ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Deník Isport.blesk: Provozovatelé sportovišť se bouří... .....více v sekci AktualityZprávy revizní a odvolací komise

 
 

Rozhodnutí RaOK ČFSF č. 4_2013-2014

6.3.2014, 23:32 | vložil: Jiří Havlásek

ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU - FUTSAL
Revizní a odvolací komise

ROZHODNUTÍ RaOK ČFSF č. 4 – 2013/2014


Revizní a odvolací komise ČFSF ve složení:
Jiří Havlásek, Jan Suchánek, Václav Valštýn
projednala per rollam odvolání: Jihočeského sdružení futsalu – sálového fotbalu
podaného dne: 21. února 2014
proti rozhodnutí: VV ČFSF, viz zápis, bod č. 11
ze dne: 8. února 2014

Podkladem pro rozhodnutí RaOK ČFSF byly následující dokumenty:

1) Stanovy ČFSF
2) Zápis z jednání VV ČFSF ze dne 8. 2. 2014
3) Dopis předsedy ČFSF Milana Semmlera adresovaný Jihočeskému sdružení futsalu – sálového fotbalu ze dne 13. 2. 2014
4) Odvolání Jihočeského sdružení futsalu – sálového fotbalu proti rozhodnutí VV ČFSF ze dne 8. 2. 2014
5) Vyjádření předsedy ČFSF Milana Semmlera k odvolání Jihočeského sdružení futsalu – sálového fotbalu proti rozhodnutí VV ČFSF ze dne 8. 2. 2014


ROZHODNUTÍ
RaOK ČFSF shledala, že VV ČFSF při svém jednání dne 8. 2. 2014 pochybil, když se hlasování účastnil člen RaOK ČFSF Václav Valštýn, který na tomto zasedání zastupoval předsedu ústeckého kraje. RaOK ČFSF na základě svého šetření odvolání Jihočeského sdružení futsalu – sálového fotbalu v y h o v u j e a vydává následující rozhodnutí:

Na základě výše uvedeného RaOK ČFSF ruší všechna rozhodnutí VV ČFSF ze zasedání konaného dne 8. 2. 2014, kterých se hlasováním účastnil člen RaOK ČFSF Václav Valštýn. Vzhledem ke kladnému vyřízení odvolání bude poplatek za jednání RaOK ČFSF odvolavateli vrácen.

ZDŮVODNĚNÍ
Dle stanov ČFSF, článku č. 4, odstavce 3c se členové RaOK ČFSF smí účastnit jednání všech orgánů federace, ale pouze s hlasem poradním. Nesmí se tedy účastnit hlasování. Došlo tedy k procesnímu pochybení VV ČFSF.

POUČENÍ
Toto rozhodnutí RaOK ČFSF je dle stanov ČFSF čl. 9, odst. 1 konečné a nelze se proti němu odvolat.


Výsledek hlasování jednotlivých členů RaOK ČFSF k tomuto znění rozhodnutí a zdůvodnění (Ano – Ne – Zdržel se): 3 – 0 - 0


V Ostravě: 6. března 2014
Jiří Havlásek
předseda RaOK ČFSF
Celostátní liga 2020/21
1. SK SICO SC Jilemnice   0
2. VPS NOVABRIK Polička   0
3. Šakalí hněv Moravská Třebová   0
4. Futsal Zlín   0
5. FK Adria Kladno   0
6. BOMBARĎÁCI Větřní   0
7. CHEMCOMEX Praha    0
8. AC Sparta Praha   0
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Výsledky ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2020 ČFSF - Futsal | admin: