V ZU je dále uveden hráč Milan Klimeš,který je podle soupisek taktéž hráčem B-družstva klubu GIOIA B2 BALANCE BRNO. U toho hráče označení příslušnosti k B-družstvu není uvedeno.
• Hráč David Kubica byl v utkání č.4 střídajícím brankářem, přítomen na střídačce svého družstva.
• Vedoucí GIOIA B2 BALANCE BRNO předložil před utkáními ke kontrole soupisky
obou svých družstev, spolu s členskými průkazy hráčů, u hráčů Kubici a Levčíka byl předložen OP.

STK ČFSF rozhoduje, že:
• Utkání CL 2014/15 č.1 se dle SŘ ČFSF čl.57-5g a čl.58-1 kontumuje v poměru 5:0 ve prospěch družstva SMR PLUS ZLÍN.
• Utkání CL 2014/15 č.4 se dle SŘ ČFSF čl.57-5g a čl.58-1 kontumuje v poměru 5:0 ve prospěch družstva VPS NOVABRIK POLIČKA.
• Družstvo GIOIA B2 BALANCE BRNO je povinno dle propozic CL 2014/15 zaplatit za
jednání komise poplatek 1000 Kč. Tento poplatek bude družstvu stržen z vratné zálohy.

Odůvodnění:
• STK ČFSF došla k závěru, že v obou výše zmíněných utkáních došlo k porušení čl..30-2 SŘ, tedy k neoprávněnému střídavému startu.
• Jsme přesvědčeni o tom, že k případu došlo díky neúmyslné chybě vedoucího družstva GIOIA B2 BALANCE BRNO p. Jakuba Prokeše, a že nešlo o pokus o podvod a vědomé zařazení více hráčů ze soupisky B-družstva k utkáním.
• Vzali jsme v úvahu i vyjádření zástupců obou družstev, která byla ve výše zmíněných utkáních soupeřem družstva GIOIA B2 BALANCE BRNO, ale v čl.57 SŘ je taxativně uvedeno, v jakých případech je utkání kontumováno a jakýkoli jiný náš verdikt by byl tedy porušením SŘ ze strany STK.
• V případě argumentu p. Prokeše, že v utkání č.4 byl hráč David Kubica pouze náhradním brankářem přítomným na střídačce a do hry fyzicky nezasáhl, jsme došli k závěru, že přestože v SŘ ani žádném dalším dokumentu ČFSF není definováno, co je rozuměno pod pojmem NASTOUPENÍ K UTKÁNÍ, dle naše výkladu se nastoupením k utkání rozumí již uvedení hráče v ZU. K tomuto výkladu nás vede skutečnost, že v ZU se nikde nezaznamenávají střídání a bylo by v jednotlivých případech velice složité dohledávat a dokazovat, zda hráč opravdu do hry fyzicky zasáhl.

STK ČFSF konstatuje:
• Že k případu by nikdy nemohlo dojít, pokud by si splnili své povinnosti delegát turnaje pan Jiří Belžík a oba rozhodčí, pp. Ivo Uhlár a Roman Daněk. U delegáta jde o porušení čl.53-2 odr.5 a 6 SŘ, u rozhodčích o porušení čl.52-3,4 SŘ. V případě správně provedené kontroly by se na chybu přišlo ještě před zahájením utkání a k žádnému přestupku by nedošlo.
• Přesvědčení, že delegát i oba rozhodčí by měli nést následky své nekvalitní práce a že jediným potrestaným by nemělo zůstat družstvo GIOIA B2 BALANCE BRNO.
• Fakt, že v této záležitosti nemáme jasno, jakému orgánu ČFSF delegáta a rozhodčí předat k dalšímu řešení. Komise delegátů je totiž z důvodu dlouhodobé nemoci jejího předsedy nefunkční a komisi rozhodčích předsedá p. Belžík, tudíž by bylo dle našeho názoru nepatřičné, aby řešil případ na němž má významný podíl.

STK ČFSF případ dále předává:
• LK ČFSF, aby posoudila další případné sankce vůči družstvu GIOIA B2 BALANCE
BRNO, vyplývající z Propozic CL.
• LK ČFSF, aby rozhodla o dalším postupu vůči delegátovi p. Belžíkovi a rozhodčím pp. Uhlárovi a Daňkovi.
• DK ČFSF, aby posoudila, zda není důvod k jednání pro disciplinární prohřešek – umožnění neoprávněného startu.

STK ČFSF doporučuje:
• LK a DK ČFSF, aby ve svém rozhodování vzaly v úvahu jednak to, že k prohřešku
nedošlo se záměrem podvádět, dále to, že vedoucí družstva p. Prokeš se ke své
odpovědnosti hlásí a svou vinu nezpochybňuje, a také míru zavinění u jednotlivých aktérů případu.

Poučení:
• Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle SŘ ČFSF čl.68

Na vědomí:
• Družstvu GIOIA B2 BALANCE BRNO
• Družstvu VPS NOVABRIK POLIČKA
• Družstvu SMR PLUS ZLÍN
• Předsedovi LK ČFSF
• Předsedovi DK ČFSF
• Předsedovi MK ČFSF
• Sekretáři ČFSF
• Delegátu turnaje p. Jiřímu Belžíkovi
• Rozhodčím zápasů pp. Ivo Uhlárovi a Romanu Daňkovi

STK ČFSF rozhodla o tomto případu hlasováním per rollam v poměru 3:0

V Hluboké nad Vltavou, 23.11.2014
Předseda STK ČFSF Ivo Krejcar
Celostátní liga 2020/21
1. SK SICO SC Jilemnice   0
2. VPS NOVABRIK Polička   0
3. Šakalí hněv Moravská Třebová   0
4. Futsal Zlín   0
5. FK Adria Kladno   0
6. BOMBARĎÁCI Větřní   0
7. CHEMCOMEX Praha    0
8. AC Sparta Praha   0
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Výsledky ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2020 ČFSF - Futsal | admin: