ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Belgický pohár v sálovém fotbalu již zná svůj los .....více v sekci AktualityZprávy revizní a odvolací komise

 
 

Protokol o odvolacím řízení č. 1 - 2011/2012

28.11.2011, 21:55 | vložil: Jiří Havlásek

ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU - FUTSAL
Revizní a odvolací komise


PROTOKOL O ODVOLACÍM ŘÍZENÍ
č. 1 – 2011/2012
Revizní a odvolací komise ČFSF ve složení: Jiří Havlásek, Jan Suchánek, Jaroslav Bulín
projednala per rollam odvolání družstva: Bombarďáci Větřní
podaného dne: 7. listopadu 2011
proti rozhodnutí: Soutěžně technické komise ČFSF
ze dne: 25. října 2011


Podkladem pro rozhodnutí RaOK ČFSF byly následující dokumenty:

1) Rozhodnutí STK ČFSF č. 1-2011/2012
2) Odvolání družstva Bombarďáci Větřní proti rozhodnutí STK ČFSF č. 1-2011/2012
3) Zápis z utkání CL 2011/2012 č. 1 Chemcomex Praha – Bombarďáci Větřní (1. i 2. strana)
4) Zpráva delegáta ČFSF (včetně dodatku)
5) Vyjádření STK ČFSF k odvolání družstva Bombarďáci Větřní proti rozhodnutí STK č. 1-2011/2012
6) Pravidla SF
7) Soutěžní řád ČFSF
8) Propozice CL 2011/2012ROZHODNUTÍ
RaOK ČFSF shledala, že dle SŘ, čl. 54, odst. 7 bylo povinností STK ČFSF rozhodnout o osudu předčasně ukončeného (nedohraného) utkání. RaOK ČFSF ovšem také shledala, že zdůvodnění v rozhodnutí STK ČFSF nemá oporu v současných řádech ČFSF. RaOK ČFSF, na základě svého šetření a rozboru případu, odvolání družstva Bombarďáci Větřní v y h o v u j e, ruší rozhodnutí STK ČFSF č. 1-2011/2012 a dle SŘ čl. č. 78, odstavec 4 předává případ předčasně ukončeného utkání k vyřešení do kompetence ŘOS CL (LK).

Na základě výše uvedeného RaOK ČFSF ruší rozhodnutí STK ČFSF kompletně, tedy včetně rozhodnutí o konečném výsledku, schválené pokuty dle propozic Cl ve výši 3000,- Kč i poplatku za jednání STK ČFSF ve výši 1000,- Kč. Vzhledem ke kladnému vyřízení odvolání se poplatek za jednání RaOK ČFSF odvolavateli nevyměřuje.
ZDŮVODNĚNÍ
Článek SŘ č. 54, odstavec 7 říká, že „o výsledku předčasně ukončeného utkání i o dalších opatřeních rozhodne STK ŘOS. Bylo-li utkání předčasně ukončeno bez viny obou družstev, bude se celé utkání opakovat v novém termínu. Jestliže předčasné ukončení utkání zaviní některé z družstev, vyvodí z toho ŘOS herní a disciplinární důsledky.“ Na základě tohoto článku SŘ bylo povinností STK rozhodnout o osudu předčasně ukončeného utkání.

Použití termínu „nedohrané utkání“ v rozhodnutí STK je nesprávné, protože pravidla SF (pravidlo č. 6, odstavec 3) říkají, že se po klesnutí počtu hráčů pod 4 (3+1) utkání ukončí a tak se také stalo. Utkání tedy bylo dle pravidel SF ukončeno, ale jelikož k jeho ukončení došlo dříve, než vypršela základní hrací doba, je potřeba hovořit o „předčasně ukončeném utkání“ a jako takovému se věnuje výše citovaný článek č. 54, odstavec 7 SŘ.

V rozhodnutí STK je také nesprávné použití článku č. 59 SŘ, které řeší případ „zrušeného utkání“. Problém je v tom, že termín „zrušené utkání“ pravidla SF neznají, takže odvolávka SŘ (čl. č. 59) na pravidla SF nemá v pravidlech SF oporu. Zde je mezera mezi SŘ a pravidly SF. Jestliže měl tvůrce SŘ článkem č. 59 na mysli právě případ předčasně ukončeného utkání a nazval ho v tomto článku utkáním zrušeným, měl někde tento pojem vysvětlit (v pravidlech nebo v SŘ). Jestliže tedy není nikde v řádech ani v pravidlech napsáno, že předčasně ukončené utkání se rovná utkání zrušenému, nelze předčasně ukončené utkání nazývat utkáním zrušeným a nelze tedy na něj použít čl. č. 59 SŘ a nelze ani uplatňovat sankce za zrušené utkání.

Protože k předčasnému ukončení došlo vinou družstva Větřní, neboť se k zápasu nedostavilo s dostatečným počtem hráčů, je dle čl. 54, odst. 7 ŘOS oprávněn vyvodit herní a disciplinární důsledky. A jelikož dle SŘ čl. 78, odst. 4 řešení všech náležitostí, které nejsou obsaženy v řídících normách soutěží, je v pravomoci ŘOS toho stupně, v jehož působnosti k události došlo, proto RaOK předává vyřešení případu právě ŘOS CL, kterým je LK.
POUČENÍ
Toto rozhodnutí RaOK ČFSF je dle stanov ČFSF čl. 9, odst. 1 konečné a nelze se proti němu odvolat.Výsledek hlasování jednotlivých členů RaOK ČFSF k tomuto znění rozhodnutí a zdůvodnění (Ano – Ne – Zdržel se): 3 – 0 - 0

V Ostravě: 28. listopadu 2011 Jiří Havlásek
předseda RaOK ČFSF
Celostátní liga 2018/19
1. CHEMCOMEX Praha    38
2. VPS NOVABRIK Polička   29
3. Futsal Zlín   24
4. AC Sparta Praha   23
5. BOMBARĎÁCI Větřní   17
6. Šakalí hněv Moravská Třebová   16
7. FK Adria Kladno   8
8. SK SICO SC Jilemnice   4
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Finále:
Chemcomex - Sparta 5:4 (4:4) po prodl.
O 3. místo:
Zlin - Kladmo 10:8
Semifinále:
Chemcomex - Kladno 8:2 (z 2:0)
Zlin - Sparta 5:5 (z 0:1)
Čtvrfinále:
Jilemnice- Chemcomex 1:5 (z 0:2)
Kladno - Polička 4:1 (z 2:0)
Zlin -Sakali 7:5 (z 2:1)
Vetřní -Sparta- 0:3 (z 0:2)
Výsledky ...
Střelci ...
Český pohár 2019/20
Skupina A
Skupina B
Play Off
Semifinále:
Chemcomex-Budejovice 7:2 (5:0)
Zlín-Moravska Trebova 2:1 (0:0)
Finále:
Chemcomex-Zlin 6:1 (5:0)

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2020 ČFSF - Futsal | admin: