ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Školení rozhodčích ČBSSF .....více v sekci AktualityZprávy revizní a odvolací komise

 
 

hlasování VV ČFSF č.19

24.1.2009, 09:20 | vložil: Jan Zmátlík

ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU - FUTSAL
Revizní a odvolací komise


PROTOKOL O ODVOLACÍM ŘÍZENÍ


Revizní a odvolací komise ČFSF ve složení : Jan Suchánek, Jaroslav Bulín,
Ing. Milan Semmler

Projednala : hlasování VV ČFSF č.19
Ze dne: 8.12.2008

Podkladem pro rozhodnutí RaOK ČFSF byly následující dokumenty:
1. Návrh na hlasování VV ČFSF č.19/08-09
2. Přihláška za členství do soutěží ČFSF od P.Maňáka
3. Stanovisko KŠSK ÚK
4. tabulka hlasování č.19 ze dne 8.12.2008
5. Stanovy ČFSF, SŘ ČFSF,RŘ ČFSF,MŔ ČFSF

ROZHODNUTÍ
Revizní a odvolací komise ČFSF ruší hlasování VV ČFSF č.19 ze dne 8.12.2008.


ZDŮVODNĚNÍ

VV ČFSF nepostupoval dle Stanov a řádů ČFSF.

Bod 1. Družstva členy přijmout do ČFSF (zaregistrovat dle řádů).
O tom není nutné hlasovat. Pokud budou splněny podmínky, tak proběhne zaregistrování, pokud splněny nebudou, tak registrace a následné zapojení do soutěží by nebylo platné.

Bod 2. Soutěže organizované v rámci této oblasti se budou hrát dle řádů, pravidel a směrnic ČFSF.
Taktéž zde není třeba žádného hlasování.

Bod 3. V ročníku 2008/09 soutěže organizované tímto ŘOS uvádět jako region Teplice a spadají přímo pod VV ČFSF.
Zde jsou porušeny Stanovy čl.6, odst.4, kde je uvedeno, že nový okres přijímá do federace příslušný VV KS. Pojem region Stanovy neobsahují ( SŘ umožňuje pouze region sdružených krajů).Dále ještě Stanovy umožňují zažádání o zařazení do soutěže v jiném okrese resp.kraji, než kam územně patří, to ale není tento případ.
Zde se jedná o jedná sdružení několika okresů, ale v rámci již zaregistrovaného kraje.
Takto výše uvedený region Teplice by se měl řešit pouze Ústeckém kraji za použití SŘ čl.14, odst.2.

Bod 4. Vítěz dlouhodobé soutěže má právo účasti v KoCL.
Zde je porušen SŘ Kap.I,čl.1,odst.5 –Úpravy a doplňky v organizaci soutěží v sálovém fotbalu-futsalu (dále jen SF) se zpravidla vyhlašují do konce soutěžního ročníku, který předchází soutěžnímu ročníku,v němž má k úpravám a doplňkům dojít, nejpozději však do rozlosování nového soutěžního ročníku, v němž má k úpravám a doplňkům v organizaci soutěže dojít. Nejenom, že je dávno po rozlosování, ale soutěže v kraji Ústí n.L. již jsou plně rozehrané. Dalo by se to akceptovat u nově vzniklého kraje do konce roku, ale to opět není tento případ.

Bod 5. Registrace členů a družstev si region Teplice povede samostatně . Od MK ČFSF obdrží příslušný program matriky a do určeného termínu zašle požadované podklady MK ČFSF.
Zde je porušen MŘ neboť dle dle MŘ zákl. ustanovení čl.6, provádí registraci příslušná Matriční komise .

Bod 6. Členské příspěvky budou rozděleny dle HS:
20 Kč odvod na účet ČFSF
80 Kč zůstává ŘOS
Zde je porušena HS kde rozdělení: 20 Kč ČFSF
40 Kč KSSF
40 Kč OSSF

Bod 7. Zástupce ŘOS regionu Teplice není členem VV ČFSF, kraj Ústí nad Labem, kam tyto soutěže spadají, již svého zástupce ve VV má.
O toto není třeba opět hlasovat, v textu je hned napsáno zdůvodnění proč nelze mít zastoupení ve VV ČFSF.

Bod 8. Zařazení členů a družstev v této oblasti do ústeckého kraje v ročníku 2009/10 se vyřeší na VH kraje v roce 2009.
Ani o tomto není třeba hlasovat. Navíc zařazení členů a družstev do ÚK není v kompetenci VV ČFSF.


POUČENÍ

Toto rozhodnutí je konečné a nelze již proti němu podat odvolání.DOPORUČENÍ

RaOK doporučuje VV ČFSF řešit přihlášení, registraci a případné postupy sdružených okresů ( tzv. region Teplice) v rámci KŠSF ÚK.
V Praze: 28. 12. 2008
Jan Suchánek
předseda RaOK ČFSF
Celostátní liga 2019/2020
1. SK SICO SC Jilemnice   0
2. VPS NOVABRIK Polička   0
3. Šakalí hněv Moravská Třebová   0
4. Futsal Zlín   0
5. FK Adria Kladno   0
6. BOMBARĎÁCI Větřní   0
7. CHEMCOMEX Praha    0
8. AC Sparta Praha   0
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2019 ČFSF - Futsal | admin: