ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Zrušení schůze vedoucích na jihu Čech .....více v sekci AktualityZprávy revizní a odvolací komise

 
 

Protokol o odvolacím řízení č. 1 - 2011/2012

28.11.2011, 21:55 | vložil: Jiří Havlásek

ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU - FUTSAL
Revizní a odvolací komise


PROTOKOL O ODVOLACÍM ŘÍZENÍ
č. 1 – 2011/2012
Revizní a odvolací komise ČFSF ve složení: Jiří Havlásek, Jan Suchánek, Jaroslav Bulín
projednala per rollam odvolání družstva: Bombarďáci Větřní
podaného dne: 7. listopadu 2011
proti rozhodnutí: Soutěžně technické komise ČFSF
ze dne: 25. října 2011


Podkladem pro rozhodnutí RaOK ČFSF byly následující dokumenty:

1) Rozhodnutí STK ČFSF č. 1-2011/2012
2) Odvolání družstva Bombarďáci Větřní proti rozhodnutí STK ČFSF č. 1-2011/2012
3) Zápis z utkání CL 2011/2012 č. 1 Chemcomex Praha – Bombarďáci Větřní (1. i 2. strana)
4) Zpráva delegáta ČFSF (včetně dodatku)
5) Vyjádření STK ČFSF k odvolání družstva Bombarďáci Větřní proti rozhodnutí STK č. 1-2011/2012
6) Pravidla SF
7) Soutěžní řád ČFSF
8) Propozice CL 2011/2012ROZHODNUTÍ
RaOK ČFSF shledala, že dle SŘ, čl. 54, odst. 7 bylo povinností STK ČFSF rozhodnout o osudu předčasně ukončeného (nedohraného) utkání. RaOK ČFSF ovšem také shledala, že zdůvodnění v rozhodnutí STK ČFSF nemá oporu v současných řádech ČFSF. RaOK ČFSF, na základě svého šetření a rozboru případu, odvolání družstva Bombarďáci Větřní v y h o v u j e, ruší rozhodnutí STK ČFSF č. 1-2011/2012 a dle SŘ čl. č. 78, odstavec 4 předává případ předčasně ukončeného utkání k vyřešení do kompetence ŘOS CL (LK).

Na základě výše uvedeného RaOK ČFSF ruší rozhodnutí STK ČFSF kompletně, tedy včetně rozhodnutí o konečném výsledku, schválené pokuty dle propozic Cl ve výši 3000,- Kč i poplatku za jednání STK ČFSF ve výši 1000,- Kč. Vzhledem ke kladnému vyřízení odvolání se poplatek za jednání RaOK ČFSF odvolavateli nevyměřuje.
ZDŮVODNĚNÍ
Článek SŘ č. 54, odstavec 7 říká, že „o výsledku předčasně ukončeného utkání i o dalších opatřeních rozhodne STK ŘOS. Bylo-li utkání předčasně ukončeno bez viny obou družstev, bude se celé utkání opakovat v novém termínu. Jestliže předčasné ukončení utkání zaviní některé z družstev, vyvodí z toho ŘOS herní a disciplinární důsledky.“ Na základě tohoto článku SŘ bylo povinností STK rozhodnout o osudu předčasně ukončeného utkání.

Použití termínu „nedohrané utkání“ v rozhodnutí STK je nesprávné, protože pravidla SF (pravidlo č. 6, odstavec 3) říkají, že se po klesnutí počtu hráčů pod 4 (3+1) utkání ukončí a tak se také stalo. Utkání tedy bylo dle pravidel SF ukončeno, ale jelikož k jeho ukončení došlo dříve, než vypršela základní hrací doba, je potřeba hovořit o „předčasně ukončeném utkání“ a jako takovému se věnuje výše citovaný článek č. 54, odstavec 7 SŘ.

V rozhodnutí STK je také nesprávné použití článku č. 59 SŘ, které řeší případ „zrušeného utkání“. Problém je v tom, že termín „zrušené utkání“ pravidla SF neznají, takže odvolávka SŘ (čl. č. 59) na pravidla SF nemá v pravidlech SF oporu. Zde je mezera mezi SŘ a pravidly SF. Jestliže měl tvůrce SŘ článkem č. 59 na mysli právě případ předčasně ukončeného utkání a nazval ho v tomto článku utkáním zrušeným, měl někde tento pojem vysvětlit (v pravidlech nebo v SŘ). Jestliže tedy není nikde v řádech ani v pravidlech napsáno, že předčasně ukončené utkání se rovná utkání zrušenému, nelze předčasně ukončené utkání nazývat utkáním zrušeným a nelze tedy na něj použít čl. č. 59 SŘ a nelze ani uplatňovat sankce za zrušené utkání.

Protože k předčasnému ukončení došlo vinou družstva Větřní, neboť se k zápasu nedostavilo s dostatečným počtem hráčů, je dle čl. 54, odst. 7 ŘOS oprávněn vyvodit herní a disciplinární důsledky. A jelikož dle SŘ čl. 78, odst. 4 řešení všech náležitostí, které nejsou obsaženy v řídících normách soutěží, je v pravomoci ŘOS toho stupně, v jehož působnosti k události došlo, proto RaOK předává vyřešení případu právě ŘOS CL, kterým je LK.
POUČENÍ
Toto rozhodnutí RaOK ČFSF je dle stanov ČFSF čl. 9, odst. 1 konečné a nelze se proti němu odvolat.Výsledek hlasování jednotlivých členů RaOK ČFSF k tomuto znění rozhodnutí a zdůvodnění (Ano – Ne – Zdržel se): 3 – 0 - 0

V Ostravě: 28. listopadu 2011 Jiří Havlásek
předseda RaOK ČFSF
Celostátní liga 2020/21
1. SK SICO SC Jilemnice   0
2. VPS NOVABRIK Polička   0
3. Šakalí hněv Moravská Třebová   0
4. Futsal Zlín   0
5. FK Adria Kladno   0
6. BOMBARĎÁCI Větřní   0
7. CHEMCOMEX Praha    0
8. AC Sparta Praha   0
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Výsledky ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2020 ČFSF - Futsal | admin: