ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Čeští rozhodčí na mezinárodní scéně - Oldřich Frajt .....více v sekci AktualityZprávy revizní a odvolací komise

 
 

Rozhodnutí RaOK ČFSF č. 1_2014-2015

26.12.2014, 16:04 | vložil: Jiří Havlásek

PROTOKOL O ODVOLACÍM ŘÍZENÍ

Revizní a odvolací komise ČFSF ve složení:
Jiří Havlásek, Jan Suchánek, Václav Valštýn
projednala per rollam odvolání: KR ČFSF
podaného dne: 2. prosince 2014
proti rozhodnutí: Soutěžně technické komise ČFSF
ze dne: 23. listopadu 2014


Podkladem pro rozhodnutí RaOK ČFSF byly následující dokumenty:

1) Rozhodnutí STK ČFSF č. 1-2014/15
2) Odvolání KR ČFSF proti rozhodnutí STK ČFSF č. 1-2014/15
3) Vyjádření STK ČFSF k odvolání KR ČFSF
4) Soutěžní řád ČFSFROZHODNUTÍ
RaOK ČFSF shledala, že rozhodnutí STK ČFSF č. 1-2014/15 není v rozporu se SŘ, byť obsahuje malé procesní nedostatky a nevhodné formulace, které ovšem neovlivňují podstatu uvedeného rozhodnutí. RaOK ČFSF, na základě svého šetření a rozboru případu, odvolání KR ČFSF zamítá.ZDŮVODNĚNÍ
Článek SŘ č. 3, odstavec a) nespecifikuje, jakým způsobem má STK dát podnět jiné odborné komisi. Je zde pouze uvedeno, že tak může STK učinit. Jestliže tak STK učinila ve svém rozhodnutí, není to tudíž v rozporu se SŘ.

Zda došlo k pochybení rozhodčích a delegáta, STK ve svém rozhodnutí neřešila, pouze upozornila na možné pochybení a předala podnět k jeho řešení. Posouzení chyb rozhodčích a delegáta není v kompetenci STK, ale v kompetenci KR a KD. Obhajoba postupu rozhodčích a delegáta je pro posouzení rozhodnutí STK č. 1-2014/15 neopodstatněná.

RaOK se shodla, že STK ve svém konstatování použila nevhodnou formulaci. Slovo „přesvědčení“ je subjektivní názor STK, který by se v jejím rozhodnutí objevit neměl. STK měla pouze dát podnět jiným odborným komisím a případné závěry nechat na nich.

RaOK shledala, že STK nepochybila, když podnět předala LK. LK je ŘOS, která z důvodu nefunkčnosti KD a zainteresovanosti předsedy KR v případu má právo rozhodnout, jak by se měl případ dále řešit. Podnět (v tomto případě rozhodnutí STK) však měl být zaslán i KD a KR, které jsou kompetentní řešit případná provinění rozhodčích a delegáta. Toto opomenutí STK měla napravit LK, které bylo rozhodnutí STK zasláno.

Námitka, že si STK nevyžádala vyjádření rozhodčích a delegáta k řešení případu a tím „nebyl zajištěn spravedlivý a nezávislý postup při zjišťování okolností případu“ je neopodstatněná, neboť STK neřešila pochybení rozhodčích. Okolnosti případu byly ze sportovně technického pohledu jasné a k vyřešení případu STK zcela postačilo vyjádření zástupce družstva Brna, který pochybení přiznal. Nebylo tudíž dalších vyjádření potřeba.

RaOK na základě výše uvedeného rozboru shledala, že rozhodnutí STK č.1-2014/15 je v souladu se SŘ. Odvolání KR ČFSF prakticky směřuje proti rozhodnutí o vině rozhodčích a delegáta, které ale STK neřešila. V rozhodnutí STK č.1-2014/15 byla sice použita nevhodná předjímající formulace ohledně případné viny delegáta a rozhodčích, ta ale neovlivňuje podstatu uvedeného rozhodnutí. Stejně tak podstatu rozhodnutí STK neovlivňuje ani opomenutí předání podnětu (rozhodnutí) KD a KR.POUČENÍ
Toto rozhodnutí RaOK ČFSF je dle stanov ČFSF čl. 9, odst. 1 konečné a nelze se proti němu odvolat.

Výsledek hlasování jednotlivých členů RaOK ČFSF k tomuto znění rozhodnutí a zdůvodnění (Ano – Ne – Zdržel se): 3 – 0 - 0


V Ostravě: 23. prosince 2014
Jiří Havlásek
předseda RaOK ČFSF
Celostátní liga 2018/19
1. CHEMCOMEX Praha    38
2. VPS NOVABRIK Polička   29
3. Futsal Zlín   24
4. AC Sparta Praha   23
5. BOMBARĎÁCI Větřní   17
6. Šakalí hněv Moravská Třebová   16
7. FK Adria Kladno   8
8. SK SICO SC Jilemnice   4
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Finále:
Chemcomex - Sparta 5:4 (4:4) po prodl.
O 3. místo:
Zlin - Kladmo 10:8
Semifinále:
Chemcomex - Kladno 8:2 (z 2:0)
Zlin - Sparta 5:5 (z 0:1)
Čtvrfinále:
Jilemnice- Chemcomex 1:5 (z 0:2)
Kladno - Polička 4:1 (z 2:0)
Zlin -Sakali 7:5 (z 2:1)
Vetřní -Sparta- 0:3 (z 0:2)
Výsledky ...
Střelci ...
Český pohár 2019/20
Skupina A
Skupina B
Play Off
Semifinále:
Chemcomex-Budejovice 7:2 (5:0)
Zlín-Moravska Trebova 2:1 (0:0)
Finále:
Chemcomex-Zlin 6:1 (5:0)

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2020 ČFSF - Futsal | admin: