ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Z historie ME hráčů do 21 let - Ze španělského Ripoll si v roce 2011 Češi přivezli bronz .....více v sekci AktualityZprávy revizní a odvolací komise

 
 

Rozhodnutí RaOK ČFSF 2/2007

| vložil: Jiří Havlásek

08.03.2007
RaOK ČFSF projednala odvolání družstva Fenix Neratovice proti rozhodnutí DK ČFSF, která zamítla jejich odvolání proti trestu udělenému DK-MŠSF Praha, která jim za účast v hromadné rvačce v utkání s Cekare Praha dne 3.12.2006 v Neratovicích udělila trest odebrání 6 bodů v konečné tabulce KL.

ROZHODNUTÍ
RaOK ČFSF shledala, že nedošlo k žádnému legislativnímu pochybení v rozhodnutí orgánu nižší instance (DK ČFSF). RaOK ČFSF na základě svého šetření a rozboru případu odvolání družstva Fenix Neratovice z a m í t á a potvrzuje verdikt orgánu nižší instance (DK ČFSF).


ZDŮVODNĚNÍ
Za účast v hromadné rvačce musí být její účastníci potrestáni, ať už rvačku vyprovokoval kdokoliv. A že v utkání ke hromadné rvačce hráčů obou družstev došlo je nezpochybnitelné. O rvačce je zmínka v zápisu z utkání, který podepsali oba kapitáni, píše se o ní na oficiálních webových stránkách družstva Fenix Neratovice i ve vyjádření sponzora Neratovic, p. Lebedy.

Rozhodnutí STK-MŠSF Praha o kontumaci utkání ve prospěch družstva Neratovic se nevylučuje s rozhodnutím DK-MŠSF Praha o potrestání obou družstev za „hromadnou rvačku“. Jsou to dvě samostatné věci. STK-MŠSF Praha musela rozhodnout o osudu nedohraného utkání a DK-MŠSF musela rozhodnout o potrestání účastníků rvačky. Rozhodnutí STK-MŠSF Praha pravděpodobně vycházelo z toho, že v době ukončení utkání vedlo družstvo Neratovic 3:0 a ani STK-MŠSF Praha neoznačila jednoznačného viníka, který by zapříčinil nedohrání utkání, a proto rozhodla o kontumaci utkání ve prospěch Neratovic.

Pokud jde o skutečnost, že DK-MŠSF Praha udělila stejný trest pro obě družstva a DK ČFSF tento verdikt potvrdila, musí RaOK ČFSF konstatovat, že obě komise rozhodly v mezích návrhového sazebníku trestů. Jejich rozhodnutí byla možná necitlivá ve smyslu pocitu družstva Neratovic, ale nebyla v rozporu s řády ČFSF.

Pokud orgán první instance, tzn. DK-MŠSF Praha neudělil tresty odlišné s přihlédnutím k původci incidentu, což návrhový sazebník trestů umožňuje, nemůže RaOK ČFSF změnit tento původní verdikt ve prospěch žádné strany. Členové RaOK s výjimkou p. Suchánka nebyli incidentu přítomni, musí tedy vycházet pouze ze svědeckých výpovědí přímých aktérů. V žádném nezávislém svědectví nebyl označen bezprostřední viník incidentu ani iniciativnější strana v konfliktu, což RaOK ČFSF považuje za chybu všech odpovědných osob zúčastněných utkání (rozhodčí, zapisovatel, časoměřič, delegát). RaOK ČFSF tedy nemůže na základě dokumentů, které získala, změnit verdikt DK-MŠSF Praha a DK ČFSF a udělit družstvům odlišné tresty. Tím by mohl vzniknout nebezpečný precedens. RaOK ČFSF chápe rozhořčení družstva Neratovic, ale v této situaci nemůže učinit jiné rozhodnutí, než odvolání družstva Neratovic zamítnout.

V tomto případu došlo k trestuhodnému selhání především rozhodčích, kteří utkání nezvládli. To, že nepotrestali ani jediného hráče za rvačku, bylo jejich hrubou chybou. Jelikož rozhodčí žádného hráče nevyloučili, neumožnili tak jejich potrestání. Trest tak stihl pouze družstva jako celek. To ovšem aktéry rvačky neomlouvá. Pro rozhodnutí DK-MŠSF Praha, DK ČFSF i RaOK ČFSF bylo podstatné, zda-li se uvedená skutková podstata přestupku stala nebo nestala. Jelikož ke rvačce nepochybně došlo, skutková podstata přestupku byla naplněna a udělený trest je tudíž na místě.

Další následné pochybení v tomto případu vidí RaOK ČFSF ve skutečnosti, že p. Jaroslav Němeček se případu osobně účastnil jako zapisovatel utkání, potom jako předseda DK-MŠSF Praha a navíc i jako předseda odvolacího orgánu DK ČFSF! Není možné, aby jeden člověk plnil funkci ve dvou po sobě jdoucích rozhodovacích a odvolacích stupních, v případě p. Němečka v DK-MŠSF Praha a následně v DK ČFSF. Musí existovat alespoň jeden nezávislý mezistupeň. To je systémová chyba ČFSF!

Když už to takhle je, měl se p. Němeček z titulu předsedy DK ČFSF vzdát projednávání odvolání družstva k této komisi, tak jako to provedl p. Suchánek v tomto projednání a rozhodnutí RaOK ČFSF. Jde o to, že i kdyby p. Němeček rozhodoval v odvolacím orgánu dle svého nejlepšího svědomí a v souladu s řády ČFSF, je pro odvolávajícího se už z principu osobou nedůvěryhodnou, a proto se měl v rámci objektivity vzdát projednání odvolání družstva Neratovic k DK ČFSF. Tím, že to neudělal, cítí družstvo Neratovic další křivdu a komplot proti nim. Kdyby v rozhodnutí DK ČFSF p. Němeček nefiguroval, možná by družstvo Neratovic odvolání k RaOK ČFSF vůbec nepodávalo.

RaOK konstatuje, že v případu došlo k mnoha chybám na různých stupních, od rozhodčích počínaje, přes delegáta až necitlivým postojem předsedy DK ČFSF konče. RaOK ČFSF je ale toho názoru, že ač došlo v případu k mnoha chybám, skutkovou podstatu případu to nemění. Rvačka se udála, iniciátor označen nezávislými svědectvími nebyl, tresty musí tedy být stejné.

Rozhodnutí orgánu nižší instance (DK ČFSF) bylo na základě výše uvedených podkladů a zdůvodnění shledáno jako věcně správné a v naprostém souladu s normami ČFSF, proto RaOK rozhodla dle kapitoly XVI. SŘ, odstavce 10 o zamítnutí odvolání a o potvrzení verdiktu DKČFSF.


POUČENÍ
Toto rozhodnutí RaOK ČFSF je dle stanov ČFSF čl. 14 konečné a nelze se proti němu odvolat.

Jiří Havlásek, předseda RaOK ČFSF
Celostátní liga 2018/19
1. CHEMCOMEX Praha    38
2. VPS NOVABRIK Polička   29
3. Futsal Zlín   24
4. AC Sparta Praha   23
5. BOMBARĎÁCI Větřní   17
6. Šakalí hněv Moravská Třebová   16
7. FK Adria Kladno   8
8. SK SICO SC Jilemnice   4
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Finále:
Chemcomex - Sparta 5:4 (4:4) po prodl.
O 3. místo:
Zlin - Kladmo 10:8
Semifinále:
Chemcomex - Kladno 8:2 (z 2:0)
Zlin - Sparta 5:5 (z 0:1)
Čtvrfinále:
Jilemnice- Chemcomex 1:5 (z 0:2)
Kladno - Polička 4:1 (z 2:0)
Zlin -Sakali 7:5 (z 2:1)
Vetřní -Sparta- 0:3 (z 0:2)
Výsledky ...
Střelci ...
Český pohár 2019/20
Skupina A
Skupina B
Play Off
Semifinále:
Chemcomex-Budejovice 7:2 (5:0)
Zlín-Moravska Trebova 2:1 (0:0)
Finále:
Chemcomex-Zlin 6:1 (5:0)

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2020 ČFSF - Futsal | admin: