ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Odpískáno! Podzimní část fotbalové sezóny byla ukončena .....více v sekci AktualityZprávy revizní a odvolací komise

 
 

Rozhodnutí RaOK ČFSF č. 3_2013-2014

4.3.2014, 23:23 | vložil: Jiří Havlásek

ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU - FUTSAL
Revizní a odvolací komise

ROZHODNUTÍ RaOK ČFSF č. 3 – 2013/2014

Revizní a odvolací komise ČFSF ve složení:
Jiří Havlásek, Jan Suchánek, Václav Valštýn

provedla, na základě skutečností uvedených v odvolání družstva Ac Vegas Hradec Králové proti rozhodnutí ligové komise (LK) ČFSF č. 1-2014, kontrolu všech rozhodnutí vydaných LK ČFSF v soutěžním ročníku 2013/2014. RaOK všechna rozhodnutí LK posoudila a vydala následující rozhodnutí.

Podkladem pro rozhodnutí RaOK ČFSF byly následující dokumenty:
1) Rozhodnutí LK ČFSF č. 1-2013 až 7-2013 a č. 1-2014 až 3-2014
2) Soutěžní řád ČFSF
3) Propozice CL 2013/2014


ROZHODNUTÍ
RaOK ČFSF shledala, že LK ČFSF ve svých rozhodnutích postupovala v případě udělení výše pokut mimo rámec, který je dán sazebníkem pokut, jenž je součástí propozic celostátní ligy (CL) a také použila formulace prohřešků, které nejsou v sazebníku pokut uvedeny. RaOK ČFSF se tedy rozhodla zrušit následující rozhodnutí LK ČFSF:

Rozhodnutí LK ČFSF č. 4-2013
Rozhodnutí LK ČFSF č. 5-2013
Rozhodnutí LK ČFSF č. 6-2013
Rozhodnutí LK ČFSF č. 7-2013
Rozhodnutí LK ČFSF č. 1-2014

Všechna tato rozhodnutí RaOK ČFSF ruší a vrací k novému projednání LK ČFSF. Ostatní zkoumaná rozhodnutí LK ČFSF jsou dle úsudku RaOK ČFSF v pořádku a zůstávají v platnosti.

ZDŮVODNĚNÍ
RaOK ČFSF se shodla, že sazebník pokut uvedený v propozicích CL je striktní a nedává LK ČFSF možnost upravovat výši pokuty v rozmezí od - do, s výjimkou pokuty za odstoupení z rozlosované soutěže, kde je rozmezí pokut jako jediné uvedeno. Argumentace LK ČFSF, že je potřeba diferencovat výše pokut dle okolností jednotlivých případů, je sice pochopitelná, ale současné znění sazebníku pokut v propozicích CL, které sama LK ČFSF před zahájením soutěže vydala, tuto diferenciaci dle názoru RaOK ČFSF neumožňuje.

Zdůvodnění zrušení konkrétních rozhodnutí LK ČFSF je následující:

Rozhodnutí LK ČFSF č. 4-2013
V tomto rozhodnutí byla udělena družstvu SC Premium Stonava pokuta za pozdní nastoupení k utkání č. 37 ve výši 1000 Kč. Sazebník pokut ovšem nezná pojem „pozdní nastoupení k utkání“, takže za tento prohřešek nemůže být družstvo pokutováno.

Rozhodnutí LK ČFSF č. 5-2013
V tomto rozhodnutí byla udělena družstvu Bombarďáci Větřní pokuta za nenastoupení k utkání č. 39 pokuta ve výši 4000 Kč a za pozdní nastoupení k utkání č. 40 ve výši 1000 Kč. Sazebník pokut ovšem nezná pojmy „nenastoupení k utkání“ ani „pozdní nastoupení k utkání“, takže za tyto prohřešky nemůže být družstvo pokutováno. Navíc udělenou pokutu ve výši 4000 Kč sazebník trestů vůbec neobsahuje, a tudíž nepřipouští.

Rozhodnutí LK ČFSF č. 6-2013
V tomto rozhodnutí byla udělena družstvu Ac Vegas Hradec Králové pokuta za nenastoupení k utkání č. 55 pokuta ve výši 5000 Kč a za nenastoupení k utkání č. 57 také ve výši 5000 Kč. Sazebník pokut ovšem nezná pojem „nenastoupení k utkání“, takže za tento prohřešek nemůže být družstvo pokutováno.

Rozhodnutí LK ČFSF č. 7-2013
V tomto rozhodnutí byla udělena družstvu Ac Vegas Hradec Králové pokuta za nenastoupení k utkání č. 71 pokuta ve výši 6000 Kč a za nenastoupení k utkání č. 72 také ve výši 6000 Kč. Sazebník pokut ovšem nezná pojem „nenastoupení k utkání“, takže za tento prohřešek nemůže být družstvo pokutováno. Navíc udělenou pokutu ve výši 6000 Kč sazebník trestů vůbec neobsahuje, a tudíž nepřipouští.

Rozhodnutí LK ČFSF č. 1-2014
Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě nesprávného rozhodnutí STK ČFSF č. 4-2013/14 a je tudíž také nesprávné. V SŘ v článku č. 60, odstavci č. 1 se píše, že "Družstvo, v jehož neprospěch budou vyhlášeny 3 kontumační výsledky v průběhu jednoho ročníku soutěže jako důsledek nedostavení se k utkání, může být řídícím orgánem soutěže (ŘOS) vyloučeno ze soutěže." To znamená, že družstvo být vyloučeno ze soutěže může, ale také nemusí. O případném vyloučení má rozhodnout ŘOS, kterým je dle propozic CL VV ČFSF a jím k tomu pověřená LK. STK tedy neměla právo družstvo ze soutěže vyloučit.
Správný postup v této situaci měl být následující. STK ČFSF měla rozhodnout pouze o osudu utkání, ke kterým družstvo Ac Vegas Hradec Králové nedorazilo, tedy o kontumacích zápasů ve prospěch soupeřů. Následně měla LK ČFSF jako ŘOS udělit týmu pokuty v souladu se sazebníkem trestů uvedeným v propozicích CL a rozhodnout o tom, zda bude družstvo Ac Vegas Hradec Králové po čtyřech kontumacích vyloučeno ze soutěže, nebo vyloučeno nebude.
Jelikož se však družstvo Ac Vegas Hradec Králové dobrovolně odhlásilo ze soutěže dříve, než STK i LK o jeho prohřešku vůbec jednaly (viz e-mail o odstoupení ze soutěže adresovaný LK ČFSF dne 5. 1. 2014), není pochyb o tom, že družstvo se samo dobrovolně odhlásilo ještě před svým vyloučením ze soutěže ze strany ŘOS. Není totiž vůbec důležité, kdy družstvo nedorazilo k utkáním, které byly následně kontumovány, protože samotná třetí kontumace dle SŘ neznamená automatické vyloučení ze soutěže. Vyloučení ze soutěže je platné až rozhodnutím ŘOS a to v době odstoupení družstva ze soutěže ještě nebylo vydáno. LK ČFSF tedy měla družstvo Ac Vegas Hradec Králové na základě jeho rozhodnutí o odstoupení ze soutěže potrestat za odstoupení z rozlosované soutěže přesně v duchu sazebníku trestů uvedeném v propozicích CL, nikoliv za vyloučení ze soutěže po třetí kontumaci.
STK ČFSF pak měla na odstoupení družstva ze soutěže reagovat novým rozhodnutím, kterým by rozhodla o osudu dosud odehraných utkání družstva Ac Vegas Hradec Králové v soutěži.
Dle názoru RaOK ČFSF je potřeba rozhodnutí LK ČFSF č. 4-2013, 5-2013, 6-2013, 7 -2013 a 1-2014 vydat znovu, přičemž formulace prohřešků i výše pokuty musí být v naprostém souladu se sazebníkem pokut uvedeném v propozicích CL, aby tato rozhodnutí byla nezpochybnitelná.

POUČENÍ
Toto rozhodnutí RaOK ČFSF je dle stanov ČFSF čl. 9, odst. 1 konečné a nelze se proti němu odvolat.

Výsledek hlasování jednotlivých členů RaOK ČFSF k tomuto znění rozhodnutí a zdůvodnění (Ano – Ne – Zdržel se): 3 – 0 - 0


V Ostravě: 1. března 2014
Jiří Havlásek
předseda RaOK ČFSF
Celostátní liga 2020/21
1. SK SICO SC Jilemnice   0
2. VPS NOVABRIK Polička   0
3. Šakalí hněv Moravská Třebová   0
4. Futsal Zlín   0
5. FK Adria Kladno   0
6. BOMBARĎÁCI Větřní   0
7. CHEMCOMEX Praha    0
8. AC Sparta Praha   0
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Výsledky ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2020 ČFSF - Futsal | admin: