ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Zrušení schůze vedoucích na jihu Čech .....více v sekci AktualityZprávy revizní a odvolací komise

 
 

Protokol o odvolacím řízení č. 2 - 2011/2012

22.3.2012, 22:58 | vložil: Jiří Havlásek

ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU - FUTSAL
Revizní a odvolací komise


PROTOKOL O ODVOLACÍM ŘÍZENÍ
č. 2 – 2011/2012
Revizní a odvolací komise ČFSF ve složení: Jiří Havlásek, Jan Suchánek, Jaroslav Bulín
projednala per rollam odvolání družstva: SK STRABAG LUBRYCO Prachatice
podaného dne: 5. března 2012
proti rozhodnutí: Disciplinární komise ČFSF č. 25-2011/2012
ze dne: 20. února 2012


Podkladem pro rozhodnutí RaOK ČFSF byly následující dokumenty:

1) Rozhodnutí DK ČFSF č. 25-2011/2012
2) Odvolání družstva SK STRABAG LUBRYCO Prachatice proti rozhodnutí DK ČFSF
č. 25-2011/2012
3) Zápis z utkání ČF CL 2011/2012 SK STRABAG LUBRYCO Prachatice – VPS Novabrik Polička (1. i 2. strana)
4) Zpráva delegáta ČFSF z uvedeného utkání (1. i 2. strana)
5) Vyjádření DK ČFSF k odvolání družstva SK STRABAG LUBRYCO Prachatice proti rozhodnutí DK č. 25-2011/2012
6) Vyjádření delegáta ČFSF k odvolání družstva SK STRABAG LUBRYCO Prachatice proti rozhodnutí DK č. 25-2011/2012
7) Vyjádření hlavního pořadatele utkání k rozhodnutí DK ČFSF č. 25-2011/2012
8) Soutěžní řád ČFSF
9) Propozice CL 2011/2012ROZHODNUTÍ
RaOK ČFSF shledala, že při ČF utkání mezi SK STRABAG LUBRYCO Prachatice a VPS Novabrik Polička dne 11. 2. 2012 došlo k nesplnění povinností pořadatelské služby ze strany domácího oddílu. RaOK ČFSF ovšem také shledala, že ačkoliv se z hlediska pořadatelské služby z logiky věci jednalo zcela jednoznačně o turnaj, byť se hrálo pouze jedno utkání, existuje k této věci nejasný výklad propozic CL. RaOK ČFSF, na základě svého šetření a rozboru případu, odvolání družstva SK STRABAG LUBRYCO Prachatice v y h o v u j e, ruší rozhodnutí DK ČFSF č. 25-2011/2012 a vydává následující rozhodnutí:
Na základě výše uvedeného RaOK ČFSF ruší rozhodnutí DK ČFSF o udělení pokuty pořadateli utkání v hodnotě 5000,- Kč. RaOK ČFSF, dle sazebníku trestů uvedeného v propozicích CL, uděluje týmu SK STRABAG LUBRYCO Prachatice za neplnění pořadatelské služby při ČF pokutu ve výši 1000,- Kč a potvrzuje poplatek za jednání DK ČFSF ve výši 1000,- Kč. Vzhledem ke kladnému vyřízení odvolání bude poplatek za jednání RaOK ČFSF odvolavateli vrácen.
ZDŮVODNĚNÍ
RaOK ČFSF se shodla, že DK ČFSF vydala věcně správné rozhodnutí, a pořádající oddíl se v odvolání zcela účelově zaměřil na „slovíčkaření“, když v propozicích soutěže (PS) nebyla jednoznačná formulace statutu ČF, zda se jedná o turnaj nebo jedno utkání. RaOK ČFSF, byť dle svého rozboru souhlasí s rozhodnutím DK ČFSF, dala odvolávajícímu se oddílu částečně za pravdu, jelikož to v PS skutečně není jasně definováno a jen z tohoto důvodu upravila rozhodnutí o výši pokuty.

Při prvním ČF se sice hraje jen jedno utkání, pořadatelská služba však musí splnit všechny povinnosti dané PS jako v případě každého turnaje v základní části CL. A potom jsou povinnosti týkající se jednotlivých utkání, jako například úklid hrací plochy, který mimochodem dle zprávy delegáta také nebyl zajištěn a i za to by mohla být udělena pokuta. Jak by pak mělo být pohlíženo na odvetné ČF, kde se odehrály zápasy dva? Proč by u jednoho pořadatele mělo jít o jedno utkání a u druhého o turnaj? Proto se dle názoru RaOK ČFSF jednalo v případě prvního ČF také o turnaj, i když bylo odehráno jen jedno utkání.

Dle PS nesplnil pořadatel jednu ze základních povinností pořadatele, tj. dostavení se hlavního pořadatele 45 minut před zahájením utkání k delegátovi. Potvrzuje to zápis delegáta (ZD) i vyjádření hlavního pořadatele, který sice tvrdí, že byl delegátovi v hale k dispozici, ale jestliže nebyl delegátovi představen jako hlavní pořadatel, tak tam v podstatě nebyl a delegát neměl s kým komunikovat a tudíž ani neměl koho seznámit se zjištěnými nedostatky pořadatelské služby. Nepředstavení hlavního pořadatele delegátovi je povinností pořadatele a už samo o sobě by mělo být ohodnoceno pokutou 1000,- Kč.

Skutečnost, jestli si delegát plnil povinnosti, nebo neplnil, na což odvolavatel poukazuje, nemá na skutkovou podstatu přestupku vliv. Navíc není pravda, že by delegát zjištěné nedostatky do zápisu delegáta (ZD) neuvedl. Nedostatky pořadatele jsou v ZD uvedeny. Není povinností delegáta mezi diváky hledat a kontaktovat hlavního pořadatele, ale naopak je povinností pořádajícího družstva představit hlavního pořadatele delegátovi.

Taktéž poznámky, že když v ZD není uveden sazebník pokut, nebo že se tam nepíše o udělení pokuty, jsou irelevantní. Toto není povinností delegáta. Delegát má v rámci možností na místě zjednat nápravu zjištěných nedostatků (má-li ovšem s kým) a má zjištěné skutečnosti zdokumentovat do ZD. LK je poté povinna ZD a taktéž zápis z utkání prozkoumat a najde-li tam popis provinění proti SŘ nebo neplnění nějakých povinností daných PS, je povinna toto předat DK ČFSF k projednání. Takže z toho titulu je zcela správně v rozhodnutí DK ČFSF uvedeno, že pokuta byla udělena na základě skutečností uvedených v ZD.

RaOK závěrem konstatuje, že odvolání vyhovuje jen z toho důvodu, že ctí princip „Littera scripta manet“, čili co je psáno, to je dáno. Jinak ze skutkové postaty provinění dává DK ČFSF a jejímu rozhodnutí plně za pravdu.
POUČENÍ
Toto rozhodnutí RaOK ČFSF je dle stanov ČFSF čl. 9, odst. 1 konečné a nelze se proti němu odvolat.Výsledek hlasování jednotlivých členů RaOK ČFSF k tomuto znění rozhodnutí a zdůvodnění (Ano – Ne – Zdržel se): 3 – 0 - 0

V Ostravě: 22. března 2012 Jiří Havlásek
předseda RaOK ČFSF
Celostátní liga 2020/21
1. SK SICO SC Jilemnice   0
2. VPS NOVABRIK Polička   0
3. Šakalí hněv Moravská Třebová   0
4. Futsal Zlín   0
5. FK Adria Kladno   0
6. BOMBARĎÁCI Větřní   0
7. CHEMCOMEX Praha    0
8. AC Sparta Praha   0
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Výsledky ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2020 ČFSF - Futsal | admin: