ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Odpískáno! Podzimní část fotbalové sezóny byla ukončena .....více v sekci AktualityZprávy revizní a odvolací komise

 
 

Rozhodnutí RaOK ČFSF č. 2_2013-2014

4.3.2014, 23:21 | vložil: Jiří Havlásek

ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU - FUTSAL
Revizní a odvolací komise

ROZHODNUTÍ RaOK ČFSF č. 2 – 2013/2014

Revizní a odvolací komise ČFSF ve složení:
Jiří Havlásek, Jan Suchánek, Václav Valštýn

provedla, na základě skutečností uvedených v odvolání družstva Ac Vegas Hradec Králové proti rozhodnutí ligové komise (LK) ČFSF č. 1-2014, rozbor situace po čtvrté kontumaci tohoto týmu v soutěžním ročníku 2013/2014. RaOK posoudila rozhodnutí STK č. 4-20136/14 týkající se vyloučení družstva Ac Vegas Hradec Králové z celostátní ligy (CL) a vydala následující rozhodnutí.

Podkladem pro rozhodnutí RaOK ČFSF byly následující dokumenty:
1) Rozhodnutí STK ČFSF č. 4-2013/14
2) Soutěžní řád ČFSF

ROZHODNUTÍ
RaOK ČFSF shledala, že STK ČFSF ve svém rozhodnutí č. 4-2013/14 postupovala nesprávně, protože STK dle soutěžního řádu (SŘ) nemůže družstvo ze soutěže vyloučit. RaOK ČFSF se tedy rozhodla zrušit rozhodnutí STK ČFSF č. 4-2013/14 a vrátit ho k novému projednání STK ČFSF.

ZDŮVODNĚNÍ
V SŘ v článku č. 60, odstavci č. 1 se píše, že "Družstvo, v jehož neprospěch budou vyhlášeny 3 kontumační výsledky v průběhu jednoho ročníku soutěže jako důsledek nedostavení se k utkání, může být řídícím orgánem soutěže (ŘOS) vyloučeno ze soutěže." To znamená, že družstvo být vyloučeno ze soutěže může, ale také nemusí. O případném vyloučení má rozhodnout ŘOS, kterým je dle propozic CL VV ČFSF a jím k tomu pověřená LK. STK nemá právo družstvo ze soutěže vyloučit, má jen rozhodovat o důsledcích vyloučení.
Správný postup v této situaci měl být následující. STK měla rozhodnout pouze o osudu utkání, ke kterým družstvo Ac Vegas Hradec Králové nedorazilo, tedy o kontumacích zápasů ve prospěch soupeřů. Následně měla LK ČFSF jako ŘOS rozhodnout o tom, zda bude družstvo Ac Vegas Hradec Králové po čtyřech kontumacích vyloučeno ze soutěže, nebo vyloučeno nebude. V případě, že by LK ČFSF rozhodla o vyloučení družstva ze soutěže, měla na toto rozhodnutí STK ČFSF reagovat dalším rozhodnutím o osudu dosud odehraných utkání družstva Ac Vegas Hradec Králové.
Jelikož se však družstvo Ac Vegas Hradec Králové dobrovolně odhlásilo ze soutěže dříve, než STK i LK o jeho prohřešku vůbec jednaly (viz e-mail o odstoupení ze soutěže adresovaný LK ČFSF dne 5. 1. 2014), není pochyb o tom, že družstvo se samo dobrovolně odhlásilo ještě před svým vyloučením ze soutěže ze strany ŘOS. Není totiž vůbec důležité, kdy družstvo nedorazilo k utkáním, které byly následně kontumovány, protože samotná třetí kontumace dle SŘ neznamená automatické vyloučení ze soutěže. Vyloučení ze soutěže je platné až rozhodnutím ŘOS a to v době odstoupení družstva ze soutěže ještě nebylo vydáno. LK ČFSF tedy měla družstvo Ac Vegas Hradec Králové na základě jeho rozhodnutí o odstoupení ze soutěže potrestat za odstoupení z rozlosované soutěže přesně v duchu sazebníku trestů uvedeném v propozicích CL, nikoliv za vyloučení ze soutěže po třetí kontumaci.
STK ČFSF pak měla na odstoupení družstva ze soutěže reagovat novým rozhodnutím, kterým by rozhodla o osudu dosud odehraných utkání družstva Ac Vegas Hradec Králové v soutěži.

POUČENÍ
Toto rozhodnutí RaOK ČFSF je dle stanov ČFSF čl. 9, odst. 1 konečné a nelze se proti němu odvolat.

Výsledek hlasování jednotlivých členů RaOK ČFSF k tomuto znění rozhodnutí a zdůvodnění (Ano – Ne – Zdržel se): 3 – 0 - 0

V Ostravě: 1. března 2014
Jiří Havlásek
předseda RaOK ČFSF
Celostátní liga 2020/21
1. SK SICO SC Jilemnice   0
2. VPS NOVABRIK Polička   0
3. Šakalí hněv Moravská Třebová   0
4. Futsal Zlín   0
5. FK Adria Kladno   0
6. BOMBARĎÁCI Větřní   0
7. CHEMCOMEX Praha    0
8. AC Sparta Praha   0
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Výsledky ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2020 ČFSF - Futsal | admin: