ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Školení rozhodčích ČBSSF .....více v sekci AktualityZprávy revizní a odvolací komise

 
 

PROTOKOL O ODVOLACÍM ŘÍZENÍ - FK Snopek Děčín

5.11.2008, 11:49 | vložil: Jan Zmátlík

Revizní a odvolací komise ČFSF ve složení : Jan Suchánek, Jaroslav Bulín,
Ing. Milan Semmler

Projednala odvolání družstva: FK Snopek Děčín
Podaného dne: 22.10.2008
Proti rozhodnutí: VV ČFSF
Ze dne: 1.10.2008

Podkladem pro rozhodnutí RaOK ČFSF byly následující dokumenty:
1. Odvolání družstva FK Snopek Děčín
2. Propozice soutěže kvalifikace o CL 2008/09
3. Rozhodnutí ŘOS KoCL ( VV ČFSF)
4. Vyjádření STK ČFSF
5. Výsledková listina KoCL
6. Stanovy ČFSF, SŘ ČFSF

ROZHODNUTÍ
Revizní a odvolací komise ČFSF vyhovuje odvolání družstva FK Snopek Děčín a ruší rozhodnutí VV ČFSF ze dne 1.10.2008.

ŘOS vrátí družstvu FK Snopek do 15 dnů od obdržení tohoto rozhodnutí vloženou jistinu účasti v CL ve výši 5.000,-Kč na účet družstva.
Protože odvolání družstva FK Snopek Děčín bylo vyhověno, má družstvo dle SŘ kapitoly I., čl.4, odstavce 6, nárok na vrácení správního poplatku ve 1.000,-Kč. ŘOS vrátí správní poplatek do 15 dnů od obdržení tohoto rozhodnutí na účet družstva FK Snopek Děčín.

ZDŮVODNĚNÍ

ŘOS (LK resp.VV ČFSF) nepostupoval dle Propozic soutěže kvalifikace o CL 2008/09.

V propozicích je uvedeno v bodu - VYHODNOCENÍ: Družstva na 1. a 2.místě získávají právo postupu do CL 2008/09. V případě nezájmu některého družstva o postup přechází toto právo na další družstvo dle umístění v KoCL.
Vzhledem k tomu, že družstva na 1. a 2. místě postup potvrdila, tak nepřechází právo postupu na další družstvo dle umístění KoCL.

V dalším bodě – JISTINA ÚČASTI V CL je uvedeno: účastníci KoCL (družstva /kraj) zaplatí nejpozději do 28.2. 2008 na účet ČFSF (č.ú.: 35-5865990237/0100) částku 5000 Kč – jistinu účasti v CL. Tato částka bude postupujícím započítána jako část startovného CL. V případě odmítnutí postupujícího družstva účastnit se CL (viz bod VYHODNOCENÍ- účast může být nabídnuta každému účastníkovi KoCL), tato částka propadá. Nepostupujícím bude jistina vrácena po uzavření přihlášek CL 2008/09, nejpozději do 30.6.2008, na číslo účtu, které uvedou při prezentaci na KoCL.
Vzhledem k tomu, že se družstvo FK Snopek Děčín umístilo na 3. nepostupovém místě a první dvě družstva postup do nadcházejícího ročníku CL potvrdila, tak nevznikla podmínka propadnutí jistiny účasti, kterou složilo družstvo FK Snopek Děčín.

Jiné body se v Propozicích soutěže kvalifikace o CL 2008/09 propadnutí JISTINY ÚČASTI v CL netýkají, takže žádné další ustanovení Propozic KoCl již nelze použít.

Závěrem bych ještě uvedl, že příslib družstva FK Snopek Děčín účasti v CL na doplnění CL, ať skutečný či domnělý, nelze spojovat s vloženou jistinou na KoCL neboť v Propozicích kvalifikace o CL je přesně a konkrétně stanoveno kdy částka propadá.

POUČENÍ

Toto rozhodnutí je konečné a nelze již proti němu podat odvolání.

DOPORUČENÍ

RaOK doporučuje ŘOS resp. pověřeným odborným komisím písemně předem stanovit varianty doplnění družstev do CL vč. finančních náležitostí a termínů.

V Praze: 3. 11. 2008

Jan Suchánek
předseda RaOK ČFSF
Celostátní liga 2019/2020
1. SK SICO SC Jilemnice   0
2. VPS NOVABRIK Polička   0
3. Šakalí hněv Moravská Třebová   0
4. Futsal Zlín   0
5. FK Adria Kladno   0
6. BOMBARĎÁCI Větřní   0
7. CHEMCOMEX Praha    0
8. AC Sparta Praha   0
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2019 ČFSF - Futsal | admin: